Behandlingssystem | NAFKAM

Behandlingssystem

Et behandlingssystem betyr en "pakke" av flere typer behandling, satt sammen slik utøveren mener er best. Slike pakker kan bestå av ulike terapier som utøveren gir, råd om kosthold, livsstil, bruk av urter, kosttilskudd, selvhjelpsteknikker med mere.

Behandling

Samisk folkemedisin

5. februar 2020
Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er guvllár, noaide, sjaman, læser og helbreder.
Behandling

Unani

24. oktober 2019
Unani-medisinen er eit folkemedisinsk behandlingssystem frå Midt-Austen og Sør-Asia, som har mykje til felles med dei medisinske forståingane til dei gamle grekarane Hippokrates og Galen.
Behandling

Tibetansk medisin

24. oktober 2019
Tibetansk medisin er eit omfattande medisinsk system, som det er gjort lite forsking på.
Behandling

Vegetoterapi

12. august 2019
Vegetoterapi er ei form for samtaleterapi kombinert med fleire andre behandlingsteknikkar, mellom anna massasje. Det er ikkje gjort forsking på denne «pakka». Vegetoterapien vart utvikla av psykiataren Wilhelm Reich.
Behandling

Reichiansk terapi

12. august 2019
Reichiansk terapi er eit behandlingssystem utvikla av psykiataren Wilhelm Reich. Det består av to behandlingsformer: orgonterapi og vegetoterapi. Båe terapiane vert og tilbydd kvar for seg.
Behandling

Polaritetsterapi

30. juli 2019
Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Behandling

Behandlingssystem

6. desember 2018
Et behandlingssystem betyr en "pakke" av flere typer behandling, satt sammen slik utøveren mener er best. Slike pakker kan bestå av ulike terapier som utøveren gir, råd om kosthold, livsstil, bruk av urter, kosttilskudd, selvhjelpsteknikker med mere.
Behandling

Folkemedisin

24. oktober 2018
Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor moderne vitenskap. Disse tradisjonene har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

19. april 2018
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), og ble utformet på 1950-tallet. TKM er et stort behandlingssystem basert på folkemedisinsk tradisjon, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Ayurveda

9. april 2018
Ayurveda består av mange typer behandlinger, og sikkerheten avhenger av hvilke behandlinger som brukes.
Behandling

Biopati

3. mai 2017
Biopati er eit behandlingssystem som femner fleire, ulike alternative diagnoseverktøy og behandlingsformer.
Behandling

Bachs blomstermedisin

3. mai 2017
Teorien bak Bachs blomstermedisin er at sjukdom og andre problem med helsa skuldast negative kjensler, og at ein kan bearbeide slike kjensler med særs fortynna essensar av blomar og planter.
Behandling

Miljømedisin

12. oktober 2015
Miljømedisin er eit omgrep som vert nytta innafor både konvensjonell medisin og alternativ behandling. Det er eit samleomgrep og eit system som rommer bruk av fleire alternative behandlingsformer.
Behandling

Naturopati

12. oktober 2015
Naturopati legg vekt på avgifting, kosthald og ernæring for å førebyggje sjukdom.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: