Forskning basert på RESF | NAFKAM

Forskning basert på RESF

Liste over avsluttede prosjekter,artikler, rapporter og formidling.

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp danner grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.

Avsluttede prosjekter

 • Rapport til Helsedirektoratet oktober 2015. (Nytt oppdrag knyttet til evaluering av nytt kriteriesett for diagnosesetting av CFS/ME utføres i 2017).

 • Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling: Kan patienterfaringer udfordre biomedicinske målinger af behandlingseffekter? Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet  Forfatter: Maria Malene Vogelius, Hovedvejleder: Inge Kryger Pedersen, Bivejleder: Anita Salamonsen.

 • Grace Olakunle (2015): Patient-initiated self-care and positive health outcomes in patients living with Multipe Sclerosis: A qualitative study. HEL-3950 Masters thesis in Public Health. Supervisor: Anita Salamonsen.

 • Anita Salamonsens PhD-prosjekt: Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context 2013, NAFKAMs skriftserie nr. 8.

 • Evaluering av pasientrapporterte positive og negative sykdomsforløp knyttet til bruk av Lightning Process (LP) blant pasienter med kronisk tretthetssyndrom. Forskningsprosjekt på oppdrag av Helsedirektoratet der diagnosekriterier for CFS/ME-diagnose samt CFS/ME-pasienters erfaringer med bruk av treningsprogrammet Lightning Process studeres. Rapport til Helsedirektoratet oktober 2015. Nytt oppdrag knyttet til evaluering av nytt kriteriesett for diagnosesetting av CFS/ME utføres i 2017.

 • Kruse, Tove Elisabeth; Salamonsen, Anita. Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205395237.  Boken er basert på RESF og tar utgangspunkt i åtte pasienthistorier.

 • Anne Grete Sandaune (2012): Veksten i bruk og utøvelse av alternativ og komplementær medisin – hvordan kan det forstås? Et post.doc.prosjekt ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT i samarbeid med NAFKAM.  

 • Anne Grete Sandaune (2012): CFS-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process. Forskning nr.3, 2012; 7:262-268 doi:10.4220/sykepleiens.2012.0132.  

 • Patienters opfattelse af årsag til sygdom og veje til helbredelse
  Prosjektansvarlig: Tove Elisabeth Kruse, cand. mag, ph.d., lektor, Roskilde Universitetscenter, Roskilde, Danmark. Resultatene av dette prosjektet er publisert i "Bibliotek for Læger": Sygdomsfortolkning og historiebrug. Et patientperspektiv på årsager til sygdom og veje til helbredelse. I Bibliotek for Læger, 2009, årgang 201, s. 432-459. En del avprosjektets resultater er presentert på Conference on Research in Faith and Health in Secular Society, mai 2010 University of Southern Denmark med et paper om: Interpretation of illness and use of histrory. A modern notion of sin as link between causes of illness and roads to healing'. Se abstract og paper.

Artikler og rapporter

Formidling

NAFKAM bidrar fortløpende med intervjuer og artikler i media, ukeblader m.m.

 • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita. RESF - Et register for gode og dårlige pasienterfaringer med alternativ behandling. Forskningskonferansen 2016. 2016-11-02 - 2016-11-03 2016. 

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Har du erfaringer med alternativ behandling? AstmaAllergi 2016; Volum 56 (5). ISSN 0801-3799.s 30 – 3

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Hvordan kan du bidra til forskning?.  M.E.-Kanalen. Tidsskrift for M.E. Nettverket i Norge 2016; Volum 25 (1).s 45 - 46. 

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Gode og dårlige erfaringer. HIVNorges medlemsblad: Positiv 2016 (3).s 16 - 17.

 • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita: Bedring eller forverring etter bruk av alternativ behandling for astma- og allergipasienter?. Fagbladet Allergi i praksis 2016 (3). ISSN 0806-5462.s 46 - 47.

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Hvordan kan din historie gi oss viktig kunnskap?. Norges myalgisk encefalopatiforening • Nyhetsbrev 2016 (2 September 2016).s 26 - 27.

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita: Vi vil høre om dine erfaringer med alternativ behandling :R3 – et magasin fra Norsk Revmatikerforbund nr.3 2016, side 26.
   
 • Ulike perspektiver på sikkerhet og risiko ved alternativ behandling. Prosjektleder: Anita Salamonsen. Med utgangspunkt i intervjuer med kreft- og MS-pasienter og leger rekruttert via Register for eksepsjonelle sykdomsforløp studeres ulike perspektiver på risiko og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling og konvensjonell behandling. Studien har både et empirisk og et metodologisk fokus. Publikasjoner: Kronikk i Nordlys, "Vet brukerne hva de gjør?" 
 • Gir alternativ behandling en helsegevinst - eller er det en helserisiko? I Medium Magasin Nr. 7/8 - 2014
 • Kan dårlig kommunikasjon mellom lege og pasient utgjøre en helserisiko?

 • NAFKAM - Unikt norsk forskningssenter for uventet helbredelse. I bladet "Mat og Helse" nr. 9, 2006.

Ønsker du å benytte data fra RESF i et forskningsprosjekt?

Forskere kan søke om tilgang til data fra Register for eksepsjonelle sykdomsforløp ved å fylle ut søknadsskjemaet med variabellisten og andre nødvendige vedlegg:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: