Tomatismetoden | NAFKAM

Tomatismetoden

Tomatismetoden består av lyttetrening som er delt opp i aktive og passive lytteøvelser.

Tomatismetoden går ut på at man skal lytte til lyder og musikk som er bearbeidet i et elektronisk apparat. Lyttetreningen er delt opp i aktive og passive lytteøvelser. Mens pasienten lytter med hodetelefoner til lydene og musikken, veksler behandleren mellom å spille av lave og høye lydfrekvenser ved bruk av en forsterker som blant annet kalles «det elektroniske øret».

I Tomatismetoden brukes hovedsakelig barnesanger, gregoriansk sang, opptak av stemmer og utvalgte stykker av musikken til Wolfgang Amadeus Mozart. Utøverne mener at denne type musikk og lyder har et spekter av lydfrekvenser som er optimal for å utvikle lytteevnen. Tomatismetoden kan ifølge teorien brukes både som et behandlingsverktøy og som et pedagogisk verktøy. Og grensene mellom hvordan det brukes er flytende. Ifølge teorien kan metoden være til nytte for personer med autisme, dysleksi, ADHD, Tourettes syndrom, depresjoner, svekket læreevne, dårlig motorikk, språk- og talevansker, nedsatt hukommelse og svake kommunikasjonsferdigheter.

Virker det?

Lytteevne er ikke en allment akseptert og målbar størrelse i diagnostisering og behandling av for eksempel autisme, ADHD og Tourettes syndrom.

Selv om det fins forskning som kan vise til ulike helsebringende effekter av musikk, foreligger det ikke solid støtte for Tomatismetodens påstand om at Mozarts musikk og gregoriansk sang er mer helsebringende enn annen musikk. 

Den 9. juni 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om Tomatismetoden som oppfyller våre kriterier. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig støtte for å hevde at Tomatismetoden virker.

Er det trygt?

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av Tomatismetoden. Vi kan da ikke si om metoden er trygg å bruke eller ikke.

I Norge kaller utøverne av metoden seg gjerne for Tomatiskonsulenter eller Tomatisutøvere. Alle som vil, kan kalle seg Tomatiskonsulent eller Tomatisutøver og praktisere Tomatismetoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i Tomatismetoden gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Les også artikkelen vår om generelle forsiktighetsregler ved bruk av alternativ behandling.

Bakgrunn

Den franske øre-nese-hals-legen Alfred A. Tomatis (1920-2001) mente at man kan forbedre nerveforbindelsene mellom kropp, hjerne og stemme ved å trene opp lytteevnen.

Andre norske navn: Audiopsykofonologi, lyttetrening, lytteterapi og lyttestimulering.

Engelsk navn: The Tomatis Method, Audio-Psycho-Phonology (APP), Tomatis Sound Therapy

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: