Kiropraktikk | NAFKAM

Kiropraktikk

Kiropraktorer er helsepersonell i Norge.

Kiropraktikk er en form for fysikalsk behandling.

I Norge er kiropraktorene autorisert helsepersonell. Dermed er de underlagt helsepersonelloven, og tittelen deres er beskyttet.

Hvis noe galt skulle inntreffe som følge av kiropraktisk behandling hos en kiropraktor, er pasientens rettigheter i Norge derfor ivaretatt av pasient - og brukerrettighetsloven.

I Norge er kiropraktikk altså ikke å regne som alternativ behandling, jfr. §2 i lov om alternativ behandling av sykdom mv

Vurderer du å oppsøke kiropraktor i et annet land i Europa,  bør du være oppmerksom på at om lag en tredjedel av de europeiske landene ikke har noen spesifikk regulering av kiropraktikk - det vil si at hvem som helst kan tilby og praktisere det. Les mer om dette temaet generelt og kiropraktikk i Europa spesielt på vår nettside CAM Regulation.

Les mer

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: