Homøopati

I homøopati (homeopati) brukes kraftig fortynnede midler, basert på utøvernes vurdering av pasientens person og symptomer, sett opp mot læren.
I homøopati (homeopati) brukes kraftig fortynnede midler, basert på utøvernes vurdering av pasientens person og symptomer, sett opp mot læren.

Chakra (sjakra)

I teorigrunnlaget for mellom anna yoga, healing og meditasjonsteknikkar snakker ein om chakra (sjakra), og blir beskrivne som energihjul lokalisert på spesifikke stader i kroppen.
I teorigrunnlaget for mellom anna yoga, healing og meditasjonsteknikkar snakker ein om chakra (sjakra), og blir beskrivne som energihjul lokalisert på spesifikke stader i kroppen.

Lov og rett

Målet med denne seksjonen er at du skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.

Målet med denne seksjonen er at du skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.

Registeret for utøvere av alternativ behandling

Registeret for utøvere av alternativ behandling - til daglig kalt Utøverregisteret - er en del av de offentlige Brønnøysundregistrene.

Registeret for utøvere av alternativ behandling - til daglig kalt Utøverregisteret - er en del av de offentlige Brønnøysundregistrene.

Hva er lov og ikke?

Her får du svar på om din behandler har lov til å gi den behandlingen de tilbyr, i Norge.

Her får du svar på om din behandler har lov til å gi den behandlingen de tilbyr, i Norge.

Akupunkturpunkt

Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein indre livsenergi kalla qi skal kunne påverkast i særleg grad.
Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein indre livsenergi kalla qi skal kunne påverkast i særleg grad.

Meridianar

Meridianar vert i den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) beskrive som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen for transport av ein livgivande energi kalla qi.
Meridianar vert i den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) beskrive som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen for transport av ein livgivande energi kalla qi.

Qi (chi, ki)

Qi (vert uttala tschji) er eit omgrep som opphavleg kjem frå

Kombucha

Enkelt forklart, er kombucha ein fermentert drikk som består av te, sukker, bakteriar og gjær. Dette kan du kjøpe ferdig eller lage sjølv.

Solhatt (raud)

Raud solhatt er ei medisinplante med lange tradisjonar og mange bruksområde. I dag er ho mest kjent brukt mot forkjøling og øvre luftvegsinfeksjonar. Det latinske namnet er Echinacea purpurea, som også vert mykje brukt i produktnamn.
Raud solhatt er ei medisinplante med lange tradisjonar og mange bruksområde. I dag er ho mest kjent brukt mot forkjøling og øvre luftvegsinfeksjonar. Det latinske namnet er Echinacea purpurea, som også vert mykje brukt i produktnamn.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: