God langtidseffekt av naprapati mot nakke- og ryggsmerter | NAFKAM

God langtidseffekt av naprapati mot nakke- og ryggsmerter

Muskel- og skjelettplager står i følge NAV for rundt 40 prosent av sykefraværet i Norge. En ny undersøkelse fra Sverige viser at naprapati har bedre langtidseffekt på rygg- og nakkesmerter enn legenes anbefalte råd og behandlinger.

Den ”alternative” behandlingsformen ga best resultater

Forskere ved det Karolinska Institutet i Stockholm har undersøkt langtidseffekten av naprapati opp mot effekten av den rådgivende behandlingen som blir tilbudt av leger i Sverige til pasienter med rygg- og nakkesmerter. 409 pasienter ble delt i to jevnstore grupper. Den ene gruppen ble gitt naprapatisk behandling, den andre fikk råd og støtte hos svenske leger. Etter ett år konkluderer forskerne nå med at naprapati gir den beste langtidseffekten mot smertene.

Lev normalt eller knekk og tøy

Naprapati ligner kiropraktikk, men i en "mildere" form. Behandleren bruker blant annet massasje, tøying av muskler og behandling av spesielle punkter for å forbedre funksjon og minske smerter. De benytter også manipulasjon (”knekking”) og mobilisering (en spesifikk og leddnær tøying) av ryggraden og andre ledd.

De svenske legene anbefalte at pasientene fortsatte å bevege seg, tiltross for at det kunne gi noe smerter, og at de forsøkte å leve så normalt som mulig. De bidro også med råd og støtte for at pasientene skulle styrkes i sin tro på egen evne til å håndtere smertene.

Bedring i smertenivå og funksjonsevne

Pasientene i de to gruppene ble fulgt opp etter et halvt år og ett år. De måtte svare på spørsmål om hvordan de opplevde smerten og sine kroppslige funksjoner. Begge gruppene opplevde at smertene var blitt mindre og funksjonsevnen bedre etter tolv måneder. Mens 67 prosent av gruppen som fikk naprapatbehandling oppga mindre smerter, opplevde 50 prosent i gruppen som fikk rådgivende behandling av lege at smertene hadde avtatt. 75 prosent av pasientene i naprapatgruppen opplevde også en forbedring i funksjonsevnen, mens 58 prosent i gruppen som fikk tradisjonell behandling rapporterte om det samme.

Forskerne konkluderer ut fra dette med at manuelle terapier, som naprapati, bør vurderes som en del av det behandlingstilbudet det svenske helsevesenet gir pasienter med uspesifiserte nakke- og ryggplager.

Vi har tidligere beskrevet hvilke korttidseffekter forskerne fant i begynnelsen av dette studiet. Les artikkelen her.

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: