Naprapati

Naprapati er en manuell/ fysikalsk behandlingsform, som ofte brukes ved smerter og muskel- og skjelettlidelser.
Image
Bilde av behandling av et kne

Naprapaten behandler symptomer så som smerter og svekket bevegelse/ funksjon i det nevromuskulære systemet, men er også opptatt av å finne årsaken til slike plager. Naprapater gjør derfor kliniske undersøkelser og diagnostiske tester; gir manuell behandling av problemer med muskler, ledd og nervesystem, samt gir veiledning om rehabilitering, tilpassede øvelser og forebyggende trening. 

Naprapatisk behandling bygger ifølge utøverforbundet Norges Naprapatforbund på anatomiske prinsipper og skolemedisinsk forståelse av sykdom og lidelse i muskel-/ skjelettsystemet, samt kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon

Flere av teknikkene som naprapater bruker inngår i det vi kaller fysikalske (manuelle) behandlinger, som praktiseres av flere yrkesgrupper på tvers av spesifikke terapinavn. Ved behandling fra en naprapat vil du kunne oppleve at denne bruker ulike teknikker og "grep" - både «knekking», tøying, trykking, massasje  og knaing på muskler, ledd og bindevev. Mange av disse brukes av både naprapater og utøvere av andre, beslektede terapier. Det finnes også en del spesifikke begreper, teorier, teknikker og fokusområder.

Virker det?

Smertelindring: Man vet at massasje, trykk, press og andre former for fysisk/ manuell påvirkning kan utløse mekanismer i kroppen som virker smertelindrende. Disse kan forklare hvorfor du som pasient kan oppleve smertelindring ved naprapati og andre fysikalske/ manuelle behandlinger. Dette kan du lese mer om i artikkelen om hva vi vet om effekt og sikkerhet ved fysikalske/ manuelle behandlinger generelt. 

Ved søk i mars 2020 i våre kilder til oppsummert forskning, fant vi spesifikt for naprapati ingen slike. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon til å si om det virker eller ikke. 

Er det trygt?

Ut over de vanlige bivirkninger som er rapportert for manuelle/ fysikalske behandlinger foreligger det forholdsvis få opplysninger fra forskningen om bivirkninger. 

Ifølge noen utøvere kan pasienter etter naprapati-behandling oppleve utmattelse, kvalme eller influensalignende symptomer. Dette forklarer de som tegn på at behandlingen påvirker kroppens evne til å kvitte seg med avfallsstoffer. Dette støttes ikke av forskningen. 

Naprapatisk behandling regnes i utgangspunktet som trygt hvis den utøves korrekt, i den forstand at behandleren har tilstrekkelige kunnskaper om kropp og sykdom, og erfaring med hvordan teknikken skal utøves «riktig». Noen slike teknikker regnes imidlertid som mer risikofylte enn andre, og personer med andre/ underliggende sykdommer bør være forsiktige med slik behandling. Dette kan du lese mer om i vår generelle artikkel om fysikalske behandlinger.

I Norge kan alle som vil kalle seg "naprapat" og gi slik behandling uten krav til utdanning. Eventuell utdanning innen naprapati eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner eller det ansvaret som autorisert helsepersonell har. Ikke alle som tilbyr/ utøver naprapati i Norge er oppført i Utøverregisteret eller er medlem i noe utøverforbund, og trenger derfor ikke ha skadeforsikring eller å forholde seg til noen bransjekrav og -regler.

Den største risikoen ved naprapati er trolig indirekte, ved at tilstanden kan bli dårligere fordi pasienten selv og/ eller terapeuten kan feiltolke eller overse viktige symptomer som krever undersøkelse og virksom behandling, slik at viktig behandling kan bli forsinket eller utelatt. Denne risikoen gjelder ved alle typer alternativ behandling.

For gravide og ammende

Den 11.06.21 inneholdt Natural Medicines og LactMed ingen særskilte opplysninger om sikkerheten ved naprapati for gravide og ammende.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Ordet "Naprapati" er satt sammen av det tsjekkiske ordet ”napravit” som betyr ”å korrigere” og det greske ordet ”pathos” som betyr ”lidelse”. Naprapatene forklarer dette med at de i i tillegg til å dempe symptomer, legger vekt på å lete etter årsakene til symptomene. 

Metoden ble utviklet av den amerikanske kiropraktikeren Oakley Smith (1880-1967) på begynnelsen av 1900- tallet, idet han instruerte sin bror i å behandle seg med teknikker han selv hadde utviklet mot sine smerter og leddplager. Etter en tids behandling merket han bedring, og mente at han hadde skapt en helt ny behandlingsform, der sener, ligament og muskler hadde større betydning i både undersøkelse og behandling enn hva tilfellet var for eksempel innen kiropraktikken. Smith opprettet i 1907 en skole der de første elevene var pasientene hans. 

Naprapati er i dag populært i USA, Sør-Europa og i Norden. Til Skandinavia kom metoden i 1968, da svensken Bjørn J. Berg vendte tilbake etter å ha studert naprapati i Chicago, og startet klinikk i Ørebro. I 1970 grunnla Berg også Naprapathøgskolan i Stockholm. Naprapati er i Sverige en offentlig godkjent behandlingsform.

Vanlige plager som pasienter oppsøker naprapat med, er ifølge det norske utøverforbundet stiv nakke, ryggsmerter, hodepine, lumbago, isjas, musearm, idrettsskader, og skulder-, kne- og akilles-problemer.

Naprapati betegnes som en manuell/ fysikalsk  behandlingsform. Det innebærer at terapeuten bruker hendene for å utrede, undersøke, diagnostisere, behandle og rehabilitere plager og skader i muskel- og skjelettsystemet som igjen påvirker kroppens nervesystem. Naprapati tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet, og kan også betegnes som en korrigeringsmetode som ettertfølges av følger forebygging av fremtidige plager. Naprapater benytter ulike manuelle teknikker i sin behandling. De fleste teknikkene utføres kun ved hjelp av hendene, men andre hjelpemidler kan også tas i bruk. 

Naprapati er beslektet med fysioterapi, osteopati og kiropraktikk. Disse har både et eget og et felles teorigrunnlag innen fysiologi, anatomi, ergonomi, fysikalsk og manuell medisin. Teorigrunnlagene hos de tre manuelle behandlingsmetodene regnes for å ha flere likheter enn forskjeller. Naprapati beskrives å skille seg fra de andre ved at utøverne behandler både muskler, skjelett og ledd.

Naprapatene baserer seg på at smerte og dysfunksjon i ledd, muskler og skjelett kan fjernes gjennom økt fleksibilitet og blodsirkulasjon, som kan oppnås ved bestemte måter å påvirke leddene, musklene og/ eller skjelettet. Naprapater stiller sin diagnose på bakgrunn av samtale med pasienten om deres sykdomshistorie, livssituasjon, hvor lidelsen er, hvordan den arter seg, i hvilke situasjoner den oppstår, og hvor lenge den har vedvart. Ved hjelp av  tester og teknikker mener de at de kan finne fram til stedet hvor smerten og dysfunksjonen har sitt utspring, samt om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser.

For å forbedre funksjon og minske smerter hos pasienten benytter naprapaten blant annet massasje, tøyning av muskler og behandling av spesielle triggerpunkter. Disse forklares som hypersensitive punkter eller ”muskelknuter”. Det kan gi smerteutstråling, men trenger ikke kjennes vondt før det trykkes på punktet.

Mobilisering er en annen teknikk innen naprapati. Da utføres en spesifikk leddtøyning av ryggraden og andre ledd, med liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet. Klassisk massasje brukes ofte på muskler og bindevev, både for å løse opp i stramt muskel- og bindevev, redusere muskelspenninger samt øke blodsirkulasjonen.

Naprapaten bruker også manipulasjon, som mange kjenner som ”knekking”. I denne teknikken benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig. "Knekkingen" er omstridt, både om det har effekt, og på grunn av risikoen for skade. Som forebygging og en del av behandlingen gir naprapaten ofte øvelser eller treningsprogram som klienten kan utføre hjemme.

I Norge er det kjent at naprapatene benytter seg også av andre teknikker og metoder, som blant annet akupunktur, laser- og elektroterapi. Ved idrettsskader benytter naprapatene seg gjerne også av fysikalske hjelpemidler som dyptvirkende varmebehandling og ultralyd.

Andre begreper: Bodywork, naprapatisk manuell terapi, naprapathic system

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: