Energiterapier

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale.

Behandling

Bønn

22. september 2022

Bønn er navnet på aktiviteten der man henvender seg til en guddom for styrking eller hjelp på ulike områder. Hjelp til mennesker ved sykdom er et sentralt element her:

Behandling

Sjamanisme

20. september 2022

Begrepet sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og det man innenfor læren kaller åndeverdenen.

Behandling

Orgonterapi

29. juli 2022

Orgonterapien er basert på ideen om ein god energi som både skal kunne reinse omgjevnadane, skjerme mot farleg stråling og verke mot mange ulike sjukdomar. Denne energien kaller orgonterapeutane for orgon-energi.

Behandling

Akupressur

8. juli 2022
Akupressur er en behandlingsform som bygger på den tradisjonelle kinesiske medisinen. Som i akupunktur, behandler man ved å usetter bestemte punkter på kroppen for manuell påvirkning, men her brukes det trykk eller massasje istedetfor nåler. Akupressurbehandling brukes ofte mot kvalme, søvnproblemer, smerter og ved avvenning.
Behandling

Yoga

12. desember 2020
Yoga er ein del av det indiske behandlingssystemet Ayurveda. Yoga er sett saman av fysiske treningsøvingar, konsentrasjon, meditasjon og pusteteknikkar. Denne artikkelen handlar om yoga når det vert brukt for helserelaterte føremål.
Behandling

Magnetterapi

17. juli 2020
Denne artikkelen handlar om magnetterapi som alternativmedisinsk behandling av helseproblem.
Behandling

Holotropisk terapi

8. juli 2020
Holotropisk terapi består hovudsakeleg av fastsette pusteøvingar, som skal hjelpe mot både fysiske og psykiske problem ved å løfte pasienten til eit høgare nivå av medvite.
Behandling

Meditasjon

2. oktober 2019

Ordet meditasjon kommer av det latinske ordet «meditatum», som betyr «å tenke på». Målet med meditasjon er å øke samhandlingen mellom hjerne, tanker, kropp og atferd.

Behandling

Energiterapier

1. august 2019

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale. Man kan dele energiterapiene inn i to hovedtyper:

Behandling

Åndelig baserte behandlinger

7. desember 2018
I denne samlingen finner du beskrivelser av åndelig baserte behandlinger. Disse er tildels ulike, men har til felles at utøverne mener at de kan henvende seg til en antatt ånd, guddom eller annen ytre kraft som kan hjelpe ved sykdom. Det er ikke uvanlig at utøvere av slike behandlinger også sier at de kan fjernbehandle pasienten.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: