Kan homøopati gi bivirkninger? | NAFKAM

Kan homøopati gi bivirkninger?

Flere studier viser at homøopati ikke virker. Teorien om at homøopatiske medisiner som er ekstremt uttynnet kan ha effekt, får ingen støtte fra vitenskapelig hold. Likevel skal NAFKAM forske på bivirkninger av homøopati.

Bivirkninger av noe som er uten virkning?

Er det mulig at virkningsløse preparater kan gi bivirkninger? Vi spør professor og direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø:

- Nei, virkningsløse preparater kan ikke i seg selv gi bivirkninger. De fleste studiene på dette området dokumenterer ikke virkning av svært uttynnede homøopatiske preparater når de sammenlignes med ”narrepiller”, sier Fønnebø.

- Virkningen av homøopatisk behandling ser foreløpig ut til å dreie seg om de andre terapeutiske tiltak som homøopaten igangsetter. Dette prosjektet tar derfor ikke utgangspunkt i om homøopatiske preparater har virkning eller ikke, men fokuserer på hva pasientene opplever når de går til homøopat. Blant annet ut fra hensyn til pasienters sikkerhet, er det viktig å skaffe seg oversikt over og om mulig finne forklaringer på de negative erfaringene som pasienter kan oppleve, sier Fønnebø videre.

Trine Stub er nyansatt PhD- stipendiat ved NAFKAM, og den som skal forske i grenselandet mellom bivirkninger og homøopatiens teorier om naturlig forverring av symptomer:

- Spør du homeopater om midlene de foreskriver kan ha bivirkninger, vil mange av dem heller snakke om ”førstegangsforverring” som en naturlig del av behandlingsprosessen, sier stipendiat Trine Stub.

Om bivirkninger og homeopatiske preparaters fortynninger sier Trine Stub:

- Det er viktig å huske på at ikke alle homeopatiske midler er så ekstremt fortynnet at det kun teoretisk finnes molekyler igjen av det opprinnelige stoffet i midlene.

Vil kartlegge hyppighet og alvorlighetsgrad av bivirkninger

Trine Stub, stipendiat ved NAFKAM. Foto: Åsa Sohlén.
Trine Stub, stipendiat ved NAFKAM. Foto: Åsa Sohlén.

- Det er flere aspekter ved homøopatien som bør utforskes, men i første omgang skal vi gjøre en studie som kartlegger hyppighet og alvorlighetsgrad av bivirkninger hos pasienter som oppsøker homøopat for første gang, forteller stipendiat Trine Stub. - Vi vil registrere antall nye tilfeller av bivirkninger etter første behandling, og vurdere eventuell risiko for pasientene som bruker denne type behandling.

Ifølge Stub skal studien vare i et halvt år. Gjennom samarbeid med Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) vil det bli gjort et tilfeldig utvalg på 100 homøopater blant foreningens medlemmer.

- Disse vil igjen gi spørreskjemaet til 15 nye pasienter hver, fortsetter Stub. - Slik vil vi rekruttere 1500 pasienter som oppsøker homøopat for første gang. Etter et halvt år vil de motta et nytt spørreskjema. Vi håper å komme i gang i løpet av våren 2011.

Førstegangsforverring eller bivirkninger?

- Som forsker er jeg nysgjerrig på begrepene ”førstegangsforverring” og ”bivirkninger”, forteller Trine Stub. - I studien ønsker jeg derfor å finne ut av når førstegangsforverringer går over til å bli bivirkninger. Dette skal vi gjøre ved blant annet å intervjue en gruppe erfarne homøopater om når og hvordan de avgjør om reaksjonene en pasient opplever etter behandling, er en del av helbredelsesprosessen eller ikke? Samtidig skal vi spørre 1500 personer som har gått til homøopat om deres egne erfaringer med bivirkninger av homøopati.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

- Jeg mener at denne typen forskning er viktig for å øke pasientsikkerheten ved alternativ behandling generelt, og homøopatisk behandling spesielt. Det er viktig å avklare både hvor hyppig homøopater og pasienter rapporterer bivirkninger samt hvilken karakter og alvorlighetsgrad disse har. Slik kan man få et kunnskapsbasert grunnlag for å etablere sikkerheten ved homøopatisk behandling. Forskningen vil imidlertid også bidra til å avklare om pasienter opplever et unødig tidstap i forhold til å bli henvist videre i helsesystemet når det er nødvendig, sier Trine Stub til slutt.

 

Fakta om homøopati:

Homeopati – en utbredt behandlingsform

Nyere undersøkelser av befolkningens bruk av alternativ behandling viser at homeopati er blant de mest brukte alternative terapier i Norge.

Les om vår befolkningsundersøkelse

Les om Levekårsundersøkelsen

Bivirkninger eller førstegangsforverring?

I homeopatien er begrepet ”bivirkninger” omdiskutert, fordi man er opptatt av å skille mellom bivirkninger og ”førstegangsforverring”. Homeopatien bygger på teorien om at behandlingen primært skal støtte kroppens selvhelbredende evner. Når pasienter blir ”verre før de blir bedre”, knyttes dette i følge teorien til likhetsprinsippet (likt kurer likt).

Les mer om homøopati her

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: