Homøopati ved kreft | NAFKAM

Homøopati ved kreft

Bruk av homøopati har ingen direkte, kjente bivirkninger, men kan utgjøre en risiko dersom den benyttes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid Kreftforeningen med som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Homøopati er behandling med sterkt fortynnede stoffer basert på prinsippet «likt kurerer likt» (similia-prinsippet)
  • Det finnes ikke solid vitenskapelig dokumentasjon som viser at homøopati har effekt i behandling av kreft
  • Forskningen på om homøopati kan ha effekt når den brukes ved siden av konvensjonell kreftbehandling, er for begrenset til å kunne trekke noen form for konklusjoner
  • Det er liten risiko forbundet med homøopati

Homøopati er et behandlingssystem basert på prinsippet om at «likt kurerer likt» (similia-prinsippet). Det innebærer vanligvis å innta svært fortynnede midler gjennom munnen. Homøopater hevder å behandle den enkelte pasienten helhetlig, slik at kroppen stimuleres til å helbrede seg selv. Homøopati hevdes derfor å være nyttig for alle menneskelige forhold. I forbindelse med kreft hevdes homøopatien å ha effekt når den benyttes som tillegg ved konvensjonell behandling eller som lindrende behandling for uhelbredelig syke.

En systematisk gjennomgang av åtte kontrollerte kliniske studier av homøopati for forebygging eller behandling av bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, konkluderte med at funn som antyder positiv effekt, ikke er overbevisende. Det mangler nyere studier på eventuell effekt av homøopati brukt ved kreft.

Det er ingen alvorlig direkte risiko forbundet med homøopati, men det er alvorlig indirekte risiko hvis homøopatiske preparater brukes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.

Opplysninger om originaldokument:Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Homeopathy [online document]. July 12, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på homøopati ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av homøopati

Bivirkninger: Meget fortynnede homøopatiske midler har lite trolig noen bivirkninger. Mindre fortynnende midler, som fortsatt hører inn under definisjonen homøopatisk, kan sannsynligvis ha en farmakologisk effekt av hovedingrediensen. Mulighet for bivirkning er med andre ord avhengig av typen virkestoff/hovedingrediens og hvor mye dette er fortynnet.

Kontraindikasjon: Ingen kjente.

Interaksjoner: Ingen kjente. Teoretisk sett kan interaksjoner finne sted dersom det homøopatiske middelet er lite fortynnet og hovedingrediensen i konsentrert form kan forårsake interaksjon.

Annet/vær ekstra obs på: Homøopatiske midler anses i hovedsak for å være trygge å bruke. Den største risikoen med homøopati er derimot indirekte: dersom homøopati erstatter konvensjonell behandling, kan dette medføre uønskede konsekvenser og i verste fall død. Det anbefales dermed ikke å bytte ut konvensjonell kreftbehandling med homøopati eller annen alternativ behandling.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: