Tomatismetoden | NAFKAM

Tomatismetoden

Tomatismetoden består av lyttetrening som er delt opp i aktive og passive lytteøvelser.

Metoden går ut på at man skal lytte til lyder og musikk som er bearbeidet i et elektronisk apparat. Behandlerne mener at dette stimulerer nervesystemet og er til nytte for personer med blant annet språk- og kommunikasjonsproblemer. Ut fra våre kriterier finnes det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at Tomatismetoden virker. Det finnes heller ikke informasjon om sikkerheten ved bruk av Tomatismetoden i noen av våre hovedkilder.

Virker det?

Tomatismetodens antagelser om årsak og behandling av helseproblemer har ikke solid vitenskapelig støtte bak seg. Det er gjort en del forskning på effekten av metoden.

30. september 2015 inneholdt kildene våre følgende oppsummeringer om Tomatismetoden. 

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
   

Autisme

Alle andre bruksområder
   
Er det trygt?

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av Tomatismetoden. Vi kan da ikke si om metoden er trygg å bruke eller ikke.

I Norge kaller utøverne av metoden seg gjerne for Tomatiskonsulenter eller Tomatisutøvere. Alle som vil, kan kalle seg Tomatiskonsulent eller Tomatisutøver og praktisere Tomatismetoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i Tomatismetoden gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom behandleren unnlater å råde pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Bivirkninger

Det finnes ikke informasjon om bivirkninger ved bruk av Tomatismetoden i noen av kildene våre.

Utøverne mener at visse helseproblemer kan forverres av å lytte til musikk og lyd på egenhånd, og at noen musikktyper kan være uheldig i enkelte sammenhenger. Det finnes ikke imidlertid ikke vitenskapelig dokumentasjon i våre kilder på at dette stemmer. 

Interaksjoner 

Kildene våre inneholder ingen opplysninger om interaksjoner ved samtidig bruk av Tomatismetoden og andre behandlinger.

Alternativ behandling innebærer ofte bruk av ulike behandlingsprodukter. Mange av disse kan påvirke effekten av medisiner, kosttilskudd, urter og mat, samt påvirke medisinske prøver og inngrep. Det er derfor viktig at du informerer legen din om alle produkter du bruker.

Faktaartiklene våre om urter, kosttilskudd og mat  inneholder informasjon om interaksjoner for noen av produktene alternativbehandlere tilbyr. Er det noen artikler som omhandler produkter du vurderer å bruke, kan du ta med disse når du snakker med legen.

Alle som skal opereres bør i følge Legemiddelverket avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjonen.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Den franske øre-nese-hals-legen Alfred A. Tomatis (1920-2001) mente at man kan forbedre nerveforbindelsene mellom kropp, hjerne og stemme ved å trene opp «lytteevnen». Ifølge teorien skal det hjelpe ved helseproblemer som autisme, dysleksi, ADHD, Tourettes syndrom, depresjoner, svekket læreevne, dårlig motorikk, språk- og talevansker, nedsatt hukommelse og svake kommunikasjonsferdigheter.

I Tomatismetoden brukes hovedsakelig barnesanger, gregoriansk sang, opptak av stemmer og utvalgte stykker av musikken til Wolfgang Amadeus Mozart. Utøverne mener at denne type musikk og lyder er optimal for å utvikle lytteevnen, fordi disse etter deres syn har det riktige spekter av lydfrekvenser for utviklingen av den. 

Lyttetreningen er delt opp i aktive og passive lytteøvelser. Mens pasienten lytter med hodetelefoner til lydene og musikken, veksler behandleren mellom å spille av lave og høye lydfrekvenser ved bruk av en forsterker som kalles «det elektroniske øret».

Hva vet man egentlig om effekten av Tomatismetoden? 

Tomatismetodens antagelser om årsak og behandling av sykdom har ikke solid vitenskapelig støtte. Det gjelder både forutsetningen om at helseproblemer skyldes problemer eller underutvikling av lytteevnen, og påstanden om at dette kan behandles ved å lytte til bestemte typer musikk og lyder. Det finnes dermed heller ikke solid vitenskapelig støtte for å bruke Tomatismetoden som behandling.

Norske fagmiljøer innen autisme, ADHD og Tourettes syndrom bruker ikke «lytteevne» som en målbar størrelse i sitt arbeid. De påpeker også at det er vanskelig å bruke dette begrepet ved autismediagnoser, siden denne pasientgruppen like gjerne kan ha utfordringer knyttet til konsentrasjons- og formidlingsevnen. For eksempel kan noen personer med autisme gjengi store mengder med kompleks informasjon i detalj, men samtidig ha problemer med å huske helt enkle beskjeder.

Selv om det fins forskning som kan vise til ulike helsebringende effekter av musikk, foreligger det ikke solid støtte for Tomatismetodens påstand om at Mozarts musikk og gregoriansk sang er mer helsebringende enn annen musikk. 

Andre norske navn: Audiopsykofonologi, lyttetrening, lytteterapi og lyttestimulering.

Engelsk navn: The Tomatis Method, Audio-Psycho-Phonology (APP), Tomatis Sound Therapy

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: