Energiterapier

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale.

Behandling

Tankefeltterapi (TFT)

22. mars 2024
Tankefeltterapi er ei behandling som ofte vert brukt for psykiske plager og omarbeiding av vonde minner, i tillegg til fysiske tilstandar som spenningar og smerter.
Behandling

Auraterapi

19. februar 2024
Auraterapi byggjer på ideen som eit eige energifelt kring kroppen, som ein skal kunne påverke for å hjelpe ved sjukdom og plager.
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

4. januar 2024
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), og ble utformet på 1950-tallet. TKM er et stort behandlingssystem basert på folkemedisinsk tradisjon, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Kinesiologi

4. januar 2024
I kinesiologien står såkalla «muskeltesting» sentralt. Denne skal kunne fortelje kva du manglar av næringsstoff og kva for slike du bør unngå, og eventuelt kva behandling du bør ha.
Behandling

Healing

13. september 2023

Healing er ei behandlingsform der utøvarane seier dei overfører eller kanaliserer energi frå en ytre, universell kraft som hjelper kroppen med å heila seg sjølv.

Behandling

Polaritetsterapi

31. juli 2023
Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Behandling

Reichiansk terapi

29. juli 2023
Reichiansk terapi er eit behandlingssystem utvikla av den austerrikske psykiataren Wilhelm Reich. Det består av to behandlingsformer: orgonterapi og vegetoterapi.
Behandling

Radioni

16. juni 2023

Radioni er ei type fjernhealing, der utøvarane nyttar eit såkalla radioni-apparat. Behandlinga skjer ved at du sender inn ei prøve av blodet ditt, nokre hårstrå eller av handskrifta di.

Behandling

Akupunkturpunkt

4. mai 2023
Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein ved sjukdom og plager skal kunne påverke ein livsenergi kalla qi.
Behandling

Meridianar

4. mai 2023
Den tradisjonelle kinesiske medisinen forklarar meridianar som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen, der ein livgivande energi kalla qi vert transportert kringom i kroppen.
Behandling

Qi (chi, ki)

3. mai 2023
Qi er eit omgrep frå tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Der er qi beskrive både som ei ytre universell kraft, og ein livgivande energi som strøymer i eit eige krinslaup inne i menneskekroppen.
Behandling

Krystallterapi

26. april 2023
Krystallterapi byggjer på idéen om at krystallar og steinar kan bli brukt for å betre helsa. Lista over kva det skal kunne hjelpe mot er lang, og femnar behandling av konkrete helseproblem, førebyggjing og det å oppretthalde god helse.
Behandling

Ayurveda

11. april 2023
Ayurveda eller ayurvedisk medisin er eit system sett saman av mange typar folkemedisinske terapiformer frå India.
Behandling

Akupunktur

2. mars 2023
Akupunktur er behandling ved å påvirke bestemte punkter på kroppen. I Norge foregår dette vanligvis ved å sette tynne nåler i disse punktene, men det fins flere varianter: i noen bruker man strøm, lys, lyd eller trykk i stedet for nåler, og i andre former er man mindre opptatt av å behandle eksakt på det akupunkturpunktet læren tilsier. Denne artikkelen handler hovedsaklig om nåle-akupunktur.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: