Ny strategiplan for NAFKAM

Image
NAFKAMs seks kjenreområder fremstilt som søyler i et hus

NAFKAMs strategiplan for 2021-2025 gjenspeiler blant annet våre ambisjoner om å utføre fremragende forskning og fortsette å gi god, kvalitetssikret formidling av informasjon om alternativ behandling. Målet er at NAFKAM skal være en foretrukket og godt synlig kanal for informasjon om egenbehandling og alternativ behandling i Norge. 

Et viktig mål i strategiperioden vil være å utvikle et nettbasert system der forbrukere, pasienter, alternative behandlere og helsepersonell kan registrere uventede, uønskede effekter relatert til bruk av alternativ behandling i Norge. Vi skal også fokusere mer på bruk og sikkerhet ved alternativ behandling ved psykiske problemer og plager. Samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere vil være svært viktig for oss.

Strategiplanen for perioden 2021 - 2025 kan leses i sin helhet i PDF-format her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: