Vil gjøre kosttilskudd og andre næringsmidler tryggere

Mattilsynet ønsker større kontroll over såkalte "andre stoffer" som tilsettes kosttilskudd og andre helseprodukter. EU regulerer ikke hvilke av disse stoffene det er tillatt å tilsette, og heller ikke i hvilken mengde. Mattilsynet foreslår derfor å lage nasjonale regler for dette.

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Ifølge en markedsundersøkelse fra 2011, utgjorde kosttilskudd med «andre stoffer» mer enn 50 % av markedet. Denne typen stoffer finnes også i næringsmidler, som energidrikker og sportsprodukter.-    Vi ser at det stadig kommer flere produkter på markedet som skal ha en positiv effekt på helsen. Disse produktene er gjerne tilsatt det vi kaller for «andre stoffer». Noen stoffer kan være skadelige, og kan blant annet gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer og leverskader. Helsefaren varierer avhengig av hvilket stoff og i hvilke mengder. Det er en uheldig utvikling for forbrukerne, og vi ser at dette må reguleres strengere, sier Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet.

Vurderer risiko 

Mattilsynet har derfor bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å risikovurdere ”andre stoffer” som finnes på det norske markedet i dag, som grunnlag for en eventuell regulering. - Målet er å lage en liste over hvilke stoffer vi vurderer som trygge nok til å bli brukt i ulike næringsmidler. De stoffene som ikke kommer med på listen eller  som ikke er risikovurdert, vil ikke være tillatt å tilsette, fortsetter Steen.

Jobben med å kartlegge andre stoffer i kosttilskudd har pågått siden 2014.

Hva er ”andre stoffer”:

Eksempler på «andre stoffer» er :
planteekstrakter, fettsyrer, antioksidanter,aminosyrer, pro- og prebiotika, samt stoffer som finnes i kroppen som for eksempel kreatin og taurin.

«Andre stoffer» omfatter ikke vitaminer og mineraler.
 
«Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til kosttilskudd, men også i sportsprodukter, energidrikker og andre næringsmidler for at de skal ha en positiv helseeffekt hos personen som inntar dem.
 
Man vet imidlertid at «andre stoffer» også kan være skadelige for helsen.

Les også:

Pressemelding fra Mattilsynet

Om kosttilskudd/ legemidler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: