Qigong ved kreft | NAFKAM

Qigong ved kreft

Qigong regnes i hovedsak som trygt, men dokumentasjonen for en eventuell sammenheng mellom bruk av qigong og påstått effekt anses som sprikende og utilstrekkelig.

Qigong er en gammel kinesisk terapi som tar sikte på å regulere strømmen av det som omtales som «vital energi» i kroppen. Qigong brukes hovedsakelig som en symptomatisk behandling for forskjellige typer plager, inkludert plager forårsaket av kreft eller kreftbehandling.

Med syv systematiske kunnskapsoppsummeringer, samt fem kontrollerte kliniske studier, er det relativt mye dokumentasjon tilgjengelig på qigong. Samlede funn tyder på at qigong kan ha gunstig effekt på immunforsvaret, tretthet, livskvalitet og søvn, mens kombinasjonen qigong og tai chi kanskje kan spille positivt inn på depresjon. For andre plager er funnene tvetydige eller ikke signifikante.

Imidlertid har de kliniske studiene generelt metodologiske begrensninger. I tillegg har studiene seg imellom store ulikheter med tanke på begrepsbruken for kliniske kriterier for forskningsobjektene/kohortgruppene, samt vurderte resultater av forskningen. Et årsak-virkningsforhold mellom qigong som behandlingsalternativ og eventuell effekt anses dermed som udokumentert.

Det er ingen store risikoer knyttet til utøvelse av qigong.

Informasjon om originaldokumentet:
Ava Lorenc, Rachel Jolliffe, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Qigong [online document]March, 2019.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på qigong ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer.

Mulig risiko ved bruk av qigong ved kreft

Bivirkninger: Qigong anses i all hovedsak for å være uten bivirkninger og dermed trygt å bruke. Det er imidlertid registrert fire tilfeller av bivirkninger i form av tilbakefall av knesmerter og skulderproblemer, hvor praktisering av qigong antas å spille en rolle.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente

 

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: