- Naturlig ikke alltid ufarlig, er meldingen fra norske helsemyndigheter

Urtebaserte tilskudd kan gi alvorlige bivirkninger.

Offentlige myndigheter bekymrer seg for den stadig økende bruken av urtebaserte kosttilskudd blant nordmenn. De skriver i en felles pressemelding at flere produkter har vist seg å kunne gi alvorlige bivirkninger, føre til akutte forgiftninger eller ha uheldig påvirkning på vanlige legemidler.

Flere risikoelementer

Det er flere risikoelementer man bør ta hensyn til dersom man ønsker å bruke urtebaserte kosttilskudd, i følge pressemeldingen:

  • Villedende markedsføring: Studier har vist at mye av reklamen man finner på internett er ulovlig. Den gir løfter om ulike kosttilskudds unike evne til å behandle, forebygge, diagnostisere eller kurerer ulike plager og sykdommer
  • I motsetning til legemidler er ikke kosttilskuddsmarkedet forhåndskontrollert og godkjent.
  • Urtene kan gi alvorlige bivirkninger og akutte forgiftninger. Noen kosttilskudd kan reagere med andre legemidler, og gjerne forsterke/ svekke effekten.
  • Det skal finnes flere eksempler på at urtebaserte kosttilskudd har inneholdt legemidler eller vært forurenset med tungmetaller.
  • Innhold og produsentomtale stemmer ikke alltid med innholdet i pakken.
  • Mange slumser med oppbevaring, fordi de regner produktene som ”ufarlige” og ikke frykter for at barna skal få tak i dem.
  • Små barn, eldre, alvorlig syke og gravide/ ammende bør være spesielt forsiktige, da det som regel ikke er kjent hvordan kosttilskuddene vil påvirke kroppen deres eller barnet.

Bak pressemeldingen står Helsedirektoratet, Mattilsynet, Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Regionalt senter for legemiddelinformasjon (RELIS) og giftinformasjonen.

Utfyllende artikler på våre nettsider

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: