Behandlingssystem | NAFKAM

Behandlingssystem

Med behandlingssystem mener vi pakker av flere typer alternativ behandling.

Behandling

Unani

24. oktober 2019
Unani-medisinen er eit folkemedisinsk behandlingssystem frå Midt-Austen og Sør-Asia, som har mykje til felles med dei medisinske forståingane til dei gamle grekarane Hippokrates og Galen.
Behandling

Tibetansk medisin

24. oktober 2019
Tibetansk medisin er eit omfattande medisinsk system, som det er gjort lite forsking på.
Behandling

Vegetoterapi

12. august 2019
Generelt reknar ein samtaleterapiar som å ha god verknad på enkelte psykiske plager. Vegetoterapien er imidlertid sett saman av fleire ulike behandlingsteknikkar, og det er ikkje gjort forsking på denne «pakka».
Behandling

Reichiansk terapi

12. august 2019

Reichiansk terapi vart utvikla av den austerrikske psykiataren dr Wilhelm Reich på 1920-30-talet.

Behandling

Polaritetsterapi

30. juli 2019
Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Behandling

Behandlingssystem

6. desember 2018
Med behandlingssystem mener vi pakker av flere typer alternativ behandling.
Behandling

Folkemedisin

24. oktober 2018
Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor vitenskap. Disse har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

19. april 2018
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), utformet på 1950-tallet. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en folkemedisinsk tradisjon som omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Samisk folkemedisin

9. april 2018
Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er hjelper, noaide, sjaman, læser og helbreder.
Behandling

Ayurveda

9. april 2018
Ayurveda består av mange typer behandlinger, og sikkerheten avhenger av hvilke behandlinger som brukes.
Behandling

Homøopati ved kreft

30. januar 2018
Bruk av homøopati har ingen direkte, kjente bivirkninger, men kan utgjøre en risiko dersom den benyttes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.
Behandling

Biopati

3. mai 2017
Biopati er eit behandlingssystem som femner fleire, ulike alternative diagnoseverktøy og behandlingsformer.
Behandling

Bachs blomstermedisin

3. mai 2017
Teorien bak Bachs blomstermedisin er at sjukdom og andre problem med helsa skuldast negative kjensler, og at ein kan bearbeide slike kjensler med særs fortynna essensar av blomar og planter.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: