Homøopati ved kreft | NAFKAM

Homøopati ved kreft

Homøopati anses i hovedsak som trygt. Slik behandling kan likevel medføre risiko dersom den brukes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Homøopati ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Homøopati er et medisinsystem basert på similia-prinsippet, det vil si tanken om at «likt behandler likt». Vanligvis innebærer det å innta sterkt utvannede midler. Homøopater hevder å behandle den enkelte pasient helhetlig slik at kroppen stimuleres til å helbrede seg selv. Homøopati fremmes således for alle menneskelige forhold. Når det gjelder kreftsykdom fremmer gjerne homøopatene behandlingen som lindrende og støttende.

En systematisk gjennomgang av åtte kontrollerte kliniske studier av homøopati for forebygging eller behandling av bivirkninger av kreftbehandling, konkluderte med at dokumentasjonen ikke er overbevisende. Resultater fra sju nyere studier fant heller ikke støtte for at homøopati kan være en effektiv terapi mot kreft.

  • Strålingsrelaterte hudplager (dermatitt): Foreløpige funn antydet en effekt av salve av Calendula-ekstrakt på dermatitt, men på grunn av konsentrasjonen av aktive ingredienser, antas effekten å være farmakologisk snarere enn homøopatisk. Det er ingen dokumentasjon tilgjengelig vedrørende andre behandlingsmidler.
  • Mukositt og munnhulebetennelse: Innledende studier har antydet positiv effekt, men dette er ikke bekreftet i påfølgende studier.
  • Cellegift-relatert kvalme og oppkast: Foreløpig mangler det dokumentasjon for effekt av homøopati mot slik kvalme og oppkast.
  • Venefunksjon: Det er foreløpig ingen bevis for eventuell effekt av homøopatiske midler på venenes funksjonsevne.
  • Menopausale symptomer: Foreløpig mangler det dokumentasjon for eventuell effekt av homøopati mot menopausale symptomer forårsaket av kreftmedisiner.
  • Leddsmerter: Det er svært svak dokumentasjon for eventuell effekt på leddsmerter forårsaket av aromatasehemmere.
  • Restitusjon etter operasjon: Det er ingen bevis for eventuell effekt av homøopati på bedring etter brystkreftoperasjon.
  • Helhetlig helsetilstand og velvære: Det finnes noe dokumentasjon som antyder en mulig positiv effekt av individuell tilpasset homøopati for helhetlig helsetilstand og velvære, men på grunn av høy risiko for skjevhet og feil, anses funnene som utilstrekkelige.
  • Fatigue og livskvalitet: Det er registrert mulig positiv effekt på fatigue og livskvalitet ved bruk av homøopati som tillegg til konvensjonell kreftbehandling. Disse funnene er imidlertid foreløpige og trenger å bekreftes i ytterligere studier.

Det er ingen alvorlige direkte risikoer forbundet med homøopati, men indirekte kan slik behandling utgjøre en risiko dersom homøopatiske midler brukes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.

Informasjon om originaldokumentet:

Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM Cancer Consortium. Homeopathy [online document]. July 12, 2016.

 

Mulig risiko ved bruk av homøopati ved kreft

Bivirkninger: Svært fortynnede midler vil sannsynligvis ikke forårsake alvorlige bivirkninger. Mindre fortynnede midler, som fortsatt kan beskrives som homøopatiske, kan trolig ha en farmakologisk effekt av den viktigste aktive ingrediensen.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Ingen kjente. Teoretisk sett kan interaksjoner finne sted dersom det homøopatiske middelet er lite fortynnet og hovedingrediensen i konsentrert form kan forårsake interaksjon.

Annet/vær ekstra obs på: Den alvorligste risikoen med homøopati er indirekte: Dersom homøopatiske midler erstatter konvensjonell kreftbehandling, kan dette føre til uheldige utfall. I denne sammenhengen er det viktig å være klar over at kreftpasienter mye oftere oppsøker homøopatiske behandlinger fra behandlere som ikke er leger, enn fra leger, ifølge en tysk undersøkelse.
Homøopati/homøopatiske midler bør ikke brukes som erstatning for konvensjonell kreftbehandling.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: