Akupunktur mot pustevansker ved kreft | NAFKAM

Akupunktur mot pustevansker ved kreft

Kliniske studier har ikke påvist effekt på pustevansker, men foreløpige funn antyder at akupunktur kanskje kan redusere morfinbehov og angst knyttet til slike pustevansker.
  • Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter på kroppens overflate.
  • Effekten av akupunktur for kreftrelaterte pustevansker er usikker, og få studier er tilgjengelige. Tross antydning om at akupunktur kan redusere angst og morfinbruk ved pustevansker, er reell effekt ikke bekreftet. Antydningene gir likevel et grunnlag for videre undersøkelser.
  • Akupunktur kan gi alvorlige komplikasjoner, men slike er tilsynelatende svært sjeldne. 

Akupunktur innebærer vanligvis å sette nåler i spesifikke punkter på kroppens overflate. I følge filosofien i tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er sykdom forårsaket av ubalanser av energier i kroppen, og akupunktur er en behandling som da balanserer energiene på nytt. Av den grunn hevdes det å være nyttig for mange helserelaterte problemer. Mange tilbydere holder fram akupunktur som nyttig for et bredt spekter av tilstander og symptomer, inkludert kreftrelaterte pustevansker.

Få kliniske studier er utført. Disse har ikke vist en klar effekt av akupunktur på pustevansker, men har antydet at akupunktur kan ha gunstig effekt ved å redusere morfinbehov og redusere angst forårsaket av slike pustevansker. Disse funnene er imidlertid foreløpige og utilstrekkelige, og det trengs mer forskning for å si noe mer konkret om eventuell effekt av akupunktur mot kreftrelaterte pustevansker.

Milde bivirkninger kan forventes i omtrent 10% av alle tilfeller. Alvorlig komplikasjoner, som for eksempel lungepunktering og hepatitt, ser ut til å være svært sjeldne.

Informasjon om originaldokumentet:
Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Acupuncture for breathlessness [online document]July 14, 2018.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Akupunktur mot pustevansker ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer.

Mulig risiko ved bruk av akupunktur mot pustevansker ved kreft

Bivirkninger: Omtrent 8-10% av alle som prøver akupunktur opplever milde, forbigående bivirkninger som smerter, hevelse eller blødning på stikkstedet. I tillegg er det i sjeldne tilfeller registrert mer alvorlige komplikasjoner som vevsskade, infeksjon, lungepunktering, og blod- eller væskeansamling i hjerteposen. Risikoen for å bli smittet av blodbåren sykdom fra andre pasienter, for eksempel hepatitt, minimeres ved bruk av sterile engangsnåler, og ved at akupunktørene er vaksinerte. Det er registrert noen sjeldne tilfeller av omkomne etter akupunkturbehandling, selv om årsakssammenheng ikke er entydig bekreftet.

Kontraindikasjon: Profesjonelle organisasjoner for akupunktur har litt forskjellige vurderinger når det gjelder å definere kontraindikasjoner, spesielt med tanke på graviditet. Blødningsforstyrrelser og blodfortynnende behandling, ødem, epilepsi, graviditet og nålefobi er blant de tilstandene som er antydet som relative eller, i noen tilfeller, absolutte kontraindikasjoner. Noen punkter er ansett som forbudt og ikke gunstig til bruk av akupunkturnåler.

Interaksjoner: Ingen kjente, annet enn elektroakupunktur som antas å kunne forstyrre pacemakere. Det anbefales også å utvise forsiktighet ved bruk av elektroakupunktur på mennesker med epilepsi.

Annet/vær ekstra obs på: Streng hygiene og bruk av sterile engangsnåler er obligatorisk for å unngå infeksjoner. Noen pasienter besvimer under akupunktur og bør derfor behandles liggende.

Les også:

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: