Celleterapi

Celleterapi er injisering av dyreceller i kroppen.
Image
Bilde av noen som setter sprøyte i en arm
Foto: Colourbox.com
  • I celleterapi som alternativ behandlingsform forsøker man å behandle organer og organfunksjoner i menneskekroppen ved å injisere celler som kommer fra tilsvarende organer i dyr. Metoden har vært knyttet til flere dødsfall.
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at celleterapi virker.
  • Det foreligger heller ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av celleterapi i kildene våre.

Ved søk i våre kilder i august 2023 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om celleterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at celleterapi virker.

Det foreligger ingen dokumentasjon om generell sikkerhet ved celleterapi i kildene våre. Behandlingen er omstridt, hovedsakelig på grunn av enkeltrapporter om alvorlige bivirkninger og dødsfall.

Forsiktighetsregler

Unngå bruk

Gravide og ammende bør unngå å bruke celleterapi, fordi det er ukjent hvilke effekter dette kan ha på spesielt foster og barn.

Drøft bruk med lege

Alle bør drøfte eventuell bruk av celleterapi med sin lege på forhånd.

Bivirkninger

Det er rapportert om flere dødsfall knyttet til denne formen for celleterapi, som blant annet allergiske reaksjoner og reaksjoner i immunforsvaret som følge av behandlingen. Det er også rapportert om hevelser i hjernen.

Injeksjon av dyreceller kan også gi alvorlige bivirkninger i form av infeksjoner, som følge av bakterier og virus som kan finnes i disse cellene, og på grunn av eventuelle hygieniske mangler i forbindelse med behandlingen.

Generelle forsiktighetsregler

Alternativ celleterapi ble utviklet av den sveitsiske legen Paul Niehans i 1931. Utviklingen av behandlingsformen startet da han gav en pasient med skade på biskjoldbruskkjertlene, en injeksjon med celler fra biskjoldbrukskjertelen til en kalv. Ifølge historien ble pasienten bedre, og Niehans mente at bedringen skyldtes injeksjonen av dyreceller.

I celleterapien antar man at celler fra dyr kan stimulere immunforsvaret og reparere skader i menneskekroppen. Når midlet injiseres i menneskekroppen eller inntas i form av piller, tror terapeutene at cellene finner veien til svake eller skadde organer av samme type, og så bidrar til å styrke kroppens evne til å helbrede seg selv. Det finnes ingen solid dokumentasjon på at tilføring av dyreceller i menneskekroppen har slik virkning.

Celleterapi i praksis

Internasjonalt brukes celleterapi i behandlingen av flere typer helseproblemer. Dette betyr ikke nødvendigvis at celleterapi er trygt eller har vitenskapelig dokumentert effekt mot disse.

Bruksmåter

Det er kjent at metoden brukes av pasienter med kreft, leddgikt, hjertesykdommer, immunsykdommer, samt Parkinsons og Alzheimers sykdom. Noen utøvere mener også at celleterapi kan brukes for å behandle AIDS-pasienter.

Terapiformen markedsføres med at den skal kunne motvirke effekter av aldring, forbedre generell helse, gi økt vitalitet og utholdenhet, og styrke seksuell funksjon.

Hvordan foregår behandlingen?

I celleterapi bruker man celler fra det organ hos dyret som tilsvarer det organet som skal behandles i menneskekroppen. Eksempelvis vil en pasient med leversykdom få injeksjoner med animalske leverceller.

Noen terapeuter injiserer levende friske celler, mens andre bruker deler av celler som er hentet ut etter at cellene er tørrfryste, som så injiseres eller gis i pilleform.

Behandling av en bestemt sykdom kan ifølge teorien kreve flere injeksjoner over en kort periode, mens celleterapi ved aldring og økt vitalitet kan innebære injeksjoner over flere måneder.

Celleterapi er så vidt vi kjenner til ikke utbredt i Norge, men det er kjent at nordmenn reiser utenlands for å få slik behandling.

Varianter

Denne artikkelen omhandler celleterapi som alternativ behandlingsform, og må ikke forveksles med den celleterapi som foregår innen skolemedisinen: Den handler om stamcelletransplantasjon (Store norske leksikon), hvor det overføres friske benmargsceller som enten er pasientens egne, eller som kommer fra en nøye utvalgt donor.

Engelsk navn: cell therapy

Flere av lenkene under fører til eksterne sider hvor vi har hentet informasjon.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: