Behandlingssystem | NAFKAM

Behandlingssystem

Med behandlingssystem mener vi pakker av flere typer alternativ behandling.

Behandling

Vegetoterapi

12. august 2019
Generelt reknar ein samtaleterapiar som å ha god verknad på enkelte psykiske plager. Vegetoterapien er imidlertid sett saman av fleire ulike behandlingsteknikkar, og det er ikkje gjort forsking på denne «pakka».
Behandling

Reichiansk terapi

12. august 2019

Reichiansk terapi vart utvikla av den austerrikske psykiataren dr Wilhelm Reich på 1920-30-talet.

Behandling

Polaritetsterapi

30. juli 2019
Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Behandling

Behandlingssystem

6. desember 2018
Med behandlingssystem mener vi pakker av flere typer alternativ behandling.
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

19. april 2018
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), utformet på 1950-tallet. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en folkemedisinsk tradisjon som omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Folkemedisin

16. april 2018
Forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Samisk folkemedisin

9. april 2018

Samisk folkemedisin er et system av ulike behandlingsteknikker som man finner i den samiske kulturen.

Behandling

Ayurveda

9. april 2018
Ayurveda består mange typer behandlinger, og sikkerheten avhenger av hvilke behandlinger som brukes.
Behandling

Homøopati ved kreft

30. januar 2018
Bruk av homøopati har ingen direkte, kjente bivirkninger, men kan utgjøre en risiko dersom den benyttes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.
Behandling

Biopati

3. mai 2017
Biopati er eit behandlingssystem som femner fleire, ulike alternative diagnoseverktøy og behandlingsformer.
Behandling

Bachs blomstermedisin

3. mai 2017
Teorien bak Bachs blomstermedisin er at sjukdom og andre problem med helsa skuldast negative kjensler, og at ein kan bearbeide slike kjensler med særs fortynna essensar av blomar og planter.
Behandling

Miljømedisin

12. oktober 2015
Miljømedisin er eit omgrep som vert nytta innafor både konvensjonell medisin og alternativ behandling. Det er eit samleomgrep og eit system som rommer bruk av fleire alternative behandlingsformer.
Behandling

Naturopati

12. oktober 2015
Naturopati legg vekt på avgifting, kosthald og ernæring for å førebyggje sjukdom.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: