Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».

Behandling

Feldenkraismetoden

17. november 2023
Feldenkraismetoden er basert på sakte, forsiktige bevegelser, tøying og strekking, samt endring av kroppsholdning.  Den har som mål å lære deg nye bevegelser, for å forbedre din funksjonsevne og fremme personlig vekst.
Behandling

Soneterapi og refleksologi

3. oktober 2023

Soneterapi baserer seg på en teori om at noen områder på kroppen, for eksempel fotsålene, gjenspeiler større deler av kroppen.

Behandling

Celleterapi

24. august 2023
Celleterapi er injisering av dyreceller i kroppen.
Behandling

Massasje

18. august 2023

Massasjeterapi har eksistert i flere kulturer langt tilbake i tid, og har hovedsaklig vært brukt ved smerte og muskel-skjelettplager, smerter, nedsatt førlighet og følsomhet.

Behandling

Rolfing

18. august 2023

Rolfing er ei form for djup massasje av vevet. Massasjen vert gitt med sakte rørsler, der behandlaren nyttar hendene, knea, fingrane og knokane sine for å massere.

Behandling

Akupunkturpunkt

4. mai 2023
Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein ved sjukdom og plager skal kunne påverke ein livsenergi kalla qi.
Behandling

Meridianar

4. mai 2023
Den tradisjonelle kinesiske medisinen forklarar meridianar som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen, der ein livgivande energi kalla qi vert transportert kringom i kroppen.
Behandling

Qi (chi, ki)

3. mai 2023
Qi er eit omgrep frå tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Der er qi beskrive både som ei ytre universell kraft, og ein livgivande energi som strøymer i eit eige krinslaup inne i menneskekroppen.
Behandling

Akupunktur

2. mars 2023
I Norge utføres vanligvis akupunktur ved å sette nåler i bestemte punkter på pasientens kropp. Det fins også varianter der strøm, lys, lyd eller trykk brukes i stedet for nåler. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om nåleakupunktur.
Behandling

Akupressur

8. juli 2022
Akupressur er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen. Som i akupunktur, utsetter man i akupressuren bestemte punkter på kroppen for manuell påvirkning, men her brukes det trykk eller massasje istedetfor nåler. Behandlingen er kjent brukt særlig mot kvalme, søvnproblemer, ved avvenning og mot smerter.
Behandling

Atlasterapi

15. juli 2021
Atlasterapi beskrives som forsiktig massasje av musklene i nakken, ment for å påvirke den øverste nakkevirvelen (atlas).
Behandling

Øyreakupunktur (aurikuloterapi)

21. juni 2021
Øyreakupunktur er ei form for akupunktur som kviler på den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) sine premiss om ein indre livsenergi, som ein kan nå og påverke i spesielle akupunkturpunkt. Ifylgje teorien bak øyreakupunkturen er alle kroppen sine delar og funksjonar spegla i det ytre øyret.
Behandling

Kopping

31. mai 2021
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Nevralterapi

27. mai 2021
I nevralterapi set ein sprøyter med lokalbedøvande middel og saltvatn, ulike stadar på kroppen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: