Prosedyrer for registrering og medisinsk vurdering av eksepsjonelle sykdomsforløp | NAFKAM

Prosedyrer for registrering og medisinsk vurdering av eksepsjonelle sykdomsforløp

Her finner du fremgangsmåten for å melde inn ditt sykdomsforløp.

Dersom du som pasient, pårørende eller behandler ønsker å fortelle om et uvanlig sykdomsforløp knyttet til alternativ behandling, kan du kontakte NAFKAM per telefon, kontaktskjema eller e-post. Vi foretrekker at du bruker kontaktskjema der du kun kan skrive navnet ditt, adressen din og telefonnummeret ditt. Når RESF mottar din kontaktinformasjon vil du bli oppringt og det blir foretatt et kort intervju før du får tilsendt registreringsskjema.
 
Dersom du sender oss e-post skal du ikke skrive din sykdomshistorie, men bare din kontaktinformasjon og du vil bli oppringt for et lite intervju. Grunnen til at du ikke skal skrive din sykdomshistorie at dette regnes som sensitive opplysninger som ikke skal skrives i en e-post.

Dersom det ikke er pasienten selv som tar kontakt, må den som kontakter NAFKAM ha pasientens tillatelse til å formidle kontaktinformasjon til NAFKAM.

Daglig leder for Register for eksepsjonelle sykdomsforløp foretar så en vurdering av om kriteriene for deltakelse i registeret er oppfylt. Eventuelt innhentes mer informasjon for å kunne avgjøre dette. Som regel skjer det ved at daglig leder ringer til den som har tatt kontakt.

All informasjon er taushetsbelagt og skriftlig materiale oppbevares nedlåst.

Registrering

Dersom sykdomshistorien oppfyller kriteriene for deltakelse i registeret, mottar pasienten et registreringsskjema (kontaktinformasjon, personopplysninger, sykdomshistorien, skolemedisinsk behandling, alternativ behandling, egenvurdering) og en samtykkeerklæring for eventuell innhenting av journaler (behandlingsinformasjon fra det etablerte helsevesen og alternative behandlere) som fylles ut og returneres til NAFKAM i en frankert svarkonvolutt.

Medisinske vurderinger

Medisinske vurderinger blir inntil videre kun foretatt for kreft-forløp.  Journalmateriale innhentes i første omgang kun for denne sykdomsgruppen.

Vurderte sykdomsforløp vil ende opp i tre kategorier:

  • "Medisinsk eksepsjonelt sykdomsforløp"
  • "Mulig medisinsk eksepsjonelt sykdomsforløp"
  • "Ikke medisinsk eksepsjonelt sykdomsforløp"

Enkelte av sykdomsforløpene som gjennomgår medisinsk vurdering vil også bli vurdert av eksterne medisinske eksperter. Sykdomsforløpene som forelegges eksterne eksperter, vil være avidentifisert.

Alle sykdomsforløp som registreres i registeret, uansett om de blir medisinsk vurdert eller ikke, vil kunne danne grunnlag for forskning.

Les mer: Avslutter datainnsamlingen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: