Tranebær

Tranebær (Vaccinium oxycoccos) har lenge vært brukt til forebygging og behandling av mange ulike helseproblemer, og er kanskje best kjent som middel mot urinvegsplager.
Image
Bilde av tranebær
Foto: Colourbox.com

Tranebær har en lang historie som "universalmiddel" i folkemedisinen.

Både på grunn av likheten mellom tyttebær og tranebær i utseende, samt mange lignende navn - særlig på engelsk , kan man forveksle de to. Selv om mange av bruksområdene er like, har plantene litt ulike profiler for effekt og sikkerhet.

Det er gjort tildels mye forskning på medisinsk bruk av tranebær. Man vet at den inneholder antioksidanter, vitamin C, sitronsyre, kininsyre og eplesyre og andre fytokjemikalier, samt salisylsyre, som kan virke smertestillende, febernedsettende og hemmende på betennelsesreaksjoner, redusere hevelser, forhindre blodpropp og kan ha antitumoreffekter.

Men innholdet av gunstige stoffer er ikke det samme som at tranebæret har slik effekt hos mennesker.

Om bruken mot urinvegsinfeksjon har man en teori om antatt virkemekanisme, som går ut på at noen av kjemikaliene i tranebær hindrer bakterier fra å feste seg til cellene som strekker seg gjennom urinveiene. Men tranebær synes ikke å ha evnen til å løsne eller fjerne bakterier som allerede har festet seg på disse cellene. Dette kan forklare hvorfor man forskningen har sett bedre resultater i forebygging av urinveisinfeksjon, enn i behandling av påvist slik infeksjon. 

Ved søk i mars 2021 inneholdt våre kilder følgende oppsummeringer av forskning på tranebær for det følgende: 

Forebygging av kardiovaskulær sykdom (CVD)

Et forskerteam ledet av Wang gikk i 2021 gjennom forskningen på om blant annet tilskudd av tranebær kan ha gunstig påvirkning på risikofaktorer for CVD. De fant at tranebærjuice så ut til kan bidra til en forbedring av blodtrykket, men konkluderte ut fra de 38 studiene at mer forskning må til for å kunne si dette sikkert.

Pourmasoumi med flere fant i sin oppsummering fra året før (2020) på dette at tranebær så ut til å forbedre BMI, men de fant ingen endringer av betydning når det gjaldt nivåene på triacylglyserol, det totale kolesterolet, fastende insulin, insulinresistens med mere. Også denne forskergruppen konkluderte med at  flere studier av høy kvalitet var nødvendig for å kunne bekrefte de lovende funnene.

Helicobacter-bakterier og -infeksjon

Et forskerteam ledet av Yang-Ou gikk i 2018 gjennom forskningen som var gjort på om antioksidanter fra tranebær og andre kilder til dette, kunne øke effekten av medisinsk behandling mot slike magebakterier og hindre infeksjon. Basert på seks studier fant de at høye doser av slike antioksidanter så ut til å øke medisinenes effekt mot denne bakterien noe, men de var usikre på om effekten var av klinisk nytte for pasientene. Studiene som de undersøkte, ga ingen holdepunkter for at medikamentell behandling av helicobacter kan reduseres, eller at antioksidantene kan dempe bivirkninger av den medikamentelle behandlingen. 

Metabolsk sykdom

Luvián-Morales med flere gikk i 2021 gjennom 88 studier på om tranebær og mange andre næringsmidler i kostholdet kan være gunstig for inflammasjons- og immunresponsen ved konstatert kronisk sykdom som overvekt/ fedme, diabetes type 2, høyt blodtrykk (hypertensjon), kreft og andre kroniske sykdommer. For tranebær spesifikt fant de at tørket tranebær - men ikke tranebærjuice - så ut til å redusere noen stoffer som er knyttet til betennelsesrespons hos pasienter med diabetes type 2. Men de understreket at de fleste matvarene som var undersøkt i studiene, på ulike vis så ut til å bidra positivt i å motvirke betennelse og påvirke metabolismen, og at det ikke var mulig å trekke fram noen om særlig betydningsfulle foran andre. De konkuderte med at flere kliniske studier er nødvendig, både på spesifikke matvarer enkeltvis og i et totalt kosthold, før man kan si det sikkert.

Et forskerteam ledet av van den Driessche gikk i 2018 gjennom forskningen på tranebær og annen "supermat" for å redusere risikofaktorer for metabolsk syndrom. Basert på åtte studier om tranebær fant de bare sprikende og begrenset evidens for effekt på de ulike sykdomsfaktorene de hadde valgt ut. De konkluderte med at dokumentasjonen for tranebær ikke var tilstrekkelig til å kunne avgjøre om det kan senke risikoen for metabolsk syndrom eller ikke.

Nyrestein

En forskergruppe ledet av Gamage gikk i 2020 gjennom forskningen på om økt inntak av væske - deriblant juice av tranebær - kan forebygge mot nyrestein. Basert på 9 studier svarer de ikke helt tydelig på dette spørsmålet, men sier at tranebær så ut til å øke nivået av oksalat i urinen. Dette stoffet assosieres med nyrestein og risiko for dette. Dette gir grunn til å mene at tranebær tvert imot kan øke risiko for dannelse av nyrestein, fremfor å senke den, og rådene til personer som har hatt nyrestein tidligere (se kap. Er det trygt?).

Urinvegsinfeksjon (UTI)

En forskergruppe ledet av Gbinigie gikk i 2020 gjennom forskningen på om tranebær kan lindre og motvirke akutt urinveisinfeksjon. Ut fra de tre studiene de undersøkte så det ikke ut til å være noen forskjell mellom å drikke tranebærjuice eller vann når det gjaldt pasientenes opplevelse av smertens intensitet, hyppigheten i vannlating, behovet for og bruken av smertestillende, eller på sykdomsperiodens lengde. De fant ikke nok dokumentasjon fra studiene til å kunne avgjøre om tranebær kan øke effekten av behandling med antibiotika. Forfatterne konkluderte på basis av dette med at dokumentasjonen for eller mot bruken av tranebær ved akutt UTI var utilstrekkelig til å kunne avgjøres, og etterlyste flere og bedre studier med strengere forskningsspørsmål og mer solide metoder.

Raguzzini med flere gikk samme året (2020) gjennom forskningen på tranebær for symptomfri urinveisinfeksjon (asymptomatisk bakteriuri) hos personer med kjent ryggmargsskade. Basert på seks studier fant forfatterne ingen effekt av betydning av tranebær, men de mente det var visse feil og mangler ved studiene som dro ned kvaliteten på den samlede dokumentasjonen dithen at de mente ytterligere forskning var nødvendig, og at man måtte være mer obs på mulige interaksjoner mellom den samlede mat- og medisinbruken hos deltakerne.

Jepson mfl fant i sin Cochrane-oppsummering fra 2012 at tranebær-juice så ut til å forebygge UTI hos noen studiedeltakere, men for få til å kunne si at det var en effekt av betydning. 

Et forskerteam ledet av Ghouri gikk i 2018 gjennom forskningen på om tranebær og andre ikke-antibiotiske metoder kan forebygge UTI spesifikt hos gravide. De konkluderte med at kvaliteten på studiene varierte mye, og hadde for ulike målepunkter til å kunne avgjøre om tranebær har slik effekt eller ikke. De etterlyste mer forskning med mer solide forskningsmetoder før man kan si noe om dette.  

Vesikoureteral refluks (VUR)

Forskerne Williams med flere gikk i en Cochrane-oppsummering fra 2019 gjennom forskningen som var gjort på tranebær ved VUR - en tilstand der urinen som har rent ned i blæren renner tilbake mot nyrene igjen. På basis av 34 studier av ulike behandlingsmåter av VUR, fant de for alternative behandlinger som probiotika og tranebær, for liten og mangelfull dokumentasjon av effekt og sikkerhet til at de kunne støtte eller fraråde bruk av dette. Forfatterne etterlyste mer og bedre forskning før man eventuelt kan si noe om tranebær virker eller ikke ved VUR.

NB: Vær oppmerksom på at det engelske ordet cranberry brukes om både tranebær og tyttebær, men forskningsstatus og risikoprofil for disse er ikke identiske. 

Natural Medicines regner det som sannsynligvis trygt for de fleste å innta tranebær oralt, i de mengder som er angitt på produktenes pakningsvedlegg. Ubehandlede eller tørkede tranebær regnes som trygt å innta i passende mengder. Hva som regnes som "passende" fremkommer ikke.

Selv om tranebær ifølge studier på voksne generelt er godt tolerert, har man funnet man at urten kan påvirke effekten av visse medisiner og resultatet av visse medisinske prøver. Kildene våre nevner noen grupper som derfor bør utvise forsiktighet ved bruk:

På bakgrunn av dette, råder kildene våre alle som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd jevnlig, til å drøfte eventuell medisinsk bruk av tranebær med legen sin på forhånd.

Bivirkninger

Man har gjennom forskningen sett at å drikke store mengder tranebær-juice, anslagsvis 3-4 liter per dag, kan forårsake urolig mage, kvalme, oppkast og diaré. Lignende plager er også rapportert hos gravide som har drukket mindre mengder enn dette.

Det fins også rapporter om kløe og rød hud etter inntak av tranebær-juice.
Tilfeller av vaginal soppinfeksjon, lavt syreinnhold i magen (hypoklorhydri) og nyrestein knyttes til lang tids inntak av tranebær-juice.

Dersom du får alvorlige bivirkninger, eller bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Gravide og ammende

Medisinsk bruk (høye doser) under graviditet og amming frarådes av våre kilder fordi det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på om dette er trygt. Mengder som finnes i mat og drikke regnes som trolig trygt.

Barn

Tranebær i mengder som er vanlig i mat og drikke, er trolig trygt for barn. Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon om medisinsk bruk (høye doser) av tranebær hos barn.  

Generelle forsiktighetsregler

I Norge vokser tranebær vilt over hele landet. Den fins også tilgjengelig som handelsvare som juice/ ekstrakt, i pulverform og som kosttilskudd i kapselform. 

Tranebær har en lang historie som "universalmiddel" i folkemedisinen. Uttrekk av hele planten ble drukket eller blitt tilsatt badevann som middel mot hudplager så som uren hud, utslett og helvetesild. Selve bærene har blitt inntatt ved forkjølelse og influensa, feber, nyrestein, skjørbuk, mageplager, bakterielt magesår (helicobacter pylori), forstørret prostata, hjertesykdom (kardiovaskulær sykdom/ CVD), hukommelsessvikt, metabolsk syndrom, ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD), MS, overaktiv blære/ inkontinens og mot sterk urinlukt. I dag er den kanskje mest kjent brukt ved urinvegsplager så som nyrestein og urinveisinfeksjoner.

Andre navn/ varianter

Amerikanske tyttebær, småtranebær, stortranebær, Jeaggemuorni, Cranberry (American/ European/ Large/ Small/ Trailing Swamp), Fenberry,  Marshberry, Mossberry.

Latinske navn: Tranebær: Vaccinium oxycoccos - Stortranebær: Oxycoccus macrocarpon/ Vaccinium macrocarpon - Småtranebær: Oxycoccus microcarpus/ Vaccinium microcarpum.

Familie:  Lyngfamilien (Ericaceae).

Flere av kildene fører til eksterne nettsider: 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: