Akupunktur mot kreftrelaterte smerter | NAFKAM

Akupunktur mot kreftrelaterte smerter

Akupunktur hevdes å være nyttig for en lang rekke plager og symptomer, men er ikke bekreftet å ha effekt i forbindelse med kreftrelaterte smerter.

Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter på kroppens overflate. Ifølge filosofien i tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er sykdom forårsaket av ubalanser av energiene eller forstyrrelse av strømmen av energi i kroppen, og akupunktur blir sett på som en behandling som korrigerer disse problemene. Mange akupunktører fremholder at akupunktur kan brukes til en lang rekke plager og symptomer.

Tilgjengelig publisert dokumentasjon består av fire systematiske oppsummeringer som vurderer eventuell effekt av akupunktur mot kreftsmerter, samt fem oversikter som vurderer eventuell effekt på forskjellige kreftrelaterte symptomer, inkludert smerter. Samlet sett er funnene med antydninger om at akupunktur kan ha effekt for å redusere kreftrelaterte smerter ikke entydige. Den mest pålitelige dokumentasjonen er en Cochrane-gjennomgang fra 2015. Heller ikke her var funnene entydige nok til å støtte påstanden om at akupunktur kan være effektivt for å kontrollere kreftsmerter. De fleste studiene antydet positive resultater, men hadde metodologiske begrensninger og stor risiko for skjevheter i funnene.

Tre randomiserte studier med fokus på akupressur ga sprikende resultater, selv om det er noen begrensede antydninger om at egenbehandling med akupressur muligens kan hjelpe til med å håndtere noen symptomgrupper inkludert smerter på kort sikt.

Milde bivirkninger kan forventes i omtrent 10% av alle tilfeller. Alvorlig komplikasjoner, som for eksempel lungepunktering og hepatitt, ser ut til å være svært sjeldne.

Informasjon om originaldokumentet:
Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Acupuncture in cancer pain [online document]. September, 2019.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Akupunktur ved kreftsmerter. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av akupunktur mot kreftsmerter

Bivirkninger: Omtrent 8-10% av alle som prøver akupunktur opplever milde, forbigående bivirkninger som smerter, hevelse eller blødning på stikkstedet. I tillegg er det i sjeldne tilfeller registrert mer alvorlige komplikasjoner som vevsskade, infeksjon, lungepunktering, og blod- eller væskeansamling i hjerteposen. Risikoen for å bli smittet av blodbåren sykdom fra andre pasienter, for eksempel hepatitt, minimeres ved bruk av sterile engangsnåler, og ved at akupunktørene er vaksinerte. Det er registrert noen sjeldne tilfeller av omkomne etter akupunkturbehandling, selv om årsakssammenheng ikke er entydig bekreftet.

Kontraindikasjon: Profesjonelle organisasjoner for akupunktur har litt forskjellige vurderinger når det gjelder å definere kontraindikasjoner, spesielt med tanke på graviditet. Blødningsforstyrrelser og blodfortynnende behandling, ødem, epilepsi, graviditet og nålefobi er blant de tilstandene som er antydet som relative eller, i noen tilfeller, absolutte kontraindikasjoner. Noen punkter er ansett som forbudt og ikke gunstig til bruk av akupunkturnåler.

Interaksjoner: Ingen kjente, annet enn elektroakupunktur som antas å kunne forstyrre pacemakere. Det anbefales også å utvise forsiktighet ved bruk av elektroakupunktur på mennesker med epilepsi.

Annet/vær ekstra obs på: Streng hygiene og bruk av sterile engangsnåler er obligatorisk for å unngå infeksjoner. Noen pasienter besvimer under akupunktur og bør derfor behandles liggende.
På en konferanse i regi av US National Cancer Institute i 2017 vedrørende symptomhåndtering i kreftbehandling, ble akupunktur for kreftpasienter fremmet som et fagområde for spesialister. Spesifikke bekymringer er knyttet til høyere infeksjonsrisiko og blødninger som følge av lavt innhold av nøytrofile granulocytter og/eller trombocytter (blodplater) i blodet, samt mulig ustabilt blodomløp forårsaket av dehydrering og underernæring. Det ble anmodet at man følger retningslinjer for klinisk praksis, hvor man følger med laboratorieverdier som blant annet nivå på henholdsvis nøytrofile granulocytter og blodplater.

Les også:

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: