Behandlingssystem

Et behandlingssystem er en "pakke" av flere typer behandling, satt sammen slik utøveren mener er best. Slike pakker kan bestå av ulike terapier som utøveren gir, råd om kosthold, livsstil, bruk av urter, kosttilskudd, selvhjelpsteknikker med mere.

Behandling

Feldenkraismetoden

17. november 2023
Feldenkraismetoden er basert på sakte, forsiktige bevegelser, tøying og strekking, samt endring av kroppsholdning.  Den har som mål å lære deg nye bevegelser, for å forbedre din funksjonsevne og fremme personlig vekst.
Behandling

Bioenergetikk

22. august 2023
Alternativmedisinsk bioenergetikk er sammensatt av pusteøvelser, bevegelser, tøying, massasje og samtaleterapi for å motvirke psykiske problemer og fysiske symptomer.
Behandling

Kinesiologi

3. august 2023
I kinesiologien står såkalla «muskeltesting» sentralt. Denne skal kunne fortelje kva du manglar av næringsstoff og kva for slike du bør unngå, og eventuelt kva for behandling du bør ha.
Behandling

Homøopati

5. juni 2023
I homøopati (homeopati) brukes kraftig fortynnede midler, basert på utøvernes vurdering av pasientens person og symptomer, sett opp mot læren.
Behandling

Ayurveda

11. april 2023
Ayurveda eller ayurvedisk medisin er eit system sett saman av mange typar folkemedisinske terapiformer frå India.
Behandling

Samisk folkemedisin

16. mars 2022
Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er guvllár, noaide, sjaman, læser og helbreder.
Behandling

Naturopati

25. januar 2022
Nemningane naturterapi og naturopati ser ut til å stadig meir bli nytta om kvarandre. Behandlinga vert forklart som eit system sett saman av mange enkeltterapiar, som har det til felles at dei søkjer å stimulere kroppen si evne til å helbrede seg sjølv og rette opp ubalansar.
Behandling

Antroposofisk medisin

3. august 2021
Antroposofisk medisin er et behandlingssystem som kjennetegnes av at det er utviklet egne teorier og teknikker, samt midler som er fortynnet etter homøopatisk teori.
Behandling

Vegetoterapi

28. juli 2021
Vegetoterapi er ei form for samtaleterapi kombinert med fleire andre behandlingsteknikkar, mellom anna massasje.
Behandling

Bachs blomstermedisin

16. juli 2021
Teorien bak Bachs blomstermedisin er at kroppslege symptom og sjukdom skuldast negative kjensler, og at ein kan bearbeide desse med fortynna essensar av blomar og planter.
Behandling

Aromaterapi

16. desember 2020
Aromaterapi er bruk av eterisk olje frå planteekstraktar til helsebehandling. Den vanlegaste forma i Noreg er arometerapeutisk massasje.
Behandling

Holotropisk terapi

8. juli 2020
Holotropisk terapi består hovudsakeleg av fastsette pusteøvingar, som skal hjelpe mot både fysiske og psykiske problem ved å løfte pasienten til eit høgare nivå av medvite.
Behandling

Biopati

22. juni 2020
Biopati er eit behandlingssystem som femner fleire, ulike alternative diagnoseverktøy og behandlingsformer.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: