Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».

Behandling

Akupunktur

21. juni 2022
Akupunktur utføres vanligvis ved å sette nåler i bestemte punkter på pasientens kropp. Det brukes også annet utstyr som laser, lys, lyd og behandling av akupunktene med hendene. Behandlingen er kjent brukt ved en rekke helseproblemer, og særlig ved smerter. Akupunktur regnes i hovedsak som trygt. Behandlingen er imidlertid ikke fri for bivirkninger, og det er noen grupper som bør utvise forsiktighet.
Behandling

Feldenkraismetoden

13. desember 2021
Feldenkraismetoden er basert på sakte, forsiktige bevegelser, tøying og strekking, samt endring av kroppsholdning.  Den har som mål å lære deg nye bevegelser, for å forbedre din funksjonsevne og fremme personlig vekst.
Behandling

Nevralterapi

31. mai 2021
I nevralterapi set ein sprøyter med lokalbedøvande middel og saltvatn, ulike stadar på kroppen.
Behandling

Aromaterapi

18. desember 2020
Aromaterapi er bruk av eterisk olje frå planteekstraktar til helsebehandling. Den vanlegaste forma i Noreg er arometerapeutisk massasje.
Behandling

Bowenteknikken

14. desember 2020
Bowenteknikken er en form for forsiktig massasje.
Behandling

Rolfing

5. oktober 2020

Rolfing er ei form for djup massasje av vevet. Massasjen vert gitt med sakte rørsler, der behandlaren nyttar hendene, knea, fingrane og knokane sine for å massere.

Behandling

Celleterapi

15. september 2020
Celleterapi er injisering av dyreceller i kroppen.
Behandling

Kelat-terapi

17. juni 2020
Kelat-terapi finnes både som skolemedisin og som alternativ behandling.
Behandling

Akupressur

2. juni 2020
I akupressuren er målet å stimulere kroppens selvhelbredende krefter.
Behandling

Singulett oksygen-energi

20. mai 2020
Alternativmedisinsk oksygenterapi som gis vanndamp til inhalasjon, tilsatt i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
Behandling

Øyrelysbehandling (otopati)

18. mai 2020
Øyrelysbehandling (otopati) byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein kan motverke dette ved å bruke såkalla øyrelys til å reinse øyra med.
Behandling

Fysikalske/ manuelle behandlinger

3. april 2020
Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong/ qi gong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Øreakupunktur

30. oktober 2019

Øreakupunktur bygger på en teori om at alle kroppens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Behandlerne mener derfor at stimulering av spesifikke punkter i øret kan forebygge og bedre helseproblemer.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: