Fra sjefsstolen: Året 2023 - og det som skal komme

Image
NAFKAMs leder Miek Jong står og smiler, ute foran solen, på campus ved UiT i Tromsø.
Professor Miek Jong. Foto: Vegard Sørnes © NAFKAM 2023

I slutten av januar spiste jeg min første «solbolle» med kolleger ved UiT Norges arktiske universitet her i Tromsø. For en fin tradisjon det er å feire at solen er tilbake her i nord etter to måneder med mørketid!

Disse mørke dagene og nettene så langt nord har fått meg til å reflektere over hvordan fjoråret har vært, og til å tenke på det nye året som ligger foran oss. Nå er vi straks halvveis i perioden for vår strategiske plan for 2021-2025. Hva har vi fått til, og hva skal gjøres fremover? 

Året som har gått

I 2022 har vi jobbet mye med å oppdatere faktaartiklene på nettsidene våre. Det har vært en stor jobb. Det er en typisk trend at antall systematiske oversikter om mye brukte behandlinger er sterkt økende (ekstern lenke). For å oppdatere våre faktaark om sikkerhet og effekt ved bruk av akupunktur, vurderte vi faktisk så mange som 1194 (!) potensielt nyttige systematiske oversikter!

Dette året har vi også brukt mye tid på temaet kreft og alternativ behandling: I september møtte vi gjesteforskere fra Sverige, Finland, Norge og Nederland for å utvikle en sikkerhetsstrategi for alternativ behandling og kreft. I samarbeid med Kreftforeningen har vi forsket på hva som er grunnen til at kreftpasienter velger alternativ behandling. Vi har også sett på hvordan alternativ behandling brukes for å forsøke å dempe bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling. 

I tillegg har vi intervjuet kreftoverlevere for å kartlegge deres behov for informasjon om alternativ behandling og kreft. Det vi ønsker, er å få informasjon som gjør at vi kan utvikle best mulig pasientversjoner av fagartiklene som ligger på vår nettside cam-cancer.org

Vi forventer at årsrapporten for 2022 er klar til publisering i mars/april 2023. En oversikt over våre tidligere årsrapporter finner du her. 

Det som ligger foran oss

For at folk skal kunne ta informerte og trygge valg om egen helse, er det viktig at de vet hvor de kan finne den beste informasjonen. Å gi kvalitetssikret, objektiv og forskningsbasert informasjon om alternativ behandling på våre nettsider er en stor og viktig del av vårt oppdrag. 

Dessverre er det fortsatt slik at et betydelig antall av de som søker informasjon om alternativ behandling, ikke finner frem til oss. Mange pasienter diskuterer ikke alternativ behandling med helsepersonell, og det finnes ikke noe system der man kan rapportere inn bivirkninger av bruk av alternativ behandling. Det bekymrer meg.

NAFKAM vil derfor i 2023 prioritere et bredt spekter av tiltak som har som mål å gjøre informasjon både bedre og mer tilgjengelig for alle. Vi skal blant annet utvikle brosjyrer, nettkurs og beslutningsstøtteverktøy som er rettet mot spesifikke «tunge» brukergrupper som kreftoverlevere.

For å øke pasientsikkerheten ytterligere, planlegger vi en kampanje der vi skal gi informasjon om tryggere bruk av alternativ behandling. Vi vil publisere vår nevnte sikkerhetsstrategi og prøve å finne den best mulige måten for pasienter, utøvere og helsepersonell å rapportere om bivirkninger relatert til bruk av alternativ behandling.

Tiltakene står nærmere beskrevet i årsplanen for 2023, som kan leses her.

For å øke vår synlighet har vi også brukt 2022 til å utvikle en løsning for nyhetsbrev. Der vil vi gi alle interesserte et overblikk over hva som skjer på feltet alternativ behandling og hva vi som senter jobber med. Vi håper og tror at det vil bidra til å øke folks kunnskap om temaet og kjennskap til oss. 

Påmelding til nyhetsbrevet finner du her.

Sist, men ikke minst, så ser vi ved NAFKAM fram mot å uteksaminere ikke mindre enn fem doktorgradsstudenter i år! Vi har aldri uteksaminert så mange i løpet av et år før. Jeg er både spent og stolt.  

Jeg vil med dette ønske dere alle et godt nytt år!  

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: