Fysikalske behandlinger | NAFKAM
Behandling

Celleterapi

15. september 2020
Celleterapi er injisering av dyreceller i kroppen.
Behandling

Kelat-terapi

17. juni 2020
Kelat-terapi finnes både som skolemedisin og som alternativ behandling.
Behandling

Akupressur

2. juni 2020
I akupressuren er målet å stimulere kroppens selvhelbredende krefter.
Behandling

Øyrelysbehandling (otopati)

18. mai 2020
Øyrelysbehandling byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein difor bør reinse øyra med hjelp av eit såkalla øyrelys.
Behandling

Osteopati

3. april 2020
Osteopati er en manuell/ fysikalsk behandlingsform, som oftest brukes ved smerter og muskel- og skjelettlidelser.
Behandling

Fysikalske/ manuelle behandlinger ved smerter

3. april 2020
Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje.»
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Øreakupunktur

30. oktober 2019
Øreakupunktur er en form for akupunktur, som utføres på personens ytre øre. Hensikten er å forebygge og kurere helseproblemer.
Behandling

Atlasterapi

13. september 2019
Atlasterapi beskrives som en forsiktig form for massering av muskler i nakken. Såfremt du ikke har noen skader i nakken, eller at du utsetter nødvendig skolemedisinsk behandling til fordel for atlasterapi, er det liten sannsynlighet for at denne behandlingen er skadelig.
Behandling

Naprapati

9. august 2018
Naprapati er en manuell/ fysikalsk behandlingsform, som trolig brukes oftest ved smerter og muskel- og skjelettlidelser.
Behandling

Soneterapi og refleksologi

10. juli 2018

I soneterapien og refleksologien mener man at det fins ulike soner på kroppen som gjenspeiler vår helsetilstand.

Behandling

Akupunktur

3. mai 2018
I akupunkturen behandler man spesielle punkter på pasientens kropp. Det fins to hovedretninger i akupunkturen: vestlig/ medisinsk (som har en skolemedisinsk, nevrofysiologisk tilnærming) og den østlige/ klassiske (som legger den tradisjonelle kinesiske medisinens lære om sykdom og helse til grunn).
Behandling

Moxa (moxibusjon)

9. april 2018
Moxa/ moxibusjon inneber brenning av eit stoff på eller nær den kinesiske læra sine aku-punkt. I dag vert moxa truleg oftast nytta som supplement i akupunkturbehandling.
Behandling

Kiropraktikk

22. mars 2018
I Norge er kiropraktor en beskyttet tittel; kiropraktorene autorisert helsepersonell, og kiropraktikk å regne som skolemedisinsk behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: