Orienteringer og varsler fra RESF | NAFKAM

Orienteringer og varsler fra RESF

Varsler ved rappporter om negative sykdomsforløp

NAFKAM varsler rutinemessig Helsedirektoratet og Helsetilsynet (lokalt og sentralt) om mulig risiko dersom det til RESF innrapporteres

  • tre negative forløp av en kronisk sykdom hvor samme behandling er brukt for samme tilstand, eller
  • ett negativt forløp av en alvorlig/livstruende sykdom.

Varsler sendt til Helsedirektoratet

23.12.2011        Varsel om negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process

Les mer:

Avslutter datainnsamlingen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: