Norske pasientorganisasjoner

Det fins mange interesseorganisasjoner for pasienter, deres pårørende eller etterlatte. Slike kan være kilder til mer kunnskap, erfaringsutveksling og sosialt fellesskap med utgangspunkt i en felles sykdom/ helsetilstand.

Image
Illustrasjon av nettverk eller organisasjonskart på lys bakgrunn med noen sterke relasjonsstreker og noen svakere relasjonsstreker mellom mennesker
Bilde: Mostphotos.com

Her følger en liste over de norske interesseorganisasjoner (pasientforeninger/ -forbund) som vi kjenner til for pasienter eller personer som har blitt friske fra en sykdom; for deres pårørende eller etterlatte. Hensikten med lista er at du skal kunne gjøre deg kjent med om det fins en interesseorganisasjon for de helsemessige aspekter som er relevant for deg, og hva den står for.

NAFKAMs krav til organisasjonene for oppføring på lista er at de er oppført som ideell/ interesseorganisasjon i Enhetsregisteret (Brønnøysund) og har til formål å ivareta personer ut fra visse fellestrekk i helsetilstanden/ -plager/ -problemer. 

Oppføring på lista betyr ikke at NAFKAM har kvalitetsvurdert eller går god for organisasjonenes ytringer eller handlinger. NAFKAM står heller ikke ansvarlig for tilgang til eller innholdet på nettsidene til de organisasjonene som vi lenker til her. 

Vi kan ikke garantere at lista er fullstendig eller oppdatert til enhver tid. Send oss en e-post dersom din organisasjon ønsker å føres opp på lista. 

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge   

A-larm

A.L.F. - Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Alopecieaforeningen Norge

AMC - Landsforeningen for Artrogryposis Multiplex Congenita

Ammehjelpen  

Ananke - Norsk OCD-forening

Angstringen Norge - selvhjelpsgrupper

Anonyme Alkoholikere i Norge

Anonyme Narkomane

Aniridi Norge

Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen i Norge

BAR - Barn av rusmisbrukere

Barnekreftforeningen

Bipolarforeningen

Blodkreftforeningen

Blærekreftforeningen

Brystkreftforeningen

BURG - Barne- og ungdomsrevmatikergruppen  

CarciNor - Nevroendokrin kreft

Cerebral Parese-foreningen

Cri du chat-foreningen

Demens  -  Se: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Debra Norge

Diabetesforbundet

Dysleksi Norge

Endometrioseforeningen

FELO - Forening for el-overfølsomme

FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FHN - Forbundet for human narkotikapolitikk

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

Forbundet for Transpersoner i Norge 

Forbundet Tenner og Helse

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for cannabismedisin

Foreningen for Cornelia de Langes Syndrom - Se: Autismeforeningen i Norge

Foreningen for Fragilt X-syndrom

Foreningen for Galaktosemi

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen For Kroniske Smertepasienter

Foreningen for muskelsyke

Foreningen rastløse bein

Foreningen VCFS - Velo Cardio Facialt Syndrom

Foreningen voksne med medfødt hjertefeil

Føflekkreftforeningen

Gynkreftforeningen

Harry Benjamin ressurssenter 

HBF - Handikappede Barns Foreldreforening

HivNorge

Hjelpekilden Norge

Hjerte  -  Se: Nasjonalforeningen for folkehelsen

HLF - Hørselshemmedes Landsforbund

HLFU - Hørselhemmedes LandsForbunds Ungdom

Hodepine Norge

HSF - Hjernesvulstforeningen

Hvite Ørn

Iktyoseforeningen i Norge 

Ivareta

Klinefelterforeningen 

Knappen, foreldreforening for barn med ernæringsproblemer 

Kreftforeningen

Kreftomsorg Rogaland

Landsforeningen for CAH

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for PTSD i Norge

LARS - Landsforeningen for ryggmargsskadde

Leppe-Ganespalte Foreningen   

Leverforeningen

LFA - Landsforeningen for amputerte

LFN - Landsforeningen for Nakkeskadde

LFO - Landsforeningen for overvektige

LFPS - Landsforeningen for Polioskadde

LFS - Landsforeningen for slagrammede  

LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

LKB - Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddssmerter

LMF - Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

LMSO - Landsforeningen mot seksuelle overgrep

LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

LSHDB - Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Lungekreftforeningen

LUPE - Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Lymfekreftforeningen

MAF - Morbus Addison Forening

Marborg

Marfanforeningen

Mat og Atferd

ME-foreldrene

ME-foreningen

Melanomforeningen

Mental Helse

Mental Helse Ungdom

Momentum - Foreningen for ben- og armprotesebrukere

MS-forbundet

Munn- og halskreftforeningen

NAAF - Astma- og allergiforbundet

Nakke- og kjeveskaddes landsforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NASPA - Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi

NCF - Norsk Craniofacial Forening

NCF - Norges Cøliakiforening

NDF - Norges Døveforbund 

NFA - Norsk Forening for Analatresi

NFBE – Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

NFCF - Norsk forening for cystisk fibrose

NFFA - Norsk Forening for Albinisme

NFFNF - Norsk Forening for Nevrofibromatose

NFOI - Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

NFTS - Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex

NFU - Norsk Forbund for Utviklingshemmede

NHF - Norges Handikapforbund 

NHPF - Norsk Homeopatisk Pasientforening

NIFO - Norsk Intravenøsforening

NIFS - Norsk Interesseforening for Stamme

NiK - Norsk Interesseforening for kortvokste

NLF - Norsk Lymfeødemforening

NOF - Norsk Osteoporoseforbund

NOFUS - Norsk forening for personer med urologiske sykdommer

Norges Blindeforbund   

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Parkinsonforbund 

Norilco (Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Norsk Dysmeliforening

Norsk Dystoniforening 

Norsk Epilepsiforbund        

Norsk Forening for Angelmans Syndrom

Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom 

Norsk Forening for Rett Syndrom

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forening for Williams' syndrom

Norsk Glaukomforening 

Norsk Hemokromatoseforbund

Norsk Immunsviktforening 

Norsk Leddgiktforbund

Norsk Lyme Borreliose-Forening

Norsk Nettverk for Down Syndrom (Oppsiden)

Norsk Pasientforening

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening

NRF - Norsk Revmatikerforbund 

NSF - Norsk Sarkoidose Forening

NTF - Norsk Tourette Forening 

NWF - Norges Whiplash Forbund

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslerforeningen Norge

Pancreaskreft Nettverk Norge

PEF - Psoriasis- og eksemforbundet 

Personskadeforbundet LTN 

Prematurforeningen

PROFO - Prostatakreftforeningen

ProLarNett

Recovery Norge

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

RiN - Ryggforeningen i Norge

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen 

Sarkomer - Støtteforening for alle berørt av sarkom

Siops - oppfølging av skadde veteraner 

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stoffskifteforbundet

Søvnforeningen

Unge funksjonshemmede

Ung Kreft

Vitiligo Norge

Wayback

WSO - We shall overcome

Y.F. - Yrkesskaddes Forbund

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: