Rolfing | NAFKAM

Rolfing

Rolfing er en massasjeform, hvor hovedmålet med behandlingen er å gi pasienten en bedre kroppsholdning. Behandlerne mener at en god kroppsholdning er en viktig forutsetning for både fysisk og psykisk velvære. Rolfing er mest kjent brukt mest ved smerter.

Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at rolfing virker.

Våre kilder fraråder flere grupper å bruke rolfing som behandling, på grunn av manglende dokumentasjon på sikkerheten.

Virker det?

1.oktober 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om rolfing. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig støtte for å hevde at rolfing virker.

Er det trygt?

Alle som vil, kan kalle seg "rolfer" og praktisere rolfing uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i rolfing gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av rolfing.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom behandleren unnlater å råde pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Forsiktighetsregler

Unngå bruk

Våre kilder råder gravide og ammende til å ikke bruke rolfing fordi man vet for lite om sikkerheten ved bruk av denne behandlingsformen nettopp for disse gruppene.

Drøft bruk med lege

Ingen spesielle grupper

Generelle forsiktighetsregler

Bruk av alternativ behandling bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp.

Bivirkninger

I følge våre kilder er det ikke rapportert om bivirkninger av rolfing. Dersom du likevel opplever negativ effekt som du mener skyldes behandlingen, bør du kontakte lege.

Bakgrunn

Rolfing er en form for massasje, utviklet av biokjemikeren Ida P. Rolf på 1950-tallet.

Rolf mente at det naturlige for mennesket er å ha en rak kroppsholdning, og bevege seg i balanse med tyngdekraften.

I følge Rolf gjør en dårlig kroppsholdning derimot at man kjemper mot tyngdekraften. Dette mente hun svekker kroppsfunksjoner, og at man blir mer utsatt for sykdommer.

Utøverne av behandlingsformen kalles rolfere. De mener at stive muskelhinner gir dårlig kroppsholdning, lut rygg eller høye skuldre. Årsaken til stive muskelhinner, er ifølge rolferne aldring, skader eller negative opplevelser og følelser som har “satt seg” i muskelhinnene. Målet med rolfing er å korrigere pasientens kroppsholdning tilbake til sin “naturlige” rake form. Ifølge rolferne vil man da også gjenopprette fysisk og psykisk velvære. Rolferne mener at de kan oppnå dette ved å massere pasientens muskelhinner.

Rolfing i praksis

Internasjonalt brukes rolfing i behandlingen av flere typer helseproblemer. Dette betyr ikke nødvendigvis at rolfing er trygt eller har vitenskapelig dokumentert effekt mot disse. Mer om forskning på effekt og sikkerhet finner du i avsnittene nedenfor.

Bruksmåter

Rolfing er kjent brukt ved smerter, for eksempel smerter i korsryggen og hodepine, kronisk utmattelsessyndrom, cerebral parese (CP), stress, angst, slitasjegikt, karpaltunnelsyndrom, og flere andre helseproblemer. Dette betyr ikke at rolfing har vitenskapelig dokumentert effekt eller er trygg å bruke ved disse tilstandene.

Hvordan foregår behandlingen?

Under behandlingen masserer utøveren klientens muskelhinner. Dette foregår ved at behandleren bruker saktegående press med fingre, knoker, underarm, albue og knær.

Underveis i behandlingen observerer rolferen klientens reaksjon på behandlingen, for å prøve å identifisere spenninger og feilbelastninger i kroppen.

Massasjen foregår vanligvis mens klienten ligger, men noen deler av behandlingen forutsetter at klienten står eller sitter.

Ifølge våre kilder er det vanlig med ti behandlinger, fordelt på om lag like mange uker.

Rolfer er ikke en beskyttet tittel i Norge. Det betyr at alle som vil kan kalle seg rolfer, og tilby og utøve slik massasje, uten krav til medisinsk kompetanse eller autorisasjon som helsepersonell.

Fordi Rolfing er et registrert varemerke i Norge, kan ikke alle markedsføre sine tjenester som rolfing. Vurderer du å bruke alternativ behandling, råder vi til å velge behandlere som er registert i Brønnøysundregistrene.

Varianter: Rolfing kalles også “strukturell integrasjon”.
Engelske navn: Rolfing, structural integration , bodywork, manipulative therapy, postural release og somatic ontology.

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: