Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) - kontakt | NAFKAM

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) - kontakt

Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som mener de har opplevd bedring eller forverring i forbindelse med alternativ behandling.

Image

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp – RESF – er et skandinavisk register med opplysninger fra personer som har opplevd et sykdomsforløp som de knytter til bruk av alternativ behandling. Oversikten over all informasjon knyttet til registeret finnes her.

Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som selv mener de har opplevd bedring eller forverring som de knytter til bruk av alternative behandlingsmetoder. Sykdomsforløpet kan ha vært godt eller dårlig. 

Hva er et eksepsjonelt sykdomsforløp?

I et eksepsjonelt sykdomsforløp erfarer pasienten positive eller negative helseeffekter som knyttes til bruk av alternative behandlingsformer. Med “gode sykdomsforløp” mener vi at pasienten opplever å bli frisk/symptomfri, eller at symptomene blir svakere eller færre. Med “dårlige sykdomsforløp” mener vi at pasienten opplever en forverring, ved at symptomene blir sterkere og/eller flere.

Hva er alternativ behandling?

Alternativ behandling  kan ha ulike definisjoner. I dette registeret tar vi med alle tiltak som pasienten selv definerer som alternative i forhold til det etablerte helsevesenet. Det kan både omfatte egne tiltak og det å gå til en behandler. Noen eksempler er akupunktur, soneterapi, homeopati, massasje, mentale øvelser, healing samt spesielle tilskudd i form av urter m.m.

Personvern

All informasjon som blir gitt i tilknytning til RESF, er taushetsbelagt, og skriftlig materiale oppbevares nedlåst.

Har du erfaringer med alternativ behandling som kan være aktuelle for registeret?

Kontakt oss:

Via vårt kontaktskjema:
per telefon (+47- 77 64 68 67/ 77 64 66 50)
eller per brev (se adresse her)

 • Gjennom RESF samler NAFKAM historier fra pasienter som selv mener å ha opplevd et uvanlig (godt eller dårlig) sykdomsforløp, og som mener dette skyldes alternativ behandling.  
 • Sykdomsforløpene trenger ikke å være medisinsk eksepsjonelle for å registreres. Et av kravene for å regnes som et medisinsk eksepsjonelt sykdomsforløp er at det er mindre enn en prosent sannsynlighet for at forløpet kan forklares ut fra skolemedisinsk behandling. 
 • RESF registrerer sykdomsforløp fra Danmark, Sverige og Norge. Medio mai 2019 er det registrert 530 sykdomsforløp. 
 • På bakgrunn av disse pasienthistoriene har det blitt publisert en rekke rapporter og vitenskapelige studier, en bok, samt en doktorgradsavhandling.

Eksempler på publikasjoner basert på RESF:

Vitenskapelig artikkel i European Journal of Public Health 2016:

Salamonsen, Anita: Use of complementary and alternative medicine in patients with cancer or multiple sclerosis: Possible public health implications. European journal of Public Health 2016 ; Volum 26 (2), s. 225-229. 

Kronikk i Tidsskrift for Norske Legeforening 2016:

Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen Anita. 
Eksepsjonelt sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling? Tidsskr. Nor Legeforen 2016; 6 - 136, side 525-26. 

Kronikk i Dagens Medisin 2015:

Salamonsen, Anita og Arne Johan Norheim:"Det virker for meg!" Kan kunnskap om bruk og brukere av alternativ behandling være relevant for helsetjenesten?Dagens Medisin, 26.01.2015

  NAFKAM -

  Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

  Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

  Les mer om NAFKAM

  Andre nettsteder fra NAFKAM: