Akupunktur mot kvalme og oppkast ved kreft | NAFKAM

Akupunktur mot kvalme og oppkast ved kreft

Kunnskapsoppsummeringer har antydet at akupunktur muligens kan redusere noe av ubehaget ved kvalme og oppkast forårsaket av cellegift, men resultatene er for sprikende til at forskningen kan si noe entydig om eventuell effekt.

Akupunktur eller akupressurstimulering av akupunkturpunktet P6 (Pericardium 6) er en populær behandling mot kvalme og oppkast forårsaket av cellegift. Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) hevder at slik kvalme og oppkast skyldes reversering av den såkalte energistrømmen «qi» i fordøyelsessystemet. Stimulering av P6 hevdes å føre til at qi flyter i riktig retning, det vil si nedover. Man tror den kvalmestillende effekten blir spredt ut i kroppen via opiatreseptorene i sentrale smertebaner.  

To kunnskapsoppsummeringer og en enkeltoversikt rapporterte at stimulering av akupunkturpunkter (hovedsakelig P6) i forbindelse med standard kvalmestillende behandling, reduserte noe av ubehaget ved cellegiftbetinget kvalme og oppkast. Senere oppsummeringer har rapportert lignende funn, men forskningsmessige begrensninger i design på disse, og på de opprinnelige studiene, gjør at man ikke kan si noe entydig om eventuell effekt. Randomiserte kontrollerte studier (RCT-er) publisert etter den nyeste oppsummeringen, har rapportert om blandede funn, spesielt når akupunktur har blitt sammenlignet med jukseakupunktur eller placebo-behandling.

Tre systematiske oversikter så på andre former for akupunktur mot kvalme og oppkast, inkludert farmakopunktur, selvakupressur og aurikulær terapi (øreakupunktur). Ingen av disse har gitt funn som tydelig støtter at slike former for akupunktur har en merkbar effekt. Tilsvarende har RCT-er som undersøker andre punkter enn P6 gitt sprikende resultater.

Blandede resultater er også rapportert av to systematiske oppsummeringer som har sett på moxibusjon (terapi ofte brukt som del av en akupunkturbehandling).

Milde bivirkninger, for eksempel smerter eller blødning på stikkstedet for akupunktur, kan forventes i omtrent 10% av alle tilfeller. Alvorlige komplikasjoner som hepatitt eller lungepunktering ser ut til å være svært sjeldne.

Informasjon om originaldokumentet: Karen Pilkington, Vinjar Fønnebø, CAM-Cancer Consortium. Acupuncture for chemotherapy-associated nausea and vomiting [online document]. July 10th, 2019.
 

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på akupunktur mot cellegiftbasert kvalme og oppkast ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer.

Mulig risiko ved bruk av akupunktur mot kvalme og oppkast ved kreft

Bivirkninger: De vanligste bivirkningene etter akupunktur er milde og forbigående. Smerter, blåmerker, små blødninger på stikkstedet og/eller svimmelhet når behandling gis i oppreist tilstand, er registrert som ganske vanlige bivirkninger. Det er i sjeldne tilfeller registrert alvorlige komplikasjoner på grunn av vevsskade, infeksjon, lungepunktering, og blod- eller væskeansamling i hjerteposen. Risiko for å bli smittet av blodbåren sykdom fra andre pasienter, for eksempel hepatitt, minimeres ved bruk av sterile engangsnåler, og ved at akupunktørene er vaksinerte. Det er registrert sjeldne tilfeller av omkomne etter akupunkturbehandling, selv om årsakssammenheng ikke er entydig bekreftet.

Kontraindikasjon: Profesjonelle organisasjoner for akupunktur har litt forskjellige vurderinger når det gjelder å definere kontraindikasjoner, spesielt med tanke på graviditet. Blødningsforstyrrelser og blodfortynnende behandling, ødem, epilepsi, graviditet og nålefobi er blant de tilstandene som er antydet som relative eller, i noen tilfeller, absolutte kontraindikasjoner. Noen punkter er ansett som forbudt og ikke gunstig til bruk av akupunkturnåler.

Interaksjoner: Ingen kjente, annet enn elektroakupunktur som antas å kunne forstyrre pacemakere. Det anbefales også å utvise forsiktighet ved bruk av elektroakupunktur på mennesker med epilepsi.

Annet/vær ekstra obs på: Streng hygiene og bruk av sterile engangsnåler er obligatorisk for å unngå infeksjoner. Noen pasienter besvimer under akupunktur og bør derfor behandles liggende.
På en konferanse i regi av US National Cancer Institute i 2017 vedrørende symptomhåndtering i kreftbehandling, ble akupunktur for kreftpasienter fremmet som et fagområde for spesialister. Spesifikke bekymringer er knyttet til høyere infeksjonsrisiko og blødninger som følge av lavt innhold av nøytrofile granulocytter og/eller trombocytter (blodplater) i blodet, samt mulig ustabilt blodomløp forårsaket av dehydrering og underernæring. Det ble anmodet at man følger retningslinjer for klinisk praksis, hvor man følger med laboratorieverdier som blant annet nivå på henholdsvis nøytrofile granulocytter og blodplater.

 

Les også:

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: