Bønn

Image
Bilde av foldede hender på en bok
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bønn er navnet på aktiviteten der man henvender seg til en guddom for styrking eller hjelp på ulike områder. Hjelp til mennesker ved sykdom er et sentralt element her:

Kollektiv bønn om hjelp ved sykdom til andre enn en selv inngår som et vanlig rituale i mange trossamfunn, og mange inkluderer hjelp ved sykdom i sin personlige trosutøvelse og bønn. I mange kulturer og ulike former for folkemedisin inngår bønn også som en alminnelig og tradisjonsbasert mestringsstrategi for både pasienter og pårørende, ved at ber selv eller kontakter noen som antas å ha særlige evner, om å anmode guddommen om hjelp mot sykdom som har oppstått.

I utgangspunktet regnes bønn i Norge som en alminnelig religiøs handling.

Hvis man derimot setter bønn i system som en betalbar tjeneste som henvender seg til det generelle publikum, kan man komme i juridisk ansvar som alternativ behandler i henhold til alternativ behandlingslovens §2 (lenke til lovdata.no). Et eksempel på dette er forbønn via teletorg. Når noen tilbyr bønnetjenester som dette, med formål om å forebygge, lindre eller kurere sykdom, anser NAFKAM dette for å være i tråd med definisjonen av alternativ behandling som følger av 

Det kan være vanskelig å trekke opp hvor grensene mellom forbønn som en allmenn religiøs handling; som element i åndelig veiledning, healing eller i et sjamanistisk behandlingsrituale går. 

Markedsføringsbestemmelsene rundt alternativ behandling setter krav om at det utvises redelighet i markedsføringen, blant annet til opplysning om behandlingen inneholder religiøse elementer, slik at pasienter ikke lar seg behandle ut fra feil forutsetninger. Behandleren skal opplyse om eventuelle slike elementer som inngår i eller ligger til grunn for behandlingen, og hvilke forklaringsmodeller eller virkelighetsoppfatninger behandlingen foregår innenfor.

 

Forstått som en form for selvhjelp eller mestringsstrategi, kan bønn ha ulike positive effekter. Les mer om dette i vår artikkel om selvhjelp. 

Bønnetjenester med påstander om effekt ved kroppslig sykdom bygger på og knyttes til forutsetningen om at guddommen fins og kan kurere all slags sykdom. Dette støttes ikke av allment aksepterte dokumentasjonsprinsipper, og blir derfor et metafysisk spørsmål.

Ved søk i september 2022 i våre kilder til forskning, fant vi ingen oppsummert forskning som støtter at bønnetjenester har klinisk effekt mot kroppslige helseproblemer.

I artikkelen vår om åndelig baserte behandlinger kan du lese mer om effekten og sikkerheten ved bruk av beslektede behandlinger.

Det er tvilsomt at bønn i seg selv kan påvirke sykdom negativt, så lenge man ikke utsetter eller velger bort nødvendig medisinsk behandling til fordel for dette.

Manglende helbredelse etter bruk av bønnetjenester kan for noen pasienter tenkes å utgjøre en ekstra belastning i en vanskelig tid.

Generelle forsiktighetsregler

Andre navn

Forbønn, religiøs helbredelse, religious prayer, healing prayer, intercessory prayer, shamanic prayer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: