Trening og bevegelse | NAFKAM

Trening og bevegelse

Trening og bevegelse er en samlekategori for en rekke ulike behandlinger som både finnes på det alternative behandlingsmarkedet og i på treningssentra.

Vi har listet opp flere metoder og teknikker som er kjent brukt både for økt velvære; som trening eller generelt styrkende for helsa og for spesifikke helsemål. Både de som tilbyr instruksjon i slike aktiviteter og de som bruker dem, vil dermed være i en gråsone der pasientens mål med behandlingen og helsepåstander fra instruktøren vil avgjøre om regelverket for alternativ behandling gjelder. Dette har nemlig betydning både for behandlerens ansvar og plikter, og for din sikkerhet som pasient. 

Lignende behandlinger i vårt spesialbibliotek CAM Cancer er: Qigong, Simonton metoden og mindfulness.

Ifølge Store medisinske leksikon består all trening av systematisk oppøving av visse ferdigheter og egenskaper, enten det gjelder fysisk trening (styrke, balanse, kondisjon, bevegelighet, teknikk og tempo) eller mental trening (psykisk trening av motivasjon og vilje). 

Norske helsemyndigheter forteller om mange positive effekter som kan oppnås ved å være i fysisk aktivitet generelt, eller å trene målbevisst: Bedre helse, positive effekter på stress, forebygging av livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom samt økt livskvalitet er noe av det som ofte fremheves.

Dokumentasjonen for fysisk aktivitet mot slike helseplager og -mål regnes generelt som god. Forskningen indikerer at fysisk aktivitet kan ha god innvirkning både på den psykiske og den fysiske helsen. Noe forskning peker også på at ulike former for mental trening, avspenning og pusteteknikk kan være til hjelp i noen sammenhenger.

Nasjonalt råd for ernæring har i 2019 kommet med en ekspertuttalelse hvor de blant annet sier dette om fysisk aktivitet i kombinasjon med et sunt og variert kosthold:

"Fysisk aktivitet er en viktig del av en helhetlig behandling av overvekt, både for økt energiforbruk, men også for mer overskudd og humør, bedre søvn, bedre appetittkontroll og dermed et bedre spisemønster".

Samtidig mangler det god dokumentasjon på at treningsformer som Yoga og Tai Chi skal kunne ha effekt på spesifikke helseproblemer slik det hevdes innen tradisjonell kinesisk medisin og ayurveda. Det samme gjelder for mentale teknikker som meditasjon og mindfulness, og påstander om at disse skal ha effekt mot konkrete helseproblemer.

Hvordan vet jeg om det jeg gjør er "alternativ behandling"? 

Som regel krever dette undersøkelse i hvert enkelt tilfelle. Dersom aktiviteten du bruker hovedsakelig tilbys utenfor helsevesenet; av en instruktør eller veileder som sier at du kan «bli friskere» eller kvitt dine symptomer ved hjelp av denne metoden, er det mye som tyder på at du befinner deg i et pasient/ behandlerforhold hvor regelverket om alternativ behandling trer i kraft.

Deltar du som en av mange i en yogaklasse uten at instruktøren vurderer nettopp deg og din helsesituasjon, vil det nok være mer tvilsomt å tillegge instruktøren det behandleransvaret som følger av loven.

Nederst på siden finner du emneknaggen "trening og bevegelse". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger. Trykk her for å lese mer om kvalitetssikring av våre artikler.

Viktige punkter om metoder og teknikker innen trening og bevegelse:

Instruktører/ veiledere i denne type metoder og teknikker trenger ikke vise til medisinske kunnskaper. Dermed kan de overse eller tolke symptomene dine feil, slik at helsa di kan bli forverret i stedet for bedre.

Normale bivirkninger av fysisk aktivitet og trening er forbigående ømme muskler og stivhet/ sårhet. ​​​​I noen tilfeller råder instruktørene deg til å fornekte symptomer og smerte ved å "tenke positivt" og ikke gi deg. Det kan forverre plagene dine, eller gi deg nye plager.

Mentale teknikker har generelt liten eller ingen dokumentasjon for at man kan "tenke seg frisk" fra konkret sykdom.

​​​​​​

    NAFKAM -

    Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

    Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

    Les mer om NAFKAM

    Andre nettsteder fra NAFKAM: