For media | NAFKAM

For media

Denne siden er ment som tips og hjelp til deg som er journalist og skal skrive om alternativ behandling.

Bruk av bilder og tekst fra våre sosiale medier og nettsider

Pressen kan benytte bilder fra vårt bildearkiv på Facebook, forutsatt at disse krediteres i henhold til bildeteksten på hvert enkelt foto.
Vi har også et fotoarkiv som man kan låne bilder fra, til illustrasjon av saker om alternativ behandling.
Gjenbruk av bilder og videoer krever tillatelse fra redaksjonen eller den som har rettighetene til disse, og skal krediteres.

Bruk av tekst fra våre nettsider nafkam.no, cam-cancer.org og cam-regulation.org:

Nafkam.no er en statlig og åpen informasjonskanal. 
Bortsett fra tekster som er skrevet av gjesteforfattere, kan vårt innhold gjenbrukes fritt og siteres til ikke-kommersiell bruk, mot kildehenvisning/ lenke.
Opplysningene i faktaartiklene sjekkes systematisk en gang i året. Pressen oppfordres derfor til å ta kontakt for sjekk av eventuelt oppdatert forskningsstatus på effekt og sikkerhet.

Følg enkelt med på nyheter fra feltet:
Vi oppfordrer journalister til å følge oss i sosiale medier, siden vi der jevnlig formidler nytt fra forskning og andre områder av feltet alternativ behandling.

Typiske spørsmål

“Jeg søker en behandler som tilbyr behandling xx. Hvor får jeg tak i det?”
- Vi har ikke kontaktdata på enkeltbehandlere.  Vårt beste tips er å først lete etter en organisasjon eller et forbund for utøvere av den behandlingen du skal skrive om, og deretter kontakte styret/ daglig ledelse/ administrasjon/ sekretariat. Siden det ikke er organisasjonsplikt eller registreringsplikt for alternative behandlere i Norge, fins det trolig ikke noen komplett oversikt over verken behandlere eller organisasjoner. Dette medfører blant annet at man ikke vet hvor mange som tilbyr alternativ behandling i Norge. Her finner du en liste over de utøverorganisasjoner som vi kjenner til.

"Jeg søker en pasient som har brukt behandling xx. Kan dere finne en slik til meg?"
- Det er ikke så enkelt, fordi det ikke fins noen slik oversikt. NAFKAMs Register for Eksepsjonelle Sykdomsforløp kan forespørres om hjelp til kontakt, men vi gjør oppmerksom på at ikke alle pasienter som har registrert seg der har sagt seg villige til å bli formidlet til media. Ut over det, kan du lete via organisasjonen for utøvere av den behandlingen du skal skrive om.

“Hvilke behandlinger er mest utbredt? Hvor mye penger bruker vi i Norge på alternativ behandling? Hvor mange bruker alternativ behandling?"
- Svar på dette finner du i NAFKAMs befolkningsundersøkelser.

"Hvilke råd gir dere til personer som vil prøve alternativ behandling?"
- Vi som arbeider ved nafkam.no er ikke helsepersonell, og gir ikke behandlingsråd. Vi sier at man aldri bør bytte ut viktig medisinsk behandling med alternativ behandling; og at man alltid bør gjøre seg kjent med status for sikkerhet og bivirkninger. I tillegg er det viktig å snakke med legen sin om alternativ behandling. Vi anbefaler at man gjør seg kjent med vår pasientveiledning og generelle forsiktighetsregler.

"Hvordan er brukere av alternativ behandling juridisk beskyttet? Hvilke plikter har alternative behandlere?
- Dette kan du lese om i vår artikkel om Lov og rett.

"Hva slags påstander er det lov å komme med i reklame for alternativ behandling og kosttilskudd, og hvem har tilsyn med markedsføringen?"
- Dette finner du i vår artikkel om regelverket for markedsføring av alternative behandlingstjenester.

"Jeg leter etter forskning på alternativ behandling generelt, men avgrenset til en bestemt sykdom eller en bestemt hensikt. Hvor kan jeg finne dette?"
Her er en oversikt over de alternative behandlingene vi har beskrevet. Våre sykdomssider er under omarbeiding.

"Hvilken rolle spiller placeboeffekten i alternativ behandling?"
- Placeboeffekten opptrer også ved alternativ behandling, slik den i varierende grad gjør ved alle behandlinger og behandlingssituasjoner. Forskningen på alternativ behandling har noen ganger påvist effekt av den totale behandlingsopplevelsen, men har sjeldnere funnet klinisk relevant effekt av behandlingskomponenten (en pille, et nålestikk, mm). Dersom opplevd bedring og nytte for pasienten er det sentrale utfallet, er kanskje effekten av hele behandlingsopplevelsen vel så viktig som en målbar effekt av hver behandlingskomponent. Generelt har forskningen på alternativ behandling enda mye å undersøke i et slikt perspektiv. Etter vårt syn har alternativbransjen i for stor grad tatt klinisk effekt av denne totaliteten for gitt. Les mer om temaet i vår artikkel om placeboeffekten og alternativ behandling.

Andre nyttige sider

Redaksjonen

Redaksjonen for nettstedet gir upartiske, forskningsbaserte svar på spørsmål om alternativ behandling.

Vi nås på telefon: 77 64 66 50. Telefontiden er:

  • 15.mai-14.sept., man-fre: 08.00-15.00
  • 15.sept.-14.mai, man-fre: 08.00-15.45

Epost: nafkam@helsefak.uit.no

_____________________________________

Pressekontakter for saker om NAFKAM:

Ola Lillenes, informasjonssjef NAFKAM og redaktør for nafkam.no
Telefon: 77 64 91 96/  452 00 768
E-post: ola.lillenes@uit.no

Vinjar Fønnebø: Prof. Dr. Med, adm. direktør NAFKAM
Telefon: 77 64 66 54/  413 00 586
E-post : vinjar.fonnebo@uit.no

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: