Behandlingssystem | NAFKAM

Behandlingssystem

Med behandlingssystem mener vi pakker av flere typer alternativ behandling.

Faktaark

Folkemedisin

16. april 2018
Forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Faktaark

Samisk folkemedisin

9. april 2018

Samisk folkemedisin er et system av ulike behandlingsteknikker som man finner i den samiske kulturen.

Faktaark

Ayurveda

9. april 2018

Ayurveda (ayurvedisk medisin) er en form for folkemedisin med opprinnelse i India.

Faktaark

Homøopati ved kreft

30. januar 2018
Bruk av homøopati har ingen direkte, kjente bivirkninger, men kan utgjøre en risiko dersom den benyttes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.
Faktaark

Biopati

3. mai 2017
Biopati er eit behandlingssystem som femner fleire, ulike alternative diagnoseverktøy og behandlingsformer.
Faktaark

Bachs blomstermedisin

3. mai 2017
Teorien bak Bachs blomstermedisin er at sjukdom og andre problem med helsa skuldast negative kjensler, og at ein kan bearbeide slike kjensler med særs fortynna essensar av blomar og planter.
Faktaark

Miljømedisin

12. oktober 2015
  • Alternativ miljømedisin er eit behandlingssystem som femnar diagnose, førebyggjing og behandling av sjukdom.
Faktaark

Naturopati

12. oktober 2015
Naturopati legg vekt på avgifting, kosthald og ernæring for å førebyggje sjukdom.
Faktaark

Bioenergetikk

12. oktober 2015
I bioenergetikk brukes pusteøvelser, ulike bevegelser, tøying, massasje, og samtaleterapi.
Faktaark

Kinesiologi

10. oktober 2015
Kinesologer benytter seg ofte av diagnosemetoden muskeltesting
Faktaark

Helhetsterapi

6. juni 2015
Består av blant annet kinesiologi og meridiandrenasje.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: