CAM Cancer får internasjonalt kvalitetsstempel

Det belgiske senteret for evidensbasert medisin, Cebam, har nylig akkreditert CAM Cancer som leverandør av høykvalitets helseinformasjon.

Det belgiske senteret for evidensbasert medisin, Cebam, har nylig akkreditert CAM Cancer som leverandør av høykvalitets helseinformasjon.

Skal undersøke hvilken effekt friluftsliv har på unge kreftoverlevere

Etter en vellykket pilotstudie skal NAFKAM og samarbeidspartnere undersøke om turer i skog og mark kan gjøre livet etter kreftsykdom bedre.

Etter en vellykket pilotstudie skal NAFKAM og samarbeidspartnere undersøke om turer i skog og mark kan gjøre livet etter kreftsykdom bedre.

- Vil at praten om alternativ behandling skal sitte løsere på sykehuset

- Vi ønsker å forbedre kommunikasjonen mellom pasienter, pårørende og helsepersonell når det gjelder alternativ behandling ved kreft, sier Astrid Vendelsøe, gjesteforsker ved NAFKAM.

- Vi ønsker å forbedre kommunikasjonen mellom pasienter, pårørende og helsepersonell når det gjelder alternativ behandling ved kreft, sier Astrid Vendelsøe, gjesteforsker ved NAFKAM.

Juicing

Juicing (jusing) er helsebehandling med ferskpressa råsaft frå frukt, bær og grønsaker, der fruktkjøtet er skilt ut.
Juicing (jusing) er helsebehandling med ferskpressa råsaft frå frukt, bær og grønsaker, der fruktkjøtet er skilt ut.

NAFKAM utnevnt på nytt som WHO samarbeidssenter

- Vi er glade for at NAFKAM sine forskningsaktiviteter kan fortsette å bidra på et globalt nivå, sier leder av NAFKAM, Miek Jong. 

- Vi er glade for at NAFKAM sine forskningsaktiviteter kan fortsette å bidra på et globalt nivå, sier leder av NAFKAM, Miek Jong. 

Auraterapi

Auraterapi byggjer på ideen som eit eige energifelt kring kroppen, som ein skal kunne påverke for å hjelpe ved sjukdom og plager.
Auraterapi byggjer på ideen som eit eige energifelt kring kroppen, som ein skal kunne påverke for å hjelpe ved sjukdom og plager.

Biopati

Biopati er eit behandlingssystem som femner mange diagnoseverktøy og behandlingsformer. Det baserer seg på ideen om at helseplager og sjukdom skuldast ubalansar frå langvarige påkjenningar og belastingar.
Biopati er eit behandlingssystem som femner mange diagnoseverktøy og behandlingsformer. Det baserer seg på ideen om at helseplager og sjukdom skuldast ubalansar frå langvarige påkjenningar og belastingar.

Produkt og ting frå naturen

Denne artikkelsamlinga handlar om behandling med produkt som byggjer på råstoff frå naturen.
Denne artikkelsamlinga handlar om behandling med produkt som byggjer på råstoff frå naturen.

Kjerringrokk

Dette faktaarket handler om kjerringrokk (åkersnelle, Equisetum arvense L).
Dette faktaarket handler om kjerringrokk (åkersnelle, Equisetum arvense L).

Kvann

Kvann har mange kjente bruksområder fra den folkemedisinske tradisjonen, blant annet magelidelser, typiske kvinneplager og for tidlig sædavgang.Bruk av kvann kan være kreftfremkallende.
Kvann har mange kjente bruksområder fra den folkemedisinske tradisjonen, blant annet magelidelser, typiske kvinneplager og for tidlig sædavgang.Bruk av kvann kan være kreftfremkallende.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: