Krystallterapi

Krystallterapi bygger på ideen om at krystaller og steiner kan brukes for å bedre helsen.  Listen over hva krystallterapi skal kunne hjelpe mot er lang, og favner behandling av konkrete helseproblemer, forebygging og det å opprettholde god helse.
Image
Mann med krystaller langs ryggraden.
Foto: Colourbox.com

For eksempel sies selenitt (månestein) blant annet å hjelpe mot helseproblemer som involverer muskler og skjelett. Safirer skal kunne redusere betennelser og depresjoner. Noen bærer steinene eller krystallene med seg som smykker eller i en lomme i klærne. Andre legger de i vann for å «berike» vannet med energi fra steinene, for så å drikke vannet etterpå. Steinene og krystallene brukes også ved at de plasseres på kroppen eller rundt om i boligen.

Virkningsmekanisme

Det finnes flere beskrivelser av hvordan krystallterapi skal virke. Én beskrivelse går ut på at steiner og krystaller stråler ut energi som skal skjerme mot skadelig stråling fra det ytre miljø. En annen beskrivelse baserer seg på antagelsen om at steinene og krystallene har energier som kan påvirke kroppen via antatte energisystemer som chakraer, meridianer etc.

Hvilket mineral steinen består av, hvilken farge den har, og andre egenskaper skal være avgjørende for hvilke helbredende egenskaper steinen har og hvilke problemer den kan hjelpe mot.

Det er ikke påvist at steiner og krystaller har slike energier og egenskaper som man finner i disse beskrivelsene.

Steiner og krystaller kan riktignok ha energiformer som er målbare. Det er for eksempel mulig å måle magnetisme og radioaktiv stråling som finnes naturlig i stein. Men det er heller ikke påvist at dette gjør at stein kan forebygge eller kurere noen helseproblemer.

Troen på at steinene og krystallene kan hjelpe mot helseproblemer kan likevel ha en viss effekt. Les mer om dette i artikkelen vår Placeboeffekten og alternativ behandling.

Virker det?

Vi finner ikke forskning som oppfyller våre kriterier som omhandler steiner og krystaller brukt som behandling. Etter våre kriterier finnes det derfor heller ikke solid vitenskapelig støtte for at denne typen behandling virker mot noen helseproblemer.

Er det trygt?

Steiner og krystaller brukt som alternative behandling regnes i utgangspunktet som trygt, så lenge man ikke bytter dette ut med nødvendig skolemedisinsk behandling. Radioaktiviteten og magnetismen som finnes naturlig i stein regnes vanligvis for å være ufarlig. 

Andre navn: steinterapi, krystallhealing

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: