Bates-metoden | NAFKAM

Bates-metoden

Alle som vil, kan kalle seg "Bates-utøver" og praktisere metoden uten krav til utdanning.
Image
Batesmetoden. Foto: ingun A. Mæhlum

Hva er Bates-metoden?

Med Bates-metoden prøver man å forbedre synet. Metoden ble utviklet av den amerikanske øyelegen William H. Bates (1860-1931). Metoden har siden den tid utviklet seg i flere, ulike retninger.

Metoden tar ikke sikte på å helbrede øyesykdom, men legger gjennom strukturert avspenning og bevisstgjøring opp til det utøverne kaller innarbeiding av gode synsvaner. Dette skal i sin tur gi deg et optimalt syn, basert på de synsressurser du har tilgjengelig.

Behandlingen består av ulike aktiviteter som blant annet regelmessig blunking, hviling og varming av øynene mot håndflatene, bevegelse av øynene samt skifting av fokus. I metoden inngår også skylling av øynene med kaldt og varmt vann, i den hensikt å øke blodsirkulasjonen. Noen Bates-utøvere anbefaler også bruk av kosttilskudd og homøopatiske midler for å prøve å bedre synsevnen.

Det er kjent at Bates-metoden er i bruk ved ulike synsrelaterte problemer som nærsynhet, langsynhet, skjeve hornhinner, skjeling, samsynsproblemer og aldersbetinget langsynhet.

Virker Bates-metoden?

Ved søk i våre kilder i juni 2020 fant vi ingen oppsummeringer om Bates-metoden. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at Bates-metoden virker.

Alle som vil, kan kalle seg "Bates-utøver" og praktisere metoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i Bates-metoden gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved Bates-metoden i kildene våre. Vi kan dermed ikke si om metoden kan regnes som fullstendig trygg å bruke eller ikke. Det foreligger samtidig ikke opplysninger om vesentlige bivirkninger eller faremomenter.

Før du eventuelt prøver å behandle eller motvirke synsplager med Bates-metoden, bør du være trygg på at du ikke har en øyesykdom/ lidelse som krever medisinsk behandling. Kontakt helsepersonell for å få avklart dette først. Bruk av alternativ behandling bør generelt ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
Kilder
  • Quackenbush, Thomas R. (1997):Relearning to See. Improve your Eyesight-Naturally!North Atlantic Books Berkeley, California.
  • Bruset S. og Poleszynski D.(1995):Alternativ medisinsk leksikon.Det Beste AS, Oslo
  • Bates, William H.(1920): Perfect Sight witout Glasses.
  • Natural Medicines 
  • The Cochrane Library

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: