Behandlingssystem

Et behandlingssystem er en "pakke" av flere typer behandling, satt sammen slik utøveren mener er best. Slike pakker kan bestå av ulike terapier som utøveren gir, råd om kosthold, livsstil, bruk av urter, kosttilskudd, selvhjelpsteknikker med mere.

Behandling

Biopati

19. februar 2024
Biopati er eit behandlingssystem som femner mange diagnoseverktøy og behandlingsformer. Det baserer seg på ideen om at helseplager og sjukdom skuldast ubalansar frå langvarige påkjenningar og belastingar.
Behandling

Miljømedisin

1. februar 2024
Miljømedisin er eit behandlingssystem som er sett saman av fleire diagnose- og terapiformer, der behandlinga går ut på å finne ytre miljøfaktorar som gjer ein sjuk; eliminere desse og styrkje pasienten gradvis til å tole meir.
Behandling

Heilskapsterapi

31. januar 2024
Heilskapsterapi blir og kalla holistisk terapi. Det er eit komplekst samansett system, utan mykje standarisering og felles definisjonar.
Behandling

Folkemedisin

4. januar 2024
Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor moderne vitenskap. Disse tradisjonene har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

4. januar 2024
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), og ble utformet på 1950-tallet. TKM er et stort behandlingssystem basert på folkemedisinsk tradisjon, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Kinesiologi

4. januar 2024
I kinesiologien står såkalla «muskeltesting» sentralt. Denne skal kunne fortelje kva du manglar av næringsstoff og kva for slike du bør unngå, og eventuelt kva behandling du bør ha.
Behandling

Feldenkraismetoden

17. november 2023
Feldenkraismetoden er basert på sakte, forsiktige bevegelser, tøying og strekking, samt endring av kroppsholdning.  Den har som mål å lære deg nye bevegelser, for å forbedre din funksjonsevne og fremme personlig vekst.
Behandling

Bioenergetikk

22. august 2023
Alternativmedisinsk bioenergetikk er sammensatt av pusteøvelser, bevegelser, tøying, massasje og samtaleterapi for å motvirke psykiske problemer og fysiske symptomer.
Behandling

Reichiansk terapi

29. juli 2023
Reichiansk terapi er eit behandlingssystem utvikla av den austerrikske psykiataren Wilhelm Reich. Det består av to behandlingsformer: orgonterapi og vegetoterapi.
Behandling

Homøopati

5. juni 2023
I homøopati (homeopati) brukes kraftig fortynnede midler, basert på utøvernes vurdering av pasientens person og symptomer, sett opp mot læren.
Behandling

Ayurveda

11. april 2023
Ayurveda eller ayurvedisk medisin er eit system sett saman av mange typar folkemedisinske terapiformer frå India.
Behandling

Unani

24. august 2022
Unani-medisinen er eit folkemedisinsk behandlingssystem som byggjer på tradisjonar frå Hellas, Midt-Austen og Sør-Asia.
Behandling

Samisk folkemedisin

16. mars 2022
Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er guvllár, noaide, sjaman, læser og helbreder.
Behandling

Naturopati

25. januar 2022
Nemningane naturterapi og naturopati ser ut til å stadig meir bli nytta om kvarandre. Behandlinga vert forklart som eit system sett saman av mange enkeltterapiar, som har det til felles at dei søkjer å stimulere kroppen si evne til å helbrede seg sjølv og rette opp ubalansar.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: