Åndelige behandlinger | NAFKAM

Åndelige behandlinger

Med åndelige behandlinger mener vi behandlinger hvor utøverne sier at de henvender seg til en guddom eller andre ytre, helbredende krefter på vegne av pasienten. Noen utøvere sier derimot at behandlingen deres består av å stimulere kroppens indre, selvhelbredende krefter.  

Det varierer hvordan denne typen behandlinger utøves. Noen utøvere berører pasienten der denne opplyser å ha et problem, mens andre sier at det er tilstrekkelig å holde hendene over pasientens kropp for å "scanne" etter sykdom og å behandle eventuelle helseproblemer. I denne gruppen av behandlinger er det ikke uvanlig at utøvere også sier at de kan fjernbehandle pasienten.

Her er de typene åndelige behandlinger vi har beskrevet:

Nederst på siden finner du emneknaggen "åndelige behandlinger". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger. I tillegg finner du emneknaggen "energiterapier" som er en rekke behandlinger som er beslektet med de åndelige behandlingene.

Virker det?

De ytre, helbredende kreftene som utøverne mener at de kan formidle er ikke påviste. En egen indre livsenergi og et eget kretsløp i menneskekroppen er heller ikke påvist.

I de tilfellene behandlingen innebærer at utøveren tar på pasienten, kan dette ha effekt mot smerter på linje med enkelte fysikalske behandlinger.

Som andre behandlingstilbud hvor utøverne bevisst setter av god tid til å snakke med pasienten, kan slike behandlinger virke som en form for samtale- og uttrykksterapi. Følelsen av det å bli hørt og behandlet kan ha en beroligende effekt, og gjøre at man kjenner seg bedre.

Er det trygt?

Dersom behandleren ikke har tilstrekkelig kunnskap om kropp og sykdom, kan han eller hun overse eller feiltolke pasientens symptomer, og dermed bidra til at viktig behandling forsinkes og at pasientens helse forverres.

I utgangspunktet er det usannsynlig at åndelige behandlinger, som baserer seg på ytre overnaturlige krefter, kan forverre noens helse, så lenge man ikke erstatter nødvendig medisinsk behandling med denne typen behandlinger.

Dersom behandleren foreslår andre tiltak enn det rent åndelige, kan det være at man bør ta sine forholdsregler. For eksempel hender det at man innen enkelte former for sjamanisme foreslår behandlinger som ikke er trygge å bruke.

Innenfor åndelige behandlinger hender det at behandlerne forklarer manglende virkning med at pasienten ikke er «åpen nok» for behandlingen, eller ikke ønsker i tilstrekkelig grad å bli frisk. Dette kan bli en ekstra belastning for pasienten.

Vår generelle anbefaling er at man snakker med legen sin før man begynner å bruke alternativ behandling.

Les også

Kvalitetssikring av våre artikler

Helbredelse via forbønn – trosutøvelse eller behandling?

Forskning viser ingen effekt av healing mot kroppslige plager

– Helbredere tar ikke betaling

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: