Bowenteknikken

Bowenteknikken er en form for forsiktig massasje.
Image
Hender som presser på nakke.
Foto: Ingun A. Mæhlum

Bowenteknikken er en massasjebehandling hvor behandleren utfører forsiktige grep på pasientens kropp, hovedsakelig med tommel- og pekefinger. Terapeutene kaller disse grepene for Bowengrep, og skal ifølge dem kunne aktivere kroppens evne til å helbrede seg selv. 

Bowenterapeutene søker å fjerne blokkeringer ved å stimulere kroppens evne til å helbrede seg selv, slik at balanse gjenopprettes. Dette er ikke ulikt tankene vi finner i flere alternativmedisinske terapier, men Bowenterapeutene orienterer seg likevel mot vestlig medisinsk helse- og sykdomsforståelse når de forklarer sine spesielle Bowengrep med at disse får hjernen til å rette oppmerksomheten mot problemområdet og sende signaler tilbake gjennom nervesystemet med beskjed om å "reparere" problemene.

Fysiologien (Store medisinske leksikon) har forskjellige forklaringer på hvordan massasjeteknikker kan lindre smerter. Les gjerne vår artikkel om fysikalske behandlinger for mer om dette.

Ved søk i desember 2020 inneholdt kildene våre én kunnskapsoppsummering om Bowenteknikken.

I denne gjennomgangen fra 2011 fant Hansen med flere, at mange av studiene som var gjort på Bowenteknikken viste effekt i smertelindring og i forbedret funksjon/ bevegelse i ledd hos personer med langvarige (kroniske) plager. Men, forfatterne påpeker at disse  funnene bør tolkes med forsiktighet, fordi kvaliteten på studiene variererte en del. Etter våre kriterier foreligger det dermed ikke nok pålitelig dokumentasjon til å kunne slå fast at Bowenteknikken har slik effekt.

Ifølge vår kilde Natural Medicines er det ikke rapportert om bivirkninger i de studiene som har blitt gjort på Bowenteknikken. De anser den som mest trolig trygg å bruke. Det norske forbundet for utøvere av Bowenteknikken opplyser at deres prosedyre for behandling av brystømhet ikke skal gis til kvinner som har brystimplantater. Alle som vil kan kalle seg Bowenterapeut og praktisere metoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i Bowenteknikken gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Gravide og ammende

I følge  Natural Medicines foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon om sikkerhet for gravide og ammende. De sier samtidig at det ikke er noen grunn til å forvente sikkerhetsproblemer for disse gruppene ved bruk av Bowenteknikken.

I følge utøverforbundet skal man ikke bruke metodens «halebensprosedyre» på gravide, fordi de frykter at denne behandlingen kan føre til at gravide aborterer.

Generelle forsiktighetsregler

Bowenteknikken er en massasjelignende behandling som ble grunnlagt av australieren Thomas Bowen på 1950-tallet. Terapeutene bruker spesielle "Bowengrep", som hovedsakelig utføres med tommel og pekefinger.

Terapeutene konsentrerer seg om forsiktig massasje av muskler, sener, leddbånd og bindevev. De omtaler behandlingen sin som helhetlig, og sier at de ikke retter behandlingen mot spesifikke symptomer og plager, men søker å påvirke ubalanser som forårsaker symptomer så som smerter.

Bowenterapeuter sier at de vektlegger å behandle bindevevet, og de mener at behandlingen deres kan påvirke også andre deler av kroppen enn der behandlingen gis. Terapeutene mener også at kroppen selv prioriterer hvor behovet for behandlingen deres er størst.  

Første time starter vanligvis med at behandleren har en samtale med pasienten om hva han eller hun er kommet for. Med bakgrunn i samtalen bestemmer behandleren seg for behandlingsopplegget, som er definert i såkalte prosedyrer. Disse har ofte navn etter hvilke problemområder de brukes ved, eksempelvis skulderprosedyren og ankelprosedyren.

Behandleren legger vanligvis inn pauser i behandlingen, fordi de mener at dette gir kroppen anledning til å selv gjøre justeringer, før de fortsetter behandlingen. Det er vanlig at en behandling totalt varer i ca 45 minutter.

Det norske utøverforbundet uttaler at de betrakter behandlingen sin som et supplement, og ikke en «konkurrent» til konvensjonell medisin behandling, samt at medlemmene deres ikke stiller diagnose selv.

Engelsk navn

Bowen technique, Bowen therapy, Bowenwork

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: