Tranebær | NAFKAM

Tranebær

Tranebær er ikke klassifisert som legemiddel, og produkter av tranebær omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.
Image
Bilde av tranebær

Tranebær (Cranberry, Vaccinium oxycoccos L) har lenge vært kjent brukt til forebygging og behandling av urinveisinfeksjon.

Forskningen viser at tranebær muligens kan ha forebyggende effekt mot dette, men ellers er forskningsstatus uklar eller ikke støttende for påstander om effekt. Noen bør unngå å bruke tranebær, eller drøfte bruk av tranebær på forhånd med legen sin. 

Virker det?

Det er gjort tildels mye forskning på medisinsk bruk av tranebær. Ved søk den 26.03.21 inneholdt våre kilder følgende oppsummeringer av forskning på tranebær for ulike tilstander/ sykdommer/ helseplager:

Urinveisinfeksjon: Man har funnet at tranebær inneholder stoffer som forhindrer at bakterier får feste seg i urinveiene og forårsake urinveisinfeksjon. Imidlertid ser tranebær ikke ut til å kunne løsne eller fjerne bakterier som allerede har festet seg. Forskningen som er gjort på dette området tyder på at tranevær har en en viss forebyggende effekt, men forskerne mener at det trengs flere og bedre studier for å kunne si dette sikkert.

(Når det gjelder å behandle påvist urinveisinfeksjon, tyder studiene som er gjort på at tranebær ikke har effekt av betydning på symptomer så som smerter, hyppighet av vannlating, eller på sykeperioden)

Nivåer ved diabetes: Forskningen tyder på at tranebær ikke har gunstig effekt av betydning på nivåene av glukose, hemoglobin, fruktosamin, triglyserid, HDL- eller LDL-kolesterol hos pasienter med diabetes.

Det er i tillegg oppsummert forskning på en rekke andre sykdommer/ helseproblemer/ plager, der forskerne sier at den oppsummert ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre om tranebær har effekt eller ikke - studiene som er gjort, betegnes som for få/ små, forskningsmetodisk mangelfulle, og/ eller at resultatene fra dem er sprikende og motstridende.

Dette gjelder forskningen på tranebær ved forstørret prostata, hjertesykdom (kardiovaskulær sykdom/ CVD), forkjølelse og influensa, nyrestein, hukommelsessvikt, metabolsk syndrom, ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD), MS, overaktiv blære/ inkontinens og sterk lukt av urin, samt helicobacter pylori (bakterielt magesår).

Er det trygt?

NB: Vær oppmerksom på at det engelske ordet cranberry brukes om både tranebær og tyttebær, men forskningsstatus og risikoprofil for disse er ikke identiske. 

Preparater av tranebær som selges i Norge regnes som trygge å innta i de mengder som er angitt på pakningsvedlegget. Ubehandlede eller tørkede tranebær regnes som trygt å innta i passende mengder. Hva som regnes som "passende" fremkommer ikke i våre kilder.

Selv om tranebær ifølge studier på voksne generelt er godt tolerert, vet man at urten kan påvirke effekten av visse medisiner og resultatet av visse medisinske prøver. Kildene våre nevner noen grupper som derfor bør utvise forsiktighet ved bruk:

  • Personer med kjent allergi for tranebær, blåbær eller andre planter i Vaccinium-familien 
  • Det er rapportert om lengre blodlevringstid hos  pasienter som har tatt tranebær samtidig med  warfarin.
  • Personer med astma, atrofisk gastritt, diabetes, lavt syreinnhold i magen (hypoklorhydri), nyrestein, eller som er allergiske mot aspirin (acetylsalisylsyre).

På bakgrunn av dette, råder kildene våre alle som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd jevnlig, til å drøfte eventuell medisinsk bruk av tranebær med legen sin på forhånd.

Bivirkninger

Man har gjennom forskningen sett at å drikke store mengder tranebær-juice, anslagsvis 3-4 liter per dag, kan forårsake urolig mage, kvalme, oppkast og diaré. Lignende plager er også rapportert hos gravide som har drukket mindre mengder enn dette.

Det fins også rapporter om kløe og rød hud etter inntak av tranebær-juice.
Tilfeller av vaginal soppinfeksjon, lavt syreinnhold i magen (hypoklorhydri) og nyrestein knyttes til lang tids inntak av tranebær-juice.

Dersom du får alvorlige bivirkninger, eller bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

For ammende

Vi fant ingen rapporter om spesifikke bruksområder for ammende eller spedbarn.

Ifølge våre kilder foreligger det ingen kjente data om at komponenter av tranebær skilles ut i morsmelk. Det er få tilgjengelige forskningsdata om sikkerheten av tranebær hos ammende mødre og spedbarn. Våre kilder anbefaler derfor ammende mødre om være på den sikre siden inntil mer er kjent, og unngå medisinsk bruk av tranebær.

Generelle forsiktighetsregler

  • Bruk av tranebær bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten. Snakk med legen om bruk av alternativ behandling. 
  • Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon. Spør din lege dersom du er usikker. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller reseptfrie legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver. Er du usikker på om din totale kombinasjon av medisiner og helseprodukter er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk.
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

I Norge vokser tranebærplanten vilt over hele landet. Tranebær er ikke klassifisert som legemiddel, og produkter av tranebær omsettes derfor etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler. I Amerika brukte urbefolkningen tranebær til forebygging av nyrestein. Innenfor denne tradisjonen har man også ment at tranebær kunne fjerne giftstoffer fra blodet. I Europa har tranebær vært brukt lenge i folkemedisinen ved urinveisinfeksjon. I dag forekommer medisinsk bruk av tranebær trolig mest som kosttilskudd i form av kapsler/ piller, eller konsumert i flytende form som juice eller ekstrakt.

Andre norske navn: Småtranebær, stortranebær, amerikansk tranebær 
Latinsk navn: Vaccinium oxycoccos L
Engelsk navn: Cranberry
Familienavn: Ericaceae, lyngfamilien
Slektsnavn: Oxycoccus
Også kjent som: Agrio, Airelle à Gros Fruits, Airelle Canneberge, Airelle Européenne, Airelle Rouge, American Cranberry, Arándano, Arándano Americano, Arándano Rojo, Arándano Trepador, Atoca, Atoka, Bearberry, Canneberge, Canneberge à Feuillage Persistant, Canneberge d'Amérique, Canneberge Européenne, Cocktail au Jus de Canneberge, Cranberry Extract, Cranberry Fruit, Cranberry Fruit Juice, Cranberry Juice, Cranberry Juice Cocktail, Cranberry Juice Concentrate, Cranberry Powder, Cranberry Powdered Extract, Craneberry, Da Guo Yue Jie, Da Guo Yue Ju, Da Guo Suan Guo Man Yue Ju, European Cranberry, Extrait de Canneberge, Große Moosbeere, Gros Atoca, Grosse Moosbeere, Jus de Canneberge, Jus de Canneberge à Base de Concentré, Jus de Canneberge Frais, Kliukva, Kliukva Obyknovennaia, Kranbeere, Large Cranberry, Man Yue Ju, Man Yue Mei, Moosebeere, Mossberry, Oomi No Tsuruko Kemomo, Petite Cannberge, Pois de Fagne, Pomme des Prés, Ronce d'Amerique, Sirop de Canneberge, Small Cranberry, Trailing Swamp Cranberry, Tsuru-Kokemomo.

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: