Orienteringer og varsler fra RESF

Datainnsamlingen ble avsluttet 31.12.2020.

Varsler ved rappporter om negative sykdomsforløp

NAFKAM varsler rutinemessig Helsedirektoratet og Helsetilsynet (lokalt og sentralt) om mulig risiko dersom det til RESF innrapporteres

  • tre negative forløp av en kronisk sykdom hvor samme behandling er brukt for samme tilstand, eller
  • ett negativt forløp av en alvorlig/livstruende sykdom.

Varsler sendt til Helsedirektoratet

23.12.2011        Varsel om negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process

Les mer:

Avslutter datainnsamlingen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: