Lov og rett

Målet med denne seksjonen er at pasienter, pårørende, behandlere og helsepersonell skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.

Image
Dommerklubbe på lovbok. Foto hentet fra colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I tillegg til regelverket for behandlere, gis det informasjon om lovverket og tilsynet med naturlegemidler (urter) og helsekostprodukter (kosttilskudd). 

Å gå til behandler

Hvordan er du juridisk beskyttet som bruker av alternativ behandling? Hva hvis du blir verre eller skades av behandling? Hvilke plikter har alternative behandlere og helsepersonell? Hva kan de behandle, og ikke?

Det mest sentrale lovverk er lov om alternativ behandling av sykdom mv, som gjelder for all ytelse av alternativ behandling. Dersom den som gir alternativ behandling er autorisert helsepersonell, gjelder også helsepersonelloven. I visse situasjoner kan du som bruker av alternativ behandling også bli omfattet av pasientrettighetsloven og pasientskadeloven, men det er flere forhold som da må være oppfylt.

Helseprodukter, urter, kosttilskudd mv

Er dette produktet tillatt i Norge? Hvilke regler gjelder for opplysning om innholdsstoffer, mengde og dosering? Er produktet framstilt på en trygg måte? Hvilke bivirkninger kan produktet gi, og hvilke uønskede effekter kan oppstå hvis du tar dem samtidig med andre produkter eller medisiner? Som forbruker skal du være sikret trygge produkter, og anvisning om trygg bruk. Behandlingsprodukter så som urter og homeopatiske midler, samt kosttilskudd reguleres av henholdsvis legemiddelloven og matloven.

Markedsføring, reklame og lovnader

Hvilke påstander er det lov å komme med i reklamen? Kan man si at "dette virker"? All markedsføring av alternative behandlingstjenester og -produkter omfattes av markedsføringsloven. I tillegg fins en egen forskrift om markedsføring av alternativ behandling.

Klikk på emneknaggen "lov og rett" for å komme til alt vårt innhold om lover, rettigheter, plikter og andre ting du som forbruker bør vite om.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: