Energiterapier

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale.

Behandling

Healing

13. september 2023

Healing er ei behandlingsform der utøvarane seier dei overfører eller kanaliserer energi frå en ytre, universell kraft som hjelper kroppen med å heila seg sjølv.

Behandling

Kinesiologi

3. august 2023
I kinesiologien står såkalla «muskeltesting» sentralt. Denne skal kunne fortelje kva du manglar av næringsstoff og kva for slike du bør unngå, og eventuelt kva for behandling du bør ha.
Behandling

Auraterapi

14. juni 2023
Ideen om aura som eit eige energifelt kring kroppen er over 1000 år gammal.
Behandling

Akupunkturpunkt

4. mai 2023
Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein ved sjukdom og plager skal kunne påverke ein livsenergi kalla qi.
Behandling

Meridianar

4. mai 2023
Den tradisjonelle kinesiske medisinen forklarar meridianar som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen, der ein livgivande energi kalla qi vert transportert kringom i kroppen.
Behandling

Qi (chi, ki)

3. mai 2023
Qi er eit omgrep frå tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Der er qi beskrive både som ei ytre universell kraft, og ein livgivande energi som strøymer i eit eige krinslaup inne i menneskekroppen.
Behandling

Krystallterapi

26. april 2023
Krystallterapi byggjer på idéen om at krystallar og steinar kan bli brukt for å betre helsa. Lista over kva krystallterapi skal kunne hjelpa mot er er lang, og femnar behandling av konkrete helseproblem, førebygging og det å oppretthalde god helse.
Behandling

Ayurveda

11. april 2023
Ayurveda eller ayurvedisk medisin er eit system sett saman av mange typar folkemedisinske terapiformer frå India.
Behandling

Tankefeltterapi (TFT)

6. mars 2023
Ifølge teorien skal det å banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen i bestemte mønstre, være til nytte ved emosjonelle og mentale problemer.
Behandling

Akupunktur

2. mars 2023
I Norge utføres vanligvis akupunktur ved å sette nåler i bestemte punkter på pasientens kropp. Det fins også varianter der strøm, lys, lyd eller trykk brukes i stedet for nåler. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om nåleakupunktur.
Behandling

Bønn

22. september 2022

Bønn er navnet på aktiviteten der man henvender seg til en antatt guddom for hjelp til ulike formål. Bønn utgjør et sentralt element i religion og utøvelsen av den.

Behandling

Sjamanisme

20. september 2022

Begrepet sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og det man innenfor læren kaller åndeverdenen.

Behandling

Akupressur

8. juli 2022
Akupressur er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen. Som i akupunktur, utsetter man i akupressuren bestemte punkter på kroppen for manuell påvirkning, men her brukes det trykk eller massasje istedetfor nåler. Behandlingen er kjent brukt særlig mot kvalme, søvnproblemer, ved avvenning og mot smerter.
Behandling

Orgonterapi

29. juli 2021

Orgonterapien er basert på ideen om ein god energi som både skal kunne reinse omgjevnadane, skjerme mot farleg stråling og verke mot mange ulike sjukdomar. Denne energien kaller behandlarane for orgon-energi.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: