Fruktbare diskusjoner om alternativ behandling ved kreft

Tidligere i høst møttes rundt 30 internasjonale delegater i Tromsø for å diskutere forhold rundt alternativ behandling i kreftomsorgen.

Image
Photo of all the 24 participants at the hotel
Foto av Tine Lillegård Bergli, 2022

- Vårt mål for dette møtet var å dele nyere forskningsfunn og utviklingen innen informasjon og beslutningsstøtte på feltet, sier professor Miek Jong, som er leder for  NAFKAM. -Vi hadde også som mål å diskutere strategiske mål for bruken av slike verktøy, og å inspirere til samarbeidsprosjekter, spesielt i de nordiske landene.

Møtet ga god mulighet til å diskutere et bredt spekter av temaer rundt alternativ behandling (ofte forkortet til CAM på engelsk, red.anm.) i støttende kreftbehandling med en variert gruppe deltakere, som hver bidro med sin egen kompetanse og erfaring til møtet:

Forskere, klinikere, informasjonsspesialister og representanter for pasient- og behandlerorganisasjoner. Norge, Sverige, Finland og Nederland var representert ved henholdsvis NAFKAM, Kreftforeningen, Norske naturterapeuters hovedorganisasjon  (NNH), St. Olavs Universitetshospital, fra Sverige Mittuniversitetet samt Regionalt kreftsenter Stockholm Gotland; fra Finland Tammerfors universitet; fra Nederland Maxima Center for Pediatric Oncology, Louis Bolk Institute og Van Praag Institute.

Alternativ behandling – ikke for å kurere kreft, men for å støtte og styrke

Møtets hovedfokus var på alternativ behandling som støttebehandling. Forskningen som ble presentert viser at europeiske kreftpasienter ikke bruker dette primært for å kurere kreften sin: -Kreftpasienter bruker forskjellige alternative behandlingsformer først og fremst for å øke livskvaliteten, mestre kreftsykdommen og for avspenning/ velvære, sier seniorforsker Agnete E.Kristoffersen ved NAFKAM. 

Fra å etablere evidensgrunnlag til å utvikle verktøy og kommunikasjon: Sikkerhet først

Møtet startet med presentasjoner av nyere studier, før fokuset ble flyttet til kommunikasjon: Verktøy og utdanningsprogrammer for helsepersonell, praktisk anvendelse av evidensbasert informasjon, oppfatning av risiko blant helsepersonell og alternative behandlere, bruk av alternativ behandling blant kreftpasienter, verktøy for kreftpasienter, samt erfaringer og innsikt fra kreftpasienter og deres omsorgspersoner. Nederst finner du et utvalg artikler som ble presentert på møtet.

Alle presentasjonene bidro til diskusjonen hvor vi ønsket å formulere strategiske mål for å tilrettelegge for kommunikasjon og opplæring på dette området: Evidensbasert informasjon, kunnskapsbygging så vel som åpen og effektiv kommunikasjon er alle viktige elementer i å sikre trygg og effektiv pasientbehandling.

Veien videre: Samarbeid

– Møtet viste et bredt antall vellykkede forsknings- og kommunikasjonsprosjekter som allerede er gjennomført og implementert i de respektive landene, sier NAFKAMs Miek Jong. – Med pasientsikkerhet som høyeste prioritet, tok møtedeltakerne konkrete skritt for å dele materialer og ressurser på tvers av landegrensene, spesielt innen undervisningsmateriell inkludert nettkurs og utvikling av verktøy for pasienter og helsepersonell.

Videre lesning

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: