Behandlingssystem | NAFKAM

Behandlingssystem

Et behandlingssystem betyr en "pakke" av flere typer behandling, satt sammen slik utøveren mener er best. Slike pakker kan bestå av ulike terapier som utøveren gir, råd om kosthold, livsstil, bruk av urter, kosttilskudd, selvhjelpsteknikker med mere.

Behandling

Bachs blomstermedisin

28. juli 2020
Teorien bak Bachs blomstermedisin er at kroppslege symptom og sjukdom skuldast negative kjensler, og at ein kan bearbeide desse med fortynna essensar av blomar og planter.
Behandling

Kinesiologi

24. juni 2020
I kinesiologi står ein såkalla «muskeltest» sentralt. Behandlarane meiner at dei kan teste styrken på musklane dine for å avgjere kva som feilar deg og kva behandling du bør ha.
Behandling

Biopati

22. juni 2020
Biopati er eit behandlingssystem som femner fleire, ulike alternative diagnoseverktøy og behandlingsformer.
Behandling

Samisk folkemedisin

5. februar 2020
Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er guvllár, noaide, sjaman, læser og helbreder.
Behandling

Antroposofisk medisin

16. desember 2019
Antroposofisk medisin er et behandlingssystem som kjennetegnes av at det er utviklet egne teorier og teknikker, samt midler som er fortynnet etter homøopatisk teori.
Behandling

Bioenergetikk

15. november 2019
Alternativmedisinsk bioenergetikk er sammensatt av pusteøvelser, bevegelser, tøying, massasje og samtaleterapi for å motvirke psykiske problemer og fysiske symptomer.
Behandling

Unani

24. oktober 2019
Unani-medisinen er eit folkemedisinsk behandlingssystem frå Midt-Austen og Sør-Asia, som har mykje til felles med dei medisinske forståingane til dei gamle grekarane Hippokrates og Galen.
Behandling

Tibetansk medisin

24. oktober 2019
Tibetansk medisin er eit omfattande medisinsk system, som det er gjort lite forsking på.
Behandling

Vegetoterapi

12. august 2019
Vegetoterapi er ei form for samtaleterapi kombinert med fleire andre behandlingsteknikkar, mellom anna massasje. Det er ikkje gjort forsking på denne «pakka». Vegetoterapien vart utvikla av psykiataren Wilhelm Reich.
Behandling

Reichiansk terapi

12. august 2019
Reichiansk terapi er eit behandlingssystem utvikla av psykiataren Wilhelm Reich. Det består av to behandlingsformer: orgonterapi og vegetoterapi. Båe terapiane vert og tilbydd kvar for seg.
Behandling

Polaritetsterapi

30. juli 2019
Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Behandling

Behandlingssystem

6. desember 2018
Et behandlingssystem betyr en "pakke" av flere typer behandling, satt sammen slik utøveren mener er best. Slike pakker kan bestå av ulike terapier som utøveren gir, råd om kosthold, livsstil, bruk av urter, kosttilskudd, selvhjelpsteknikker med mere.
Behandling

Folkemedisin

24. oktober 2018
Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor moderne vitenskap. Disse tradisjonene har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

19. april 2018
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), og ble utformet på 1950-tallet. TKM er et stort behandlingssystem basert på folkemedisinsk tradisjon, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: