Hvordan vurdere informasjon?

Mye av informasjonen som gis om alternativ behandling er laget av de som har interesse av at du bruker slik behandling. Denne informasjonen er ofte unøytral. Vi har derfor laget en sjekkliste for å hjelpe deg å ta trygge og velinformerte behandlingsvalg.

Sjekk om informasjonen bygger på fakta og solid forskning  

  • Sjekk hvem som er kilden. Informasjon fra kilder som har som mål å tjene penger på en behandling eller et produkt, bør alltid sjekkes opp mot informasjon fra upartiske kilder som helsemyndigheter og uavhengige forskningsbibliotek.
  • Sjekk hvilken type forskning som eventuelt er lagt til grunn. Historier om positive erfaringer hos enkeltpersoner er ikke det samme som at behandlingen har vitenskapelig dokumentert effekt, eller er trygg å bruke. Forskningsresultater fra laboratorium og dyreforsøk er ikke automatisk gyldige for mennesker. I artikkelen slik forstår du forskning kan du lese mer om mulighetene og begrensningene ved ulike typer forskning.
  • Sjekk om kilden opplyser om både fordeler og ulemper ved behandlingen. Alternative behandlinger omtales ofte som «naturlige og ufarlige». Men de kan i likhet med andre behandlinger innebære en direkte og indirekte risiko for helseskade. Les gjerne våre generelle forsiktighetsregler for å få et innblikk i noe av det du bør vurdere før du bruker alternativ behandling.  

Sjekk informasjonen for overdrevne lovnader

Sjekk om det brukes store ord og lovnader som «universalmiddel», «virker mot alt», «verdensnyhet», «garanti», «mirakelkur», «naturlig og ufarlig» eller «ny oppdagelse». Hvis du kommer over slike påstander bør du vurdere informasjonen ekstra kritisk. Høres noe for godt ut til å være sant, så er det ofte nettopp det.

Antydninger om at alternativ behandling er bedre og tryggere enn skolemedisinsk behandling, kan som regel ikke dokumenteres. Råd fra en alternativbehandler om å bruke dennes behandling framfor medisinsk behandling, kan tyde på en useriøs behandler som er best å styre unna.

Snakk med legen din

Diskuter informasjonen du har om en alternativ behandling med legen din eller annet helsepersonell, før du bruker den. Dette for å få en vurdering basert på din totale helsesituasjon.

Sunn skepsis

Punktene over viser at du bør ha en viss skepsis til det som står om behandlingen du vurderer å bruke.

Sunnskepsis.no skriver også om hvordan du skiller mellom god og dårlig helseinformasjon.  Der kan du blant annet lese om:

Les også vår artikkel "Hva er skolemedisin?"

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: