Kiropraktikk | NAFKAM

Kiropraktikk

I Norge er kiropraktor en beskyttet tittel; kiropraktorene autorisert helsepersonell, og kiropraktikk å regne som skolemedisinsk behandling.
Image
Bilde av mann som ligger på behandlingsbenk og får behandling av nakke og rygg

Kiropraktikk er en form for fysikalsk behandling.

I Norge er kiropraktorene autorisert helsepersonell. Dermed er de underlagt helsepersonelloven, og tittelen deres er beskyttet. De fleste kiropraktorer i Norge arbeider på private klinikker, selv om de representerer og er en del av den offentlige (spesialist)helsetjenesten.

Hvis noe galt skulle inntreffe som følge av kiropraktisk behandling hos en kiropraktor, er pasientens rettigheter i Norge derfor ivaretatt av pasient - og brukerrettighetsloven.

Tittelen "kiropraktor" kan kun brukes av den som har søkt om og oppnådd autorisasjon som helsepersonell. Dette krever bl.a at man oppfyller de offentlige kravene til dokumentert minstekompetanse i visse medisinske fag.

I Norge er kiropraktikk altså ikke å regne som alternativ, men som skolemedisinsk behandling, jfr. §2 i lov om alternativ behandling av sykdom mv

Vurderer du å oppsøke kiropraktor i utlandet,  bør du være oppmerksom på at om lag en tredjedel av de europeiske landene ikke har noen spesifikk regulering av kiropraktikk - det vil si at hvem som helst kan tilby og praktisere det. 

Les mer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: