Lov og rett

Målet med denne seksjonen er å gi deg en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.

Image
Dommerklubbe på lovbok. Foto hentet fra colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

For å gi behandling med den hensikt å behandle allmennfarlig smittsom sykdom eller kurere alvorlig sykdom, må man ha autorisasjon som helsepersonell i Norge.

I noen tilfeller kan alternative behandlere også gi kurativ behandling ved alvorlig sykdom, men kun dersom det gis i samarbeid med pasientens behandlende lege. Vilkårene for samtykkekompetanse (lovdata.no) må være oppfylt og pasienten må også være myndig. Dette er videre beskrevet i Lov om alternativ behandling (lovdata.no). Ønsker du å vite mer kan du ta en titt på vår lenkeliste for lovverket.

Hva har de lov til å gjøre?

Alternative behandlere har ikke lov til å påstå at de kan kurere kreft, COVID-19, botulisme, hepatitt, HIV/AIDS eller lignende allmennfarlige smittsomme sykdommer. Men de kan gi behandling som lindrer symptomer ved sykdommen, demper bivirkninger ved medisinsk behandling eller lære deg selvhjelpsteknikker for å mestre livet med sykdommen.

Det er alltid den alternative behandlerens oppgave å vurdere hvorvidt du som pasient tåler behandlingen. Dette og mer har vi skrevet utfyllende om på siden Hva alternative behandlere ikke kan behandle dersom du ønsker å gå mer i dybden på dette temaet. Her slår både markedsføringsloven og loven om alternativ behandling inn.

På denne siden, og øvrige sider med emneknaggen Lov og rett (nederst på siden) finner du en oversikt over alle artiklene som angår emnet.

Å gå til alternativ behandler

Lov om alternativ behandling gjelder alle som yter alternativ behandling, også helsepersonell. Loven dekker alle som utøver helserelatert behandling for å forebygge, behandle eller lindre sykdom plager og lidelser. Mer informasjon om lovens definisjoner kan du lese i artikkelen vår hva er alternativ behandling. Som pasient er du i utgangspunktet ikke sikret gjennom det offentlige dersom du mottar alternativ behandling, men i noen tilfeller kan du som pasient pasientrettighetsloven og/eller pasientskadeloven. Mer om dine rettigheter kan du lese i artikkelen vår om din juridiske sikkerhet.

Å bruke urter, naturmidler, kosttilskudd eller selvhjelpsteknikker

Også her er man i utgangspunktet utenfor det norske helsevesenet, med de konsekvenser og følger dette kan ha for din juridiske sikkerhet. Vi anbefaler å lese vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling dersom du blir anbefalt urter, naturmidler eller selvhjelpsteknikker. Du kan også gjøre deg nytte av å lese de generelle forsiktighetsreglene våre.

Dersom du driver med egenbehandling med det som kan kalles selvhjelpsteknikker, urter og naturmidler eller kosttilskudd og ikke tar disse i tråd med pakningsvedlegget eller anbefalinger, løper du en personlig risiko. Dersom dette anbefales fra en alternativ behandler er det igjen lov om alternativ behandling som gjelder for eventuelle påstander om effekt. Noen ganger kan grensene være utydelige og vanskelige å trekke for når noe er behandling og når noe er egenbehandling på bakgrunn av råd fra andre. Det finnes faktorer som styrker oppfatningen om at lov om alternativ behandling gjelder

Når barn er pasienten

Vi har en egen seksjon om barn hvor vi blant annet har informasjon om særskilte sikkerhetsregler for barn som mottar alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: