Orienteringer og varsler fra RESF | NAFKAM

Orienteringer og varsler fra RESF

Varsler og orienteringer fra RESF til Helsedirektoratet

Varsler om negative sykdomsforløp

I forbindelse med negative sykdomsforløp registrert i RESF, er det besluttet at Helsedirektoratet og Helsetilsynet (lokalt og sentralt) vil bli varslet dersom det innrapporteres

  • tre negative forløp av en kronisk sykdom hvor samme behandling er brukt for samme tilstand, eller
  • ett negativt forløp av en alvorlig/livstruende sykdom.

Varsler sendt til Helsedirektoratet

23.12.2011        Varsel om negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process

Orientering fra NAFKAM vedrørende CFS/ME og Lightning process

Varselet som ble sendt ut i desember 2011, førte til en del reaksjoner og forespørsler, og denne orienteringen er et svar på disse henvendelsene.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: