For media | NAFKAM

For media

Denne siden er ment som tips og hjelp til deg som er journalist og skal skrive om alternativ behandling.

Gjenbruk av innhold fra våre sosiale medier og nettsider

NAFKAM er  et offentlig senter, og våre kanaler er åpne og tilgjengelige for alle.

Til redaksjonelt og ikke-kommersielt bruk, kan pressen kan fritt benytte materiell (fotos, illustrasjoner, infogrammer, tekst) fra våre nettsteder samt vårt bildearkiv på Facebook, forutsatt at det krediteres  NAFKAM og den person som er angitt til å ha opphavsrett til materiellet. 

Vi har også et offline fotoarkiv som man på forespørsel fritt kan låne bilder til illustrasjon av redaksjonelle oppslag om alternativ behandling.

Ta kontakt

Forskningsstatus og andre opplysningene i faktaartiklene sjekkes jevnlig og systematisk, men vi råder pressen til alltid å ta kontakt  med oss for sjekk av eventuelt oppdatert status på for eksempel effekt og sikkerhet.

Følg enkelt med på nyheter fra feltet:
Vi oppfordrer journalister til å følge oss i sosiale medier, siden vi der jevnlig formidler nytt fra forskning og andre områder av feltet alternativ behandling.

Typiske spørsmål

“Jeg vil snakke med en behandler som tilbyr behandling xx. Hvor får jeg tak i det?”
- Vi har ikke kontaktdata på enkeltbehandlere.  Vårt beste tips er å først lete etter en organisasjon eller et forbund for utøvere av den behandlingen du skal skrive om, og deretter kontakte styret/ daglig ledelse/ administrasjon/ sekretariat. Siden det ikke er organisasjonsplikt eller registreringsplikt for alternative behandlere i Norge, fins det trolig ikke noen komplett oversikt over verken behandlere eller organisasjoner. Dette medfører blant annet at man ikke vet hvor mange som tilbyr alternativ behandling i Norge. Her finner du en liste over de utøverorganisasjoner som vi kjenner til.

"Jeg vil snakke med en pasient som har brukt behandling xx. Kan dere finne en slik til meg?"
- Hvis du vil prøve å lete etter pasienter hos utøverne, kan det være verdt et forsøk å spørre et utøverforbund (se over), eventuelt prøve å lete via et pasientforbund.

“Hvilke behandlinger er mest utbredt? Hvor mye penger bruker vi på slik behandling? Hvor mange bruker alternativ behandling?"
- Svar på slike spørsmålfinner du i NAFKAMs befolkningsundersøkelser.

"Hvilke råd gir dere til personer som vil prøve alternativ behandling?"
- Vi som arbeider med nettsidene er ikke helsepersonell, og gir ikke behandlingsråd. Vi sier at man aldri bør bytte ut viktig medisinsk behandling med alternativ behandling; og at man alltid bør gjøre seg kjent med status for sikkerhet og bivirkninger. I tillegg er det viktig å snakke med legen sin om alternativ behandling. Vi anbefaler at man gjør seg kjent med vår pasientveiledning og generelle forsiktighetsregler.

"Hvordan er de som bruker av alternativ behandling juridisk beskyttet? Hvilke plikter har alternative behandlere?
- Dette kan du lese om i vår artikkel om Lov og rett.

"Hva slags påstander er det lov å komme med i reklame for alternativ behandling og kosttilskudd? Hvem har tilsyn med markedsføringen?"
- Dette finner du i vår artikkel om regelverket for markedsføring av alternative behandlingstjenester.

"Jeg leter etter forskning på alternativ behandling generelt, men avgrenset til en bestemt sykdom eller en bestemt hensikt. Hvor kan jeg finne dette?"
Her er en oversikt over de alternative behandlingene vi har beskrevet. Våre sykdomssider er under omarbeiding.

"Hvilken rolle spiller placeboeffekten i alternativ behandling?"
- Det korte svaret er at placeboeffekten må regnes med i alle behandlinger og behandlingssituasjoner. Forskningen på alternativ behandling viser noen ganger effekt av den totale behandlingsopplevelsen, men sjeldnere klinisk relevant effekt av behandlingskomponenten (en pille, et nålestikk, mm).

Dersom opplevd bedring og nytte for pasienter er det sentrale utfallet når man leter etter effekt av en behandling, er kanskje effekten av hele behandlingsopplevelsen vel så viktig som en målbar effekt av hver behandlingskomponent.

Generelt har forskningen på alternativ behandling enda mye å undersøke i et slikt perspektiv. Etter vårt syn har alternativbransjen i for stor grad tatt klinisk effekt av denne totaliteten for gitt. Les mer om temaet i vår artikkel om placeboeffekten og alternativ behandling.

Andre nyttige sider

Redaksjonen

Redaksjonen for nettstedet gir upartiske, forskningsbaserte svar på spørsmål om alternativ behandling.

Vi nås på telefon: 77 64 66 50. Telefontiden er:

  • 15.mai-14.sept., man-fre: 08.00-15.00
  • 15.sept.-14.mai, man-fre: 08.00-15.45

Epost: nafkam@helsefak.uit.no

_____________________________________

Pressekontakt:

Ola Lillenes, informasjonssjef NAFKAM og redaktør for nafkam.no
Telefon: 77 64 91 96/  452 00 768
E-post: ola.lillenes@uit.no

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: