Trening og bevegelse

Trening og bevegelse er en samlekategori for ulike aktiviteter og teknikker som tilbys med og uten helserelaterte mål og hensikter.
Image
Collage av ulike trenings- og bevegelsesformer, barselyoga, løping, stretching, tai chi og qigong..
Foto: Colourbox.com. Collage laget av Tine Lillegård Bergli for NAFKAM, 2019

Vi har listet opp flere metoder og teknikker som er kjent brukt både for økt velvære; som trening eller generelt styrkende for helsa og for spesifikke helsemål. Både de som tilbyr instruksjon i slike aktiviteter og de som bruker dem er ofte i en gråsone, der bl.a pasientens mål med behandlingen, instruktørens fortolkning av pasientens problem og hensikt, samt anbefalinger om bruk vil avgjøre om regelverket for alternativ behandling gjelder. Dette har betydning både for instruktørens ansvar og plikter, og for din sikkerhet som pasient. 

I listen nedenfor finnes flere av disse metodene og teknikkene:

Lignende behandlinger i vårt spesialbibliotek CAM Cancer er: Qigong, Simonton metoden og mindfulness.

Ifølge Store medisinske leksikon består all trening av systematisk oppøving av visse ferdigheter og egenskaper, enten det gjelder fysisk trening (styrke, balanse, kondisjon, bevegelighet, teknikk og tempo) eller mental trening (psykisk trening av motivasjon og vilje).

Det er enighet om det å være i fysisk aktivitet generelt eller å trene målbevisst gir mange positive effekter. Bedre helse, positive effekter på stress, forebygging av livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom samt økt livskvalitet er noe av det som ofte fremheves.

Dokumentasjonen for fysisk aktivitet for det ovennevnte regnes generelt som god. Forskningen indikerer at fysisk aktivitet kan ha god innvirkning både på den psykiske og den fysiske helsen. Noe forskning peker også på at ulike former for mental trening, avspenning og pusteteknikk kan være til hjelp i noen sammenhenger.

Nasjonalt råd for ernæring har i 2019 kommet med en ekspertuttalelse hvor de blant annet sier dette om fysisk aktivitet i kombinasjon med et sunt og variert kosthold:

"Fysisk aktivitet er en viktig del av en helhetlig behandling av overvekt, både for økt energiforbruk, men også for mer overskudd og humør, bedre søvn, bedre appetittkontroll og dermed et bedre spisemønster".

Samtidig mangler det god dokumentasjon på at treningsformer som for eksempel Yoga og Tai Chi skal kunne ha effekt på spesifikke helseproblemer slik det sies innen tradisjonell kinesisk medisin og ayurveda. Det samme gjelder for mentale teknikker som meditasjon og mindfulness, og utsagn om at disse skal ha effekt mot konkrete helseproblemer.

Er det "alternativ behandling"?

Hvis hensikten er klart helserelatert, det vil si å forebygge eller behandle et helseproblem; og instruksjon/ veiledning hovedsakelig tilbys utenfor helsevesenet; og det er et tydelig pasient/ behandlerforhold, kan regelverket om alternativ behandling gjelde.

Deltar du som en av mange i en yogaklasse uten at instruktøren vurderer nettopp deg og din helsesituasjon, vil det nok være mer tvilsomt å tillegge instruktøren det behandleransvaret som følger av loven.

Nederst på siden finner du emneknaggen "trening og bevegelse". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger. Les gjerne mer om kvalitetssikring av våre artikler.

Viktige punkter om metoder og teknikker innen trening og bevegelse:

Instruktører/ veiledere i denne type metoder og teknikker trenger ikke vise til medisinske kunnskaper. Dermed kan de overse eller tolke symptomene dine feil, slik at helsa di kan bli forverret i stedet for bedre.

Normale bivirkninger av fysisk aktivitet og trening er forbigående ømme muskler og stivhet/ sårhet. ​​​​I noen tilfeller råder instruktørene deg til å fornekte symptomer og smerte ved å "tenke positivt" og ikke gi deg. Det kan forverre plagene dine, eller gi deg nye plager.

Mentale teknikker har generelt liten eller ingen dokumentasjon for at man kan "tenke seg frisk" fra konkret sykdom.​​​​

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: