Ny studie: Natto forebygger ikke tap av beinmasse | NAFKAM

Ny studie: Natto forebygger ikke tap av beinmasse

Norge har, sammen med de andre skandinaviske landene, verdens høyeste forekomst av hoftebrudd. Blant de mest populære alternative produktene som brukes av kvinner med skjør beinbygning er Natto. Nå viser en ny studie at Natto-ekstrakt ikke påvirker tap av beinmasse.

Synnøve Sørlie ved Norsk Osteoporoseforenings informasjonssenter har tidligere fortalt nafkam.no at foreningen får spesielt mange spørsmål om effekten av Natto ved osteoporose. I oktober, da intervjuet ble gjennomført, forelå ingen gode, vestlige studier om dette. Kort tid etter publiserte imidlertid Osteoporosis International en norsk studie som viste at Natto-ekstrakter ikke påvirker beintapet hos kvinner i perioden like etter overgangsalderen. Dette er en periode som generelt er forbundet med større tap av beinmasse.

306 kvinner fulgt i ett år

I denne studien deltok en gruppe på 306 kvinner mellom 50 og 60 år, som alle hadde nådd overgangsalderen i løpet av de siste fem årene. Forskerne målte kvinnenes beintetthet på fire punkter ved oppstart av studien.

Kvinnene ble så delt i to grupper, hvor den ene ble gitt Natto-ekstrakt i kapselform, mens de andre ble gitt identiske kapsler med olivenolje. Forskerne kunne dermed måle hvorvidt gruppen som fikk Natto hadde mindre tap av beinmasse, enn kvinnene i kontrollgruppen som fikk olivenolje som et placebo.

Ingen forskjell blant gruppene

I løpet av studien, pådro 5 deltakere i hver gruppe seg et brudd. Det var ingen forskjell mellom gruppene i antall negative tilbakemeldinger basert på hvorvidt man fikk Natto eller olivenolje.

Kvinnene fulgte behandlingen i ett år. Forskerne målte så beintettheten på nytt. De kunne ikke finne noen betydelig forskjell på beintap i de to gruppene.

Forskerne konkluderer dermed med at Natto ikke påvirker beintap hos kvinner.

Fant lavere verdier av bestemt protein

Nina Emaus ledet studien på Natto og bentetthet. Hun forteller at tidligere studier har indikert at personer med lavt inntak av vitamin K har lavere beinmasse og høyere bruddrisiko. Vitamin K2, som det er rikelig av i Natto, er forbundet med aktivering av flere proteiner som har til oppgave å trekke kalsuim ut av blodet og binde det i beinvevet.

Et av disse proteinene er osteokalsin. For å aktivere osteokalsin må det gjennom en prosess som kalles karboksylering. Forskning tyder på at vitamin K2 hjelper til å aktivisere osteokalsin, og at man ved mangel på dette vitaminet øker andelen under- karboksylert osteokalsin, som også i seg selv er assosiert med redusert beinmasse og økt bruddrisiko.

- Veldig mye av forskningen som har vist sammenheng mellom vitamin K2 og redusert beinmasse har sitt opphav i Japan. Denne forskningen har flere mangler og forsøkspersonene er ofte gitt veldig store doser av vitaminet, forklarer Emaus. – Man kan derfor stille spørsmål ved resultatene av denne forskningen.

Mulige andre positive effekter

Emaus sier videre at de også i den norske studien fant at Natto-ekstraktene påvirket produksjon av karboksylert osteokalsin positivt. Forskerne fant imidlertid ingen sammenheng mellom dette og effekt på beinmasse.

- Vi utelukker ikke at dette kan ha andre gunstige helseeffekter, og dette vil være interessant å forske videre på. Men, våre resultater viser imidlertid at det ikke er en sammenheng mellom under-karboksylert osteokalsin og beinmasse. Selv om ett år er kort tidsrom å måle beintap på, er vi rimelig sikre på at vi ikke ville ha fått andre resultater om vi hadde holdt på lengre. Faktisk var det slik at det var et noe større beintap i gruppen som fikk Natto-ekstrakt på to av måleområdene, sier Emaus.

Videre forskning

Emaus vil fortsette å undersøke hvorfor man i Skandinavia har en så stor andel hoftebrudd i forhold til resten av verden. I en tidligere studie har Emaus blant annet funnet at forhold som å unngå røyk, være fysisk aktiv og å unngå å bli for tynn påvirker beinmassen positivt. Nå vil hun se nærmere på om andre faktorer som medisiner og kosthold påvirker ”pakken” av ting man kan gjøre for å unngå stort beintap.

Hun er også i ferd med å sammenligne tall fra Australia og Tromsø-undersøkelsen, for å få en indikasjon på hvorvidt klima påvirker beinbrudd blant eldre:

- Det er i hovedsak hos de eldre over 80 år at hoftebruddene oppstår. I Australia finner man at det er få hoftebrudd blant eldre, stikk motsatt fra hva vi finner i Norge. Vi ønsker å undersøke hvordan klimaet påvirker aktivitetsnivået blant eldre. Hindrer for eksempel lave temperaturer og glatte veier eldre i Norge i å bevege seg ut av hjemmet i vinterhalvåret, avslutter Emaus spørrende.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: