For media

Denne siden er ment som tips og hjelp til deg som er journalist og skal skrive om alternativ behandling.

Pressekontakt

Ola Lillenes, informasjonssjef NAFKAM og redaktør for nafkam.no
Telefon: 77 64 91 96/  452 00 768
E-post: ola.lillenes@uit.no

Nyttige sider

Ta kontakt

Forskningsstatus og andre opplysningene i faktaartiklene på nettstedene sjekkes jevnlig og systematisk, men vi råder pressen til alltid å ta kontakt  med oss for sjekk av eventuelt oppdatert status på for eksempel effekt og sikkerhet.

Våre forskere har ulike spesialfelter og spisskompetanse. Kontakt oss, så skal vi prøve å hjelpe deg å finne en ekspert.

Redaksjonen for nettstedet gir upartiske, forskningsbaserte svar på spørsmål om alternativ behandling, og prøver gjerne å hjelpe deg å finne fram i bransjen/ markedet.

Vi nås på telefon 77 64 66 50 og e-post nafkam@helsefak.uit.no.
Telefontiden er:

  • 15.mai-14.sept., man-fre: 08.00-15.00
  • 15.sept.-14.mai, man-fre: 08.00-15.45

Følg oss gjerne i sosiale medier, siden vi der jevnlig formidler nytt fra forskning og andre områder av feltet alternativ behandling.

Gjenbruk av NAFKAMs innhold

NAFKAM er  et offentlig senter, finansiert av norske helsemyndigheter. Våre nettsteder og profiler i sosiale medier er åpne og tilgjengelige for alle.

Til redaksjonelt og ikke-kommersielt bruk, kan pressen kan fritt benytte materiell (fotos, illustrasjoner, infogrammer, tekst) fra våre nettsteder samt vårt bildearkiv på Facebook, forutsatt at NAFKAM og den person som er angitt til å ha opphavsrett til materiellet, krediteres ved bruk.

Vi har også et offline fotoarkiv som man på forespørsel fritt kan låne bilder fra til illustrasjon av redaksjonelle oppslag om alternativ behandling. Ta kontakt med redaksjonen for spørsmål om dette.

Bruk av NAFKAMs materiale og/ eller henvisning til NAFKAM i kommersiell sammenheng (Markedsføring/ reklameannonser for tjenester/ produkter etc) er ikke tillatt. 

Vanlige spørsmål fra media

“Jeg vil snakke med en behandler som tilbyr behandling xx. Hvor får jeg tak i det?”

-Vi har ikke kontaktdata på enkeltbehandlere.  Vårt beste tips er å først lete etter et forbund for utøvere av den behandlingen du skal skrive om, og deretter kontakte styret/ daglig ledelse/ administrasjon/ sekretariat med spørsmålet ditt. Siden det ikke er organisasjonsplikt eller registreringsplikt for alternative behandlere i Norge, fins det trolig ikke noen komplett oversikt over verken behandlere eller organisasjoner. Dette medfører blant annet at man ikke vet hvor mange totalt som tilbyr alternativ behandling i Norge. Her finner du en liste over de utøverorganisasjoner som vi kjenner til. Vi har ikke oversikt over hvor mange medlemmer de har.

"Jeg vil snakke med en pasient som har brukt behandling xx. Kan dere finne en slik til meg?"

-Vi har ingen lister over pasienter. Det kan hende at utøverne er villige til å hjelpe deg å finne en, eventuelt kan du prøve å lete via et pasientforbund. Det fins også endel grupper/ forum i sosiale medier for pasienter med spesifikke diagnoser, som kanskje kan være verdt et forsøk å kontakte.

“Hvilke behandlinger er mest utbredt? Hvor mye penger bruker vi på slik behandling? Hvor mange bruker alternativ behandling?"

-Svar på slike spørsmål finner du i NAFKAMs befolkningsundersøkelser.

"Hvilke råd gir dere til den som vil prøve alternativ behandling?"

-Vi gir ingen anbefalinger om man skal bruke slik behandling eller ikke; heller ikke om hvilken slik behandling man bør prøve og ikke, eller lignende. Vi sier at man aldri bør bytte ut viktig medisinsk behandling med alternativ behandling; og at man alltid bør gjøre seg kjent med status for sikkerhet og bivirkninger. I tillegg syns vi man bør snakke med legen sin om alternativ behandling, fordi legen kan gi faglige råd basert på pasientens totale helse- og behandlingssituasjon. Vi anbefaler også at man gjør seg kjent med vår pasientveiledning og generelle forsiktighetsregler.

"Hvordan er de som bruker av alternativ behandling juridisk beskyttet? Hvilke plikter har alternative behandlere?

-Dette er beskrevet i vår artikkel om Lov og rett.

"Hva slags påstander er det lov å komme med i reklame for alternativ behandling og kosttilskudd? Hvem har tilsyn med markedsføringen?"

-Dette er beskrevet i artikkelen om regelverket for markedsføring av alternative behandlingstjenester. Konkrete spørsmål om markedsføring bør stilles til Forbrukertilsynet.

"Jeg leter etter forskning på alternativ behandling generelt, men avgrenset til en bestemt sykdom eller en bestemt hensikt. Hvor kan jeg finne dette?"

-Her er en oversikt over de alternative behandlingene vi pr dato har beskrevet. Listen er ikke uttømmende.Ta kontakt hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

"Hva er den største risikoen med alternativ behandling?"

-Forskningen tilsier at de fleste behandlingene på det norske markedet kan regnes som å ha lav risiko i seg selv, men for mange av dem er det gjort lite forskning. Dermed har vi ikke god nok kunnskap om sikkerheten. Mangelen på krav til medisinske kunnskaper hos behandlerne kan også påvirke sikkerheten, ved at symptomer kan bli oversett eller feiltolket slik at behandleren medvirker til at nødvendig behandling forsinkes.

"Hvilken rolle spiller placeboeffekten i alternativ behandling?"

-Det korte svaret er at den må regnes med i alle behandlinger og behandlingssituasjoner. Forskningen på alternativ behandling viser noen ganger effekt av den totale behandlingsopplevelsen, men sjeldnere klinisk relevant effekt av behandlingskomponenten (en pille, et nålestikk, mm). Dersom opplevd bedring og nytte for pasienter er det sentrale utfallet når man leter etter effekt av en behandling, er kanskje effekten av hele behandlingsopplevelsen vel så viktig som en målbar effekt av hver behandlingskomponent. Generelt har forskningen på alternativ behandling enda mye å undersøke i et slikt perspektiv. Etter vårt syn har alternativbransjen i for stor grad tatt klinisk effekt av denne totaliteten for gitt. Les mer om dette temaet i artikkelen vår om placeboeffekten og alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: