Fant du ikke svar på nafkam.no? | NAFKAM

Fant du ikke svar på nafkam.no?

Vi får regelmessig spørsmål om helse og behandling som er utenfor hva vi kan hjelpe med.

Her er en oversikt over noen av disse spørsmålene, samt henvisning til nettsteder eller organisasjoner som tilbyr den informasjonen eller tjenesten som etterspørres.

Jeg ønsker råd om hvilken alternativ behandling jeg bør bruke, eller hvor jeg kan finne en behandler

Jeg ønsker å lese om andre pasienters erfaringer med en behandlingsmetode

 • Patients Like Me (PLM) er et amerikansk nettsted med et diskusjonsforum og en samling av pasienters erfaringer. PLM er privateid og kommersiell. Informasjonen brukerne av nettsiden legger inn, er til salgs for ulike aktører.
 • Health Talk Online har samlet britiske pasienters erfaringer. Prosjektet er styrt av en forskningsgruppe ved University of Oxford.
 • Erfaringskompetanse.no er et statlig finansiert kompetansesenter som samler og deler erfaringer innenfor feltet psykisk helse.

Jeg ønsker å fortelle om en uventet forandring jeg opplevde etter at jeg brukte alternativ behandling

 • RESF (Register for eksepsjonelle sykdomsforløp) kan du registrere din historie, enten den handler om uventet forbedring eller forverring.
 • Legemiddelverket (Statens Legemiddelverk) tar imot meldinger om bivirkninger av legemidler. Dette gjelder også platebaserte legemidler, som ofte brukes i alternativ behandling.  Dersom du ønsker å melde fra om bivirkninger av naturmidler, kosttilskudd (helsekost) må dette gjøres via lege, tannlege, eller farmasøyt på apotek.

Jeg ønsker å fortelle om min erfaring med alternativ behandling og psykisk helse

 • Erfaringskompetanse.no samler erfaringer i forbindelse med psykisk helse. Dette gjelder også erfaringer med alternativ behandling.

Jeg ønsker å vite mer om lover og regulering av kosttilskudd

 • Mattilsynet er de som fører tilsyn med at regelverket som omhandler kosttilskudd blir fulgt.  

Jeg ønsker informasjon om et legemiddel

 • Legemiddelverket (Statens Legemiddelverk) skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning. Legemiddelverket forvalter reglene for både konvensjonelle legemidler (medisiner), plantebaserte legemidler («urtemedisiner») og homeopatiske legemidler i Norge.
 • RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) har som mål å bidra til riktig legemiddelbruk gjennom å tilby produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Tjenesten er primært myntet på helsepersonell, som også kan stille spørsmål til RELIS. 
 • European Medicines Agency (EMA) er ansvarlig for den vitenskapelige vurderingen av legemidlene som selges i Europa.

Jeg ønsker informasjon om en helsetjeneste i Norge

 • Helsenorge.no er Helsedirektoratets veiviser for publikum til den norske helsetjenesten. Her finner du blant annet en oversikt over helsetjenestene i Norge.

Jeg ønsker detaljert informasjon vedrørende forgiftninger og forgiftningsfare ved mat og næringsmidler

 • Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Nettstedet inneholder også artikler om sikkerheten ved bruk av planter, bær, sopp med mere.

Jeg leter etter enkeltstudier på behandlingsformer og behandlingsprodukter

 • PubMed er en amerikansk, offentlig database med mer enn 23 millioner artikler knyttet til forskning på ulike behandlinger. Informasjonen er tilrettelagt for fagfolk.
 • Clinical Trials er et amerikansk, offentlig register over offentlig og privat finansiert klinisk testing (enkeltstudier) av behandlinger. Informasjonen er tilrettelagt for fagfolk.
 • PubMed Dietary Supplement Subset er en del av PubMed som er spesialisert på forskning på urter og kosttilskudd fra flere kilder. Informasjonen er tilrettelagt for fagfolk.
 • BMJ Complementary and Alternative Medicine er et fagtidsskrift fra British Medical Journal, spesialisert på forskning på alternativ behandling.  Informasjonen er tilrettelagt for fagfolk.

Jeg ønsker mer informasjon om alternativ behandling på engelsk

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: