Bli kjent med NAFKAMs forskningsprosjekter | NAFKAM

Bli kjent med NAFKAMs forskningsprosjekter

NAFKAM inviterer til alterantivmaraton på DRIV i Tromsø (2011).

Miniatyrbilde

I forbindelse med Forskningsdagene, som foregår over hele landet i disse dager, inviterer NAFKAM (Nasjonalt Forskningssenter innen Alternativ og Komplementær Medisin) til Alternativmaraton. Her vil et knippe av senterets forskere presentere sine prosjekter. Eksepsjonelle sykdomsforløp, kreftpasienters behandlingsvalg og stress og smerte er noe av det du kan høre mer om.

Ti år tilbakelagt

- Alternativmaratonet vil gi publikum en mulighet til nærkontakt med et av verdens ledende forskningssentre innen alternativ behandling. Ved å delta vil man få innsikt i hvordan forskerne innen dette faget tenker og arbeider sier Vinjar Fønnebø, som er direktør for NAFKAM.

Han vil åpne maratonet med et tilbakeblikk på NAFKAMs første ti år som nasjonalt forskningssenter. NAFKAM åpnet i 2000, og har gjennom de siste elleve årene etablert seg som en av de fremste autoritetene på forskning på alternativ behandling i verden.

Presentasjoner

- Jeg er positivt overrasket over den anerkjennelse vårt arbeid har fått både lokalt, nasjonalt og internasjonalt sier Fønnebø. NAFKAM har fått være med å påvirke hvordan forskning på alternativ behandling utføres av forskere over hele verden. Vi ser i dag at forskere på feltet er mye klarere opptatt av å utvikle egne relevante forskningstilnærminger, og at de i mindre grad lar seg styre utenfra, sier Fønnebø.

Utover dette vil du få servert følgende presentasjoner.

Jarle Aarbakke, rektor Universitet i Tromsø: Hvorfor er Universitetet i Tromsø interessert i alternativ behandling?

Aarbakke var en sentral aktør da regjeringen skulle utrede behovet for forskning på alternativ og komplementær medisin. Utvalget som ble satt ned for å undersøke dette, fikk sitt navn etter rektoren og kalles Aarbakke-utvalget. Det nasjonale forskningssenteret, NAFKAM, er også lagt til Universitetet i Tromsø, og i dette innlegget vil Aarbakke forklare hvorfor universitetet viser en slik interesse for alternativ behandling.

Les mer om utredningen som la grunnlag for NAFKAM her.

Mona Anita Kiil, stipendiat ved Institutt for klinisk medisin v/ UiT, Tre stammers møte: psykisk helse i skjulte landskap

Kiil tar utgangspunkt i pasientene ved en distriktspsykiatrisk poliklinikk i Nord-Troms, hvor mange - i tillegg til den behandling de mottar ved klinikken- får hjelp gjennom mer uoffisielle helsestjenester. Kulturell og religiøs identitet kan virke skjult i dette området, men når man står overfor sykdom eller krise, uttrykkes dette ofte gjennom bruk av tradisjonelle helbredelsesmetoder som læsing. Hva "kultur" og åndelighet er for disse pasientene, og hvordan de forholder seg til de ulike terapeutene og helbrederne, er sentralt i Kiils doktorgradsprosjekt.

Trine Stub, forsker NAFKAM: homeopati og pasientsikkerhet

Stub skal presentere resultatene fra fokusgruppeintervju med 11 norske homeopater hvor man har undersøkt om det er mulig å skille homeopatiske førstegangsforverringer fra bivirkninger. Denne studien er en del av et større prosjekt om homeopati og sikkerhet.

Les mer om prosjektet her.

Anita Salamonsen: forsker NAFKAM, Pasienter med uvanlige sykdomsforløp: Registrering og forskning.

Salamonsen vil gi en presentasjon av Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp; hva det er, hvorfor det ble etablert, hvilke pasienter som er registrert og foreløpige forskningsresultater. NAFKAM samler gjennom dette registeret historiene til pasienter som har opplevd eksepsjonelt gode eller dårlige sykdomsforløp etter å ha brukt alternativ behandling.

Les mer om Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp her.

Gro Berntsen, seniorforsker NAFKAM: Å forstå kreftpasienters valg og resultat av skolemedisinske, komplementære og alternative behandlingstiltak

Berntsen vil presentere resultater fra en internasjonal samarbeidsstudie kalt Pathways, hvor forskerne følger kreftforløp fra pasientens perspektiv. Dette inkluderer blant annet pasientenes verdisyn, ressurser, og hvordan disse forholdene blir møtt og hensyntatt i helsetjenesten. Pasientene følges i ett år. De blir blant annet spurt om hendelser som oppleves som viktige, hva de selv gjør for å ivareta egen helse, og hvordan de opplever helsetjenesten underveis. Målet er å utvikle en metode som kan fange det essensielle ved pasientenes valg underveis i forløpene, på en slik måte at vi kan studere om dette har betydning for velvære, krefthelbredelse og helsetjenesteforbruk i en større studie.

Frauke Musial, seniorforsker NAKFAM: Stress and pain- big trouble?

Frauke Musial vil belyse de negative effektene stress har på smerter, og hvorvidt man kan påvirke disse gjennom å bruke teknikker som skal redusere stress. Musial forklarer hvordan koblinger i hjernen er involvert i stressreaksjoner og i kroppens opplevelse av smerte. Forskning tyder på at personer som har kroniske smerter ofte opplever at symptomene forverrer seg når de utsettes for stress, men også at man ved å redusere stressnivået kan forbedre smertene. Musial undersøker det biologiske grunnlaget for hvordan alternative teknikker for stressreduksjon, så som meditasjon og ulike psykoterapi-teknikker kan hjelpe pasienter å redusere kroniske smerter.

Les mer om Musials forskning her.

Sameline Grimsgaard, seniorforsker NAFKAM: ACUFLASH-studien, hvordan virker akupunktur på hetetokter hos kvinner?

ACUFLASH-studien har undersøkt virkningen av akupunktur på "hete damer" i overgansalderen. 267 kvinner har registrert hetetokter, søvn og andre relevante opplysninger, i håp om å bidra til å finne et alternativ til østrogen for kvinner med plager knyttet til overgangsalderen. Grimsgaard vil her presentere resultatene fra disse undersøkelsene.

Les mer om ACUFLASH-studien her.

Nina Emaus, professor, Institutt for helse og omsorgsfag, UIT: Natto-studien: Kan gjærede soyabønner forebygge beinskjørhet?

Norske kvinner har verdens høyeste bruddforekomst. Blant de mest vanlige alternative behandlingene for personer med osteoporose har man funnet NATTO, som er ekstrakter av gjærede soyabønner. Emaus og kolleger ønsket å undersøke hvorvidt soyabønnene virkelig hadde en positiv effekt på skjelettet. Emaus vil presentere resultatene fra disse undersøkelsene under alternativ maratonet.

Les mer om NATTO-studien her.

Agnete Kristoffersen, forsker NAFKAM: Hva er brukeren av alternativ medisin?

Hvor mange nordmenn bruker alternativ medisin? Svarene fra brukerundersøkelsene varierer til dels mye. Og hva er egentlig alternativ medisin? Er det å gå til en alternativ behandler? Kan det også være å bruke kosttilskudd? Hva med bønn, er det alternativ medisin? Kristoffersen vil i sitt foredrag presentere en modell som kan gjøre det lettere å sammenligne forskning på alternativ medisin, og som vil tydeliggjøre nyansene i de ulike studiene.

Les om modellen her.

Vegen videre

Avslutningsvis vil direktør, Vinjar Fønnebø si noen ord om vegen videre, og litt om hvilke utfordringer forskere på det alternative feltet foventer å møte fremover.

- For NAFKAM vil det fremover være sikkerhet som står i høysetet. Stadig nye behandlingsformer dukker opp på markedet, og fortsatt vet vi for lite om de som allerede eksisterer. Når vi samtidig ser at stadig flere benytter seg av alternativ behandling, blir det ekstra viktig å undersøke potensielle farer knyttet til ulike typer alternativ behandling.

Det foregår også en rekke andre spennende forskningsprosjekter tilknyttet NAFKAM. Les mer om forskerne tilknyttet NAFKAM og noen av deres prosjekter under.

Akupunktur mot oppkast etter operasjon

Mange sykehus tilbyr alternativ behandling

Alternativmaratonet vil finne sted på DRIV i Tromsø, tirsdag 27. September, klokken 17.00

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: