Behandlerorganisasjoner

Norske alternative behandlere trenger verken være organisert i noe forbund, eller stå i noe offentlig register. Forbundsnavnene og yrkestitlene som de bruker, kan virke forvirrende.

Det fins mange forbund, foreninger eller organisasjoner for utøvere av de mange alternative behandlingsformene som tilbys i Norge.

Forbundsnavnene og behandlernes titler sier ikke alltid noe om hvilke behandlinger medlemmene tilbyr. Det fins flere forbund for utøvere av èn og samme behandlingsform, og noen forbund organiserer utøvere av mange forskjellige terapier. Noen av forbundene har åpnet for at medlemmene kan stå i det offentlige Utøverregisteret, andre ikke. Forbundenes faglige minstekrav til medlemmene varierer mye. En behandler kan være medlem av flere forbund samtidig. Titlene og forkortelsene er mange og tildels like.

Til sammen kan dette gjøre det vanskelig å få oversikt, i tillegg til at din sikkerhet som pasient kan variere ut fra hvilket forbund behandleren er medlem av.

Under finner du derfor en liste over de behandlerforbund vi kjenner til. Vi har definert dem ved at de organiserer utøvere av en helserelatert behandlingsform som er å regne som alternativ i henhold til lovens §2; samt at forbundet har eget organisasjonsnummer og står i Enhetsregisteret.

-En stjerne (*)  foran forbundets navn betyr at forbundet har åpnet for at medlemmene kan velge å stå i Utøverregisteret. Lenkene går til forbundenes nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret:

* Bailine Helse- og Smertekontroll (Bailineterapi)

Biyunforeningen i Norge (Biyunmetoden, medisinsk qi gong)

Bowen Norge (Bowenteknikken)

Daikai Massasjeterapi Forening - DMTF (Massasjeterapi, massasjerådgivning)

Den Norske Coachforening - DNCF (Helsecoaching)

Den Norske Kinesiologforening (Kinesiologi)

Det Norske Healerforbundet - DNH (Healing)

Enhetsterapiforeningen - ETF (Enhetsterapi)

* Forening for ernæringveiledere med bachelor i ernæring (Ernæringsterapi)

Forening for gestaltterapeuter - FGT (Gestaltterapi)

Foreningen for Thai Massasje i Norge (Thaimassasje)

Foreningen til Sikring av Merverdiavgiftsfri Akupunktur - FOSMA (Akupunktur)

Helhetsterapiforbundet - HTF (Helhetsterapi)

Ikya Foreningen (Ikyaterapi, Still Pointmetoden)

Innerlife Faglige Forbund (InnerLifeterapi)

Kunstterapiforeningen Norge - KTFN (Kunstterapi)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere - NLH (Akupunktur, biopati, fysikalsk aromaterapi, homøopati, homotoksikologi/ resonanshomøopati, kinesiologi, refleksologi, soneterapi, tankefeltterapi, aromatisk fysiopati, massasje, kraniosakral terapi KST, helserelatert aromaterapi, ki-terapi, auriculoterapi/ Eciwo-akupunktur (øreakupunktur), resonansterapi, ernæring - mikroskopering, nevrolingvistisk programmering (NLP), healing, hypnoterapi)

Norges Massasjeforbund - NMF (Klassisk massasje)

Norges Shiatsuforbund (Shiatsu-massasje)

Norsk Ernæringsfaglig Forening - NEFF (Ernæring)

Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi - NFHK (Aromaterapi, klassisk svensk massasje, fotterapi, elektrologi)

Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (Hypnoterapi)

Norsk Forbund for Lightning Processinstruktører (Lightning Process)

Norsk Forbund for Psykoterapi (Psykoterapi)

Norsk Forbund for Regresjonsterapi (regresjonsterapi)

Norsk Forening for Analytisk Psykologi - NFAP (Jungiansk terapi)

Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger - NFAFP (Feldenkrais-metoden)

Norsk Forening for Billedterapi (Billedterapi)

Norsk Forening for Bioenergetisk Analyse (Bioenergetikk)

Norsk Forening for Coaching & NLP - NFCN (Helsecoaching)

Norsk Forening for Danseterapi og Kreative Kroppsuttrykk - NODAK (Danseterapi)

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (Ernæring)

* Norsk Forening for EQ-terapeuter (EQ-terapi)

Norsk Forening for Fysiopati (Fysiopati)

Norsk Forening for Integrativ Terapi - NFIT (Integrativ terapi)

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (Kognitiv terapi)

Norsk Forening for Kroppsykoterapeuter (kroppsykoterapi)

Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi - NFKUT/ NFP (Kunst- og uttrykksterapi)

Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk (Alexanderteknikken)

Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur (Akupunktur)

Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (Metakognitiv terapi)

Norsk Forening for Mindfulness-lærere (Mindfulness)

Norsk Forening for Musikkterapi (Musikkterapi)

Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (Psykosyntese-terapi)

Norsk Gestaltterapeutforening - NFGT (Gestaltterapi)

* Norsk Helsecoachforbund - NFF (Helsecoaching)

Norsk Massasjeforening (Asiatisk massasje, klassisk massasje)

Norsk organisasjon for akupunktører og behandlere innen orientalsk tradisjon - NAO (Akupunktur)

Norsk Psykosynteseforening (Samtaleterapi)

Norsk Spiritualistisk Healerforbund (Healing)

Norsk Traumeterapeutforening (Samtale og resonansprosess)

Norske Homeopaters Landsforbund - NHL (Homeopati)

Norske Kvantemedisinere - NKM (Kvantemedisin)

Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin - NLFAM (Antroposofisk medisin)

Norske Naturteraputers Hovedorganisasjon - NNH (Akupressur, akupunktur, allmenn naturterapi, aromaterapi, biopati, ernæringsterapi, fytoterapi, heilpraktik, holistisk hesteterapi, homøopati, kinesiologi, kopping, kraniosakralterapi, naturopati, naturmedisinsk aromaterapi, naturmedisinsk ernæringsterapi, naturmedisinsk muskelterapi, polaritetsterapi, refleksologi, Rosenmetoden, soneterapi, terapeutisk healing, øreakupunktur)

Norske Rosenterapeuters Forening - NRF (Rosenmetoden)

Psykodramaforeningen i Norge - NFPSG (Psykodramaterapi)

Sammenslutningen av Alternative Behandlerorganisasjoner - SABORG (interesseorganisasjon på tvers av utøverforbundene)

 

Listen kan ikke garanteres å være komplett/ oppdatert, fordi forbundene ikke har rapporteringsplikt til NAFKAM.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: