Tranebær | NAFKAM

Tranebær

Tranebær er ikke klassifisert som legemiddel, og produkter av tranebær omsettes derfor etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Tranebær (Cranberry, Vaccinium oxycoccos L) er mest kjent brukt ved forebygging og behandling av urinveisinfeksjon.

Forskningen viser at tranebær muligens kan ha forebyggende effekt mot urinveisinfeksjoner, men ellers er inntak av urten ikke tilstrekkelig dokumentert til å kunne si noe om effekt.

Det finnes også flere grupper som enten bør unngå å bruke tranebær, eller drøfte eventuell bruk av tranebær med lege. 

Virker det?

Forskere antar at tranebær inneholder stoffer som forhindrer at bakterier fester seg i urinveiene og forårsaker urinveisinfeksjon. Stoffene ser imidlertid ikke ut til å kunne løsne eller fjerne bakterier som allerede har festet seg. Derfor anses tranebær som muligens effektivt for å forebygge urinveisinfeksjon, men mulig ineffektivt i behandling av slike.

20. januar 2017 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på tranebær ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
  Urinveisinfeksjon Diabetes type 2  

Det er i tillegg gjort en rekke oppsummeringer av forskningen på tranebær, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke: 
Forstørret prostata (BPH), magesår ved helicobacter pyri-infeksjon, hukommelsesproblemer/ bedre hukommelse, influensa-symptomer og -sykdomsperiode, kransarterie-sykdom, metabolsk syndrom, nyrestein (forebygging) og urinlukt ved inkontinens.

Denne artikkelen viser status på oppsummert forskning i våre kilder pr. dato for oppdateringen. Det kan finnes flere medisinske bruksområder og/ eller oppsummeringer av forskningen enn de som vises her.

Er det trygt?

Preparater av tranebær som selges i Norge regnes som trygge å innta i de mengder som er angitt på pakningsvedlegget. Ubehandlede eller tørkede tranebær regnes som trygt å innta i passende mengder. Hva som regnes som "passende" fremkommer ikke i våre kilder.

Selv om tranebær generelt regnes om trygt, nevner kildene våre noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk:

  • Gravide og ammende bør ikke innta tranebær, fordi man generelt vet for lite om sikkerheten ved slik bruk for disse gruppene.
  • Personer med kjent allergi for tranebær eller andre planter i lyngfamilien bør også unngå bruk.
  • Personer med astma, atrofisk gastritt, diabetes, lavt syreinnhold i magen (hypoklorhydri), nyrestein, eller er allergisk mot aspirin (acetylsalisylsyre), samt personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd, bør drøfte eventuell bruk av tranebær med lege på forhånd.

NB: Vær oppmerksom på at det engelske ordet cranberry brukes om både tranebær og tyttebær. Bruk av tyttebær kan ikke alltid sammenliknes med bruk av tranebær.

Bivirkninger

Å drikke store mengder tranebærjuice, anslagsvis 3-4 liter per dag, kan forårsake urolig mage, kvalme, oppkast og diaré. Lignende bivirkninger er også rapportert hos gravide, som har brukt om lag én desiliter tranebærjuice pr. dag over tid.

Dersom du får alvorlige bivirkninger, eller bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Man vet at tranebær kan påvirke effekten av visse medisiner, samt resultatet av visse medisinske prøver. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon. Spør din lege dersom du er usikker.

Bruk av tranebær bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

I Norge vokser tranebærplanten vilt over hele landet. Tranebær er ikke klassifisert som legemiddel, og produkter av tranebær omsettes derfor etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Andre norske navn: Småtranebær, stortranebær, amerikansk tranebær 
Latinsk navn: Vaccinium oxycoccos L
Engelsk navn: Cranberry
Familienavn: Ericaceae, lyngfamilien
Slektsnavn: Oxycoccus

I Amerika brukte urbefolkningen tranebær til forebygging av nyrestein. Innenfor denne tradisjonen har man også ment at tranebær kunne fjerne giftstoffer fra blodet.

I Europa har tranebær vært brukt lenge ved urinveisinfeksjon.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: