Strøm av spørsmål om kosttilskudd | NAFKAM

Strøm av spørsmål om kosttilskudd

NAFKAM merker økning i spørsmål fra publikum om reklamen for kosttilskudd og naturmidler er sann.

- I takt med en generell økning i henvendelser fra publikum, ser vi ved årets slutt at mange ønsker hjelp til å finne ut av reklamepåstander om effekt og forskning på kosttilskudd og naturmidler, sier NAFKAM-redaktør Ola Lillenes. -Det har i hovedsak dreid seg om norske firmaer og nettsteder som selger slike selvmedisineringsprodukter.

Produktene hevdes å ha fantastiske egenskaper, og sies å være forsket på av ledende forskere både nasjonalt og internasjonalt. - Problemet med disse er at det ofte ikke fremkommer hva slags virkestoffer de inneholder, om de kan gi bivirkninger eller være farlige sammen med annen medisin . Det gis heller ingen informasjon om forskningens resultater. -På internett burde det være en smal sak for selgere å gjøre slik informasjon tilgjengelig, mener Lillenes.

Gir økt nettbruk økt bevissthet?

Internett er blitt hovedkanalen til både å skaffe seg informasjon og for å kjøpe selvmedisineringsprodukter, både fra innland og utland. Man opplever sjelden landegrenser på internett selv om reglene for både produksjon, markedsføring, salg og bruk kan være forskjellige fra land til land.

Vær kritisk til "forskning viser" og "leger anbefaler"

Kritikken av reklame for behandlingsprodukter har handlet mest om bruk av argumenter som "virker mot" istedetfor "brukes ved". –Nå ser vi reklametriks som "forskning viser" og "på topp blant amerikanske leger", fortsetter Lillenes. -Hvis en forsker eller lege anbefaler noe, så tror vi lettere at produktet er både trygt og bra å bruke. Et tips til deg som forbruker kan være at seriøse annonsører pleier å gjøre forskningsresultater tilgjengelige, slik at man kan klikke seg videre og lese dem. Samtidig må det sies at ikke all forskning nødvendigvis er ”god” forskning. Hvem har utført den - er den gjort av nøytrale utenforstående, eller er det kanskje firmaet selv som har testet sitt eget produkt?

Samme situasjon verden over

Lillenes kan fortelle at hans kolleger andre steder i verden opplever den samme utviklingen i reklamen som NAFKAM: -Selv om grensene og lovverket for reklame for helseprodukter er ulike, rapporteres det at trenden er den samme. Det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen skal snu. Globaliseringen og informasjonsmengden øker, og publikums tro på Google og det de finner der er stor. Det er to viktige ting her: slik informasjon er nødvendigvis ikke det som skal gi deg den kunnskapen du trenger for å ta gode valg om helsa. Det andre er at man bør være bevisst - ha en kritisk holdning til all informasjon du finner på nettet, og vær skeptisk til påstander om virkning og forskning.

Hva bør du være obs på?

NAFKAMs samling av verktøy og tips for deg som søker informasjon om helseprodukter kan være en god start:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: