Akupunktur mot leukopeni forårsaket av kreftbehandling | NAFKAM

Akupunktur mot leukopeni forårsaket av kreftbehandling

Noen pasienter opplever å få leukopeni som følge av kreftbehandling, og akupunktur påstås å kunne hjelpe. Forskningen på feltet er mangelfull og utilstrekkelig og kan ikke støtte påstanden.
  • Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter på kroppens overflate.
  • Det er usikker om akupunktur mot leukopeni forårsaket av kreftbehandling har effekt.
  • Akupunktur kan forårsake alvorlige komplikasjoner, men trolig svært sjeldent.

Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter på kroppens overflate. I følge filosofien i tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er sykdom forårsaket av ubalanser av energier i kroppen, og akupunktur er en behandling som da balanserer energiene på nytt. Av den grunn hevder TCM-utøvere at akupunktur kan være nyttig for de fleste tilstander. Vestlige akupunkturører derimot, følger i hovedsak prinsippene innen konvensjonell medisin og vil kun bruke akupunktur ved spesifikke tilstander. Likevel kan begge typer utøvere foreslå akupunktur for en lang rekke forhold.

Leukopeni (redusert antall hvite blodlegemer) forårsaket av kreftbehandling er en tilstand hvor akupunktur hevdes å kunne ha effekt.

Dokumentasjonen som støtter denne påstanden er imidlertid svært begrenset.  Systematiske kunnskapsoppsummeringer (inkludert 11 som vurderer antall leukocytter) samt ytterligere to studier er tilgjengelige. De fleste av disse er skrevet på kinesisk og er lite tilgjengelige. Enda viktigere er det at alle vurderes til å være av metodisk svak kvalitet.

To oppsummeringer om moxibusjon, derav en Cochrane-oppsummering, konkluderte med at selv om noen små studier antydet positiv effekt, hadde alle stor risiko for feil og mangler.

Resultater fra en RCT på transkutan elektrisk akupunktstimulering ved benmargsundertrykkelse er inkonsekvente. Funnene viser høyere antall hvite blodlegemer sammenlignet med kontrollgrupper på noen utvalgte tidspunkter, men ikke på alle.

Milde bivirkninger kan forventes i omtrent 10% av alle tilfeller. Alvorlig komplikasjoner, som for eksempel lungepunktering og hepatitt, ser ut til å være svært sjeldne.

Informasjon om originaldokumentet:
Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Acupuncture for treatment-induced leukopenia [online document]. March, 2019.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på behandlingsrelatert leukopeni ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer.

Mulig risiko ved bruk av akupunktur ved behandlingsrelatert leukopeni

Bivirkninger: Omtrent 8-10% av alle som prøver akupunktur opplever milde, forbigående bivirkninger. Smerter, blåmerker, små blødninger på stikkstedet og/eller svimmelhet når behandling gis i oppreist tilstand, er registrert som ganske vanlige bivirkninger. I tillegg er det i sjeldne tilfeller registrert mer alvorlige komplikasjoner som vevsskade, infeksjon, lungepunktering, og blod- eller væskeansamling i hjerteposen. Risikoen for å bli smittet av blodbåren sykdom fra andre pasienter, for eksempel hepatitt, minimeres ved bruk av sterile engangsnåler, og ved at akupunktørene er vaksinerte. Det er registrert noen sjeldne tilfeller av omkomne etter akupunkturbehandling, selv om årsakssammenheng ikke er entydig bekreftet.

Kontraindikasjon: Profesjonelle organisasjoner for akupunktur har litt forskjellige vurderinger når det gjelder å definere kontraindikasjoner, spesielt med tanke på graviditet. Blødningsforstyrrelser og blodfortynnende behandling, ødem, epilepsi, graviditet og nålefobi er blant de tilstandene som er antydet som relative eller, i noen tilfeller, absolutte kontraindikasjoner. Noen punkter er ansett som forbudt og ikke gunstig til bruk av akupunkturnåler.

Interaksjoner: Ingen kjente, annet enn elektroakupunktur som antas å kunne forstyrre pacemakere. Det anbefales også å utvise forsiktighet ved bruk av elektroakupunktur på mennesker med epilepsi.

Annet/vær ekstra obs på: Streng hygiene og bruk av sterile engangsnåler er obligatorisk for å unngå infeksjoner. Noen pasienter besvimer under akupunktur og bør derfor behandles liggende.
På en konferanse i regi av US National Cancer Institute i 2017 vedrørende symptomhåndtering i kreftbehandling, ble akupunktur for kreftpasienter fremmet som et fagområde for spesialister. Spesifikke bekymringer er knyttet til høyere infeksjonsrisiko og blødninger som følge av lavt innhold av nøytrofile granulocytter og/eller trombocytter (blodplater) i blodet, samt mulig ustabilt blodomløp forårsaket av dehydrering og underernæring. Det ble anmodet at man følger retningslinjer for klinisk praksis, hvor man følger med laboratorieverdier som blant annet nivå på henholdsvis nøytrofile granulocytter og blodplater.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: