Akupunktur mot hetetokter ved kreft | NAFKAM

Akupunktur mot hetetokter ved kreft

Kliniske studier av akupunktur mot hetetokter hos kvinner med brystkreft har så langt ikke gitt dokumentasjon som støtter påstanden om eventuell effekt.
  • Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter i kroppens overflate.
  • Det er begrenset dokumentasjon fra pålitelige kliniske studier, da de fleste tilgjengelige studier er metodologisk svake, og flere sham-kontrollerte studier rapporterte at de ikke fant noen forskjell mellom akupunktur og sham (jukseakupunktur). Derfor anses dokumentasjonen å være for utilstrekkelig til å kunne dra noen entydige konklusjoner om eventuell effekt av akupunktur som behandling mot hetetokter ved kreft.
  • Alvorlige komplikasjoner er trolig svært sjeldne.

Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter på kroppens overflate. I følge filosofien i tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er sykdom forårsaket av ubalanser av energier i kroppen, og akupunktur er en behandling som da balanserer energiene på nytt. Av den grunn hevdes akupunktur å være nyttig for de fleste tilstander. Vestlige akupunkturører derimot, følger i hovedsak prinsippene for konvensjonell medisin og vil kun bruke akupunktur ved spesifikke tilstander.

Akupunktur blir anbefalt for en lang rekke forhold og symptomer, inkludert kreftrelaterte hetetokter.

Dokumentasjonen fra kliniske studier av akupunktur som behandling mot hetetokter hos kvinner med brystkreft, er motstridende. Selv om det eksisterer noen studier med positive funn, er sammenligninger med jukseakupunktur (sham-akupunktur) mindre positive, og antydede effekter ser ut til å være kortsiktige. De fleste studiene har en høy forekomst av skjevheter eller mangler, og den samlede summen av forskningsmateriale er derfor ikke overbevisende.

Milde bivirkninger kan forventes i omtrent 10% av alle tilfeller. Alvorlig komplikasjoner, som for eksempel lungepunktering og hepatitt, ser ut til å være svært sjeldne.

Informasjon om originaldokumentet:
Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Acupuncture for hot flushes [online document]October 21, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Akupunktur mot hetetokter ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av akupunktur mot hetetokter ved kreft

Bivirkninger: Omtrent 8-10% av alle som prøver akupunktur opplever milde, forbigående bivirkninger som smerter, hevelse eller blødning på stikkstedet. I tillegg er det i sjeldne tilfeller registrert mer alvorlige komplikasjoner som vevsskade, infeksjon, lungepunktering, og blod- eller væskeansamling i hjerteposen. Risikoen for å bli smittet av blodbåren sykdom fra andre pasienter, for eksempel hepatitt, minimeres ved bruk av sterile engangsnåler, og ved at akupunktørene er vaksinerte. Det er registrert noen sjeldne tilfeller av omkomne etter akupunkturbehandling, selv om årsakssammenheng ikke er entydig bekreftet.

Kontraindikasjon: Profesjonelle organisasjoner for akupunktur har litt forskjellige vurderinger når det gjelder å definere kontraindikasjoner, spesielt med tanke på graviditet. Blødningsforstyrrelser og blodfortynnende behandling, ødem, epilepsi, graviditet og nålefobi er blant de tilstandene som er antydet som relative eller, i noen tilfeller, absolutte kontraindikasjoner. Noen punkter er ansett som forbudt og ikke gunstig til bruk av akupunkturnåler.

Interaksjoner: Ingen kjente, annet enn elektroakupunktur som antas å kunne forstyrre pacemakere. Det anbefales også å utvise forsiktighet ved bruk av elektroakupunktur på mennesker med epilepsi.

Annet/vær ekstra obs på: Streng hygiene og bruk av sterile engangsnåler er obligatorisk for å unngå infeksjoner. Noen pasienter besvimer under akupunktur og bør derfor behandles liggende.

Les også:

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: