Akupunktur mot fatigue ved kreft | NAFKAM

Akupunktur mot fatigue ved kreft

Innledende studier har antydet at akupunktur kanskje kan ha effekt mot fatigue ved kreft, men dette er ikke bekreftet i systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter på kroppens overflate. I følge filosofien i tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er sykdom forårsaket av ubalanser av energier i kroppen, og akupunktur er en behandling som da balanserer energiene på nytt. Av den grunn hevdes akupunktur å være nyttig for de fleste tilstander. Vestlige akupunkturører derimot, følger i hovedsak prinsippene innen konvensjonell medisin og vil kun bruke akupunktur ved spesifikke tilstander.

Akupunktur hevdes å være nyttig ved en rekke tilstander og symptomer, inkludert kreftrelatert fatigue, spesielt fordi noen innledende studier har antydet at det kanskje kan ha en effekt. På tross av disse positive funnene, er dokumentasjonen fra sju systematiske kunnskapsoppsummeringer motstridende eller metodologisk for svake til å kunne trekke noen konklusjon om eventuell effekt av akupunktur mot kreftrelatert fatigue. For henholdsvis transkutan elektrisk akupunktstimulering og moxibusjon fra infrarød laser, finnes det bare foreløpige funn fra en enkeltundersøkelse.

Milde bivirkninger kan forventes i omtrent 10% av alle tilfeller. Alvorlig komplikasjoner, som for eksempel lungepunktering og hepatitt, ser ut til å være svært sjeldne.

Informasjon om originaldokumentet:
Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Acupuncture for fatigue [online document]July 10th, 2019.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Akupunktur mot fatigue ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer.

Mulig risiko ved bruk av akupunktur mot fatigue ved kreft

Bivirkninger: Omtrent 8-10% av alle som prøver akupunktur opplever milde, forbigående bivirkninger. Smerter, blåmerker, små blødninger på stikkstedet og/eller svimmelhet når behandling gis i oppreist tilstand, er registrert som ganske vanlige bivirkninger. I tillegg er det i sjeldne tilfeller registrert mer alvorlige komplikasjoner som vevsskade, infeksjon, lungepunktering, og blod- eller væskeansamling i hjerteposen. Risikoen for å bli smittet av blodbåren sykdom fra andre pasienter, for eksempel hepatitt, minimeres ved bruk av sterile engangsnåler, og ved at akupunktørene er vaksinerte. Det er registrert noen sjeldne tilfeller av omkomne etter akupunkturbehandling, selv om årsakssammenheng ikke er entydig bekreftet.

Kontraindikasjon: Profesjonelle organisasjoner for akupunktur har litt forskjellige vurderinger når det gjelder å definere kontraindikasjoner, spesielt med tanke på graviditet. Blødningsforstyrrelser og blodfortynnende behandling, ødem, epilepsi, graviditet og nålefobi er blant de tilstandene som er antydet som relative eller, i noen tilfeller, absolutte kontraindikasjoner. Noen punkter er ansett som forbudt og ikke gunstig til bruk av akupunkturnåler.

Interaksjoner: Ingen kjente, annet enn elektroakupunktur som antas å kunne forstyrre pacemakere. Det anbefales også å utvise forsiktighet ved bruk av elektroakupunktur på mennesker med epilepsi.

Annet/vær ekstra obs på: På en konferanse i regi av US National Cancer Institute i 2017 vedrørende symptomhåndtering i kreftbehandling, ble akupunktur for kreftpasienter fremmet som et fagområde for spesialister. Spesifikke bekymringer er knyttet til høyere infeksjonsrisiko og blødninger som følge av lavt innhold av nøytrofile granulocytter og/eller trombocytter (blodplater) i blodet, samt mulig ustabilt blodomløp forårsaket av dehydrering og underernæring. Det ble anmodet at man følger retningslinjer for klinisk praksis, hvor man følger med laboratorieverdier som blant annet nivå på henholdsvis nøytrofile granulocytter og blodplater.

Les også:

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: