Åndelige behandlinger

I denne samlingen finner du beskrivelser av åndelig baserte behandlinger. Disse er tildels ulike, men har til felles at utøverne mener at de kan henvende seg til pasientens ånd, en guddom eller en annen ytre kraft som kan hjelpe ved sykdom. Det er ikke uvanlig at utøvere av slike behandlinger også sier at de kan fjernbehandle pasienten.
Image
Mann peker på skilt med teksten healing

Med åndelig baserte behandlinger mener vi behandlinger hvor utøverne sier at de henvender seg til en guddom eller andre ytre, helbredende og gode krefter på vegne av pasienten. Noen utøvere forklarer seg derimot med at de kan komme i kontakt med pasientens ånd og hjelpe denne til å stimulere kroppens indre, selvhelbredende krefter.  

Det varierer tildels mye hvordan denne typen behandlinger forklares og utøves. Noen utøvere berører pasientens kropp der denne opplyser å ha et problem, mens andre sier at det er tilstrekkelig å holde hendene over pasientens kropp for å "scanne" sykdom og virke som en kanal for gode krefter som kan behandle helseproblemer. I denne gruppen av behandlinger er det ikke uvanlig at utøvere også sier at de kan fjernbehandle pasienten.

Hvis pasienten ikke erfarer noen virkning, kan det bli forklart på ulike vis. Noen kan ut fra en overbevisning om at den gode kraften alltid virker, si at de får signaler om at pasienten ikke er klar for behandling enda, ikke er "åpen nok", eller at helseproblemet har en form for mening ved å være en prøvelse eller anledning som den gode kraften gir pasienten til å endre livet sitt. Andre utøvere vil innledningsvis si at de lover å prøve å kontakte den gode kraften, men samtidig være tydelige på at de ikke kan love bedring, og heller ikke gi noen forklaring hvis virkningen uteblir. 

Tilknytningen mellom den gode kraften og religiøse aspekter varierer mye.

Vi har listet opp de typene åndelige behandlinger vi pr nå har beskrevet:

Nederst på siden finner du emneknaggen "åndelige behandlinger". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger. I tillegg finner du emneknaggen "energiterapier", som er en rekke behandlinger beslektet med de åndelige behandlingene.

Virker det?

De ytre, helbredende kreftene som noen utøverne mener at de kan kontakte er ikke påviste. En egen indre, helbredende livsenergi i menneskekroppen slik enkelte andre mener de kan kontakte påvirke, er heller ikke påvist. Man vet derimot at kroppen har et immunforsvar og selvhelbredende krefter, som både reparerer og fornyer.

Vi ved NAFKAM anser det som problematisk å forske på mulig klinisk effekt av henvendelse til og hjelp fra ytre, gode krefter, fordi eksistensen og anvendeligheten av dem er metafysiske faktorer som  det ikke kan kontrolleres for i klinisk forskning.

I de tilfellene en åndelig behandling innebærer at utøveren tar på pasienten, kan dette ha avspennende og lindrende effekt f.eks mot smerter, på linje med enkelte fysikalske behandlinger.

Som andre behandlingstilbud hvor utøverne bevisst setter av god tid til å snakke med pasienten, kan slike behandlinger virke som en form for samtale- og uttrykksterapi. Følelsen av det å bli hørt og behandlet kan ha en beroligende virkning, og gjøre at man kjenner seg bedre. Slik avslapning og ro kan ha betydning for hvordan sykdom utvikler seg.

Er det trygt?

Dersom behandleren ikke har tilstrekkelig kunnskap om kropp og sykdom, kan han eller hun overse eller feiltolke pasientens symptomer, og dermed bidra til at viktig behandling forsinkes og at pasientens helse forverres.

I utgangspunktet er det usannsynlig at behandlinger som baserer seg på ytre, overnaturlige krefter kan forverre noens helse, så lenge man ikke erstatter nødvendig medisinsk behandling med denne typen behandling.

Dersom behandleren foreslår andre tiltak enn det rent åndelige, bør man ta forholdsregler og sjekke risikoen ved disse. For eksempel er det innen enkelte former for sjamanisme ikke uvanlig med råd om urter og andre typer behandlinger som ikke regnes som trygge å bruke, og forklare dette ut fra den gode kraftens styrke og vilje.

Forklaringer av manglende virkning med at pasienten ikke er «åpen nok» for behandlingen eller lignende, kan bli en ekstra belastning for pasienten ved at denne får skyldfølelse eller føler et unaturlig stort ansvar for å ha pådratt seg sykdommen.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende sådanne. Les mer om dette her.

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: