Polaritetsterapi

Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Image
Energisentra i kroppen illustrert med farger. Energibaner rundt kroppen, fra hode til hender til føtter.
Illustrasjon: Tine Lillegård Bergli 2019

Polaritetsterapi er en form for energiterapi. Behandlerne innenfor denne terapien mener at kroppen har en plusspol og en minuspol, og at det går en livsenergi kalt prana langs kroppen, som beveger seg i baner på samme måte som en magnetisme rundt en magnet. De mener også at denne livsenergien er koblet til forskjellige energisentra (chakraer) i kroppen.

Terapeutene mener at sykdom er et tegn på at livsenergien er blokkert, og at de bruker fire ulike teknikker for få den til flyte fritt igjen:

  • Kroppsterapi: Behandleren trykker på punkter på kroppen for å forsøke å avdekke blokkeringer og løse dem opp.
  • Bevisstgjøring: Gjennom samtaleterapi forsøker behandleren å avdekke og endre uheldige tanke- og handlingsmønstre, som ifølge teorien skaper ubalanse og blokkeringer i energisystemet.
  • Kosthold: Terapeutene analyserer også pasientenes kosthold, og gir råd om endring av dette for å stimulere energistrømmen og å hjelpe kroppen med å fjerne giftstoffer, og med en etterfølgende «vedlikeholdsdiett» hvor enzym-rik, basisk og ubehandlet mat (råkost) står sentralt.
  • Fysiske øvelser: Behandlerne bruker også såkalt polaritetsyoga og qi-gong som en del av behandlingen. Disse teknikkene består for det meste av rolige strekkøvelser.

Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.

Manuell behandling, samtaleterapi, trening og kostholdsendringer kan ha positiv innvirkning på helsa, men det kan ikke regnes som dokumentasjon på at polaritetsterapi eller andre lignende sammensatte behandlingspakker har effekt mot konkrete helseproblemer.

Selv om det ikke er rapportert om bivirkninger ved polaritetsterapeutisk behandling, så betyr ikke nødvendigvis at behandlingen er helt risikofri.

Terapeutene sier at behandlingen alltid vil bli opplevd subjektivt, slik at hvilken effekt man vil erfare ikke kan forutses, og at utfallet uansett er det riktige for deg. For eksempel vil både økt uro og anspenthet kunne være like sannsynlig og gunstig som økt ro og avspenning. Dette forklares med at det er livsenergien og resten av kroppen som avgjør hva du trenger. En slik forståelse av negativ helseutvikling kan føre til forverring av tilstanden eller at bivirkninger av behandlingen undertrykkes.

Mange av de helseproblemene som polaritetsterapi hevdes å være virkningsfullt for, kan bli alvorlige dersom de ikke blir behandlet i tide med virksom behandling. Du bør derfor ikke bytte ut slik behandling til fordel for polaritetsterapi eller annen alternativ behandling.

Generelle forsiktighetsregler

Polaritetsterapien ble utviklet av den tyskfødte legen Randolph Stone, etter at han hadde studert østlige behandlingstradisjoner fordi han var misfornøyd med vestlig helseforståelse og skolemedisinsk behandling.  Hans idé om motpoler er ikke ulikt det vi finner i tradisjonell kinesisk medisin om yin og yang. Stone inkluderte blant annet også den ayurvediske læren om «doshaer» (elementer), og at disse styrer de ulike energisentra i kroppen: 

  • Det eteriske senteret, som styrer stemme, hørsel og strupe.
  • Luftsenteret, som styrer åndedrett, blodsirkulasjon, lunger og hjerte.
  • Ildsenteret, som styrer fordøyelse, mage og tarm.
  • Vannsenteret, som styrer bekken og kjertelutsondring.
  • Jordsenteret, som styrer endetarm og blære.

Disse tilsvarer begrepene vi finner i hinduismen og den ayurvediske medisinen om chakraer. I likhet med en rekke andre alternative behandlingsformer, tar polaritetsterapien utgangspunkt i å gjenvinne eller opprettholde balanse mellom ulike krefter, framfor å kurere konkrete helseproblemer.

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: