Tyttebær | NAFKAM

Tyttebær

Både bærene og plantens blader har blitt brukt på forskjellig vis i folkemedisinen.
Image
Bilde av tyttebær som vokser vilt

Tyttebær (Cranberry/ Lingonberry, Vaccinium vitis-idaea L) og blader fra tyttebærlyng (Vitis-idaeaefolium) har blitt brukt medisinsk lenge, og har flere kjente bruksområder. Blant annet har det blitt brukt som styrkende middel ved feber eller halsvonde, og mot munnsår og astma.

Det foreligger imidlertid ikke solid vitenskapelig dokumentasjon som støtter påstander om effekt ved slik bruk.

Tyttebær regnes som trygt i de mengder man vanligvis bruker i mat. Likevel finnes det grupper som bør unngå å bruke tyttebær til behandling.

Virker det?

Den 4. juni 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om tyttebær. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig støtte for å hevde at tyttebær virker.

Er det trygt?

Selv om bruk av tyttebær regnes som sannsynligvis trygt i de mengder man vanligvis inntar som mat, er det grunn til å utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av tyttebær. Langvarig bruk av blader av tyttebærlyng betegnes som utrygt på grunn av sitt innhold av fenoliske syrer.

Kildene våre fraråder medisinsk bruk av tyttebær for følgende grupper:

  • Gravide og ammende, da tyttebær inneholder stoffer som kan forårsake genetiske endringer og skade på fosteret.
  • Pasienter med kjent leversykdom samt barn under 12 år, bør utvise forsiktighet fordi det kan forverre leversykdom eller skade leveren.

I tillegg anbefaler de følgende grupper å unngå medisinsk bruk av tyttebær:

  • Den som har kjent allergi / overfølsomhet for tyttebær, plantens bestanddeler, eller medlemmer av lyngfamilien.
  • Hos par som forsøker å bli gravide, anbefales den mannlige parten å unngå medisinsk bruk av tyttebær.
  • Personer som bruker medisiner bør drøfte eventuell medisinsk bruk av tyttebær med lege.

NB: Vær oppmerksom på at det engelske cranberry brukes om både tranebær og tyttebær. Bruk av tyttebær kan ha andre sikkerhetsaspekter enn tranebær.

Bivirkninger

Kildene rapporterer at inntak av større mengder tyttebær kan forårsake kvalme og oppkast, men de opplyser ikke hva som betegnes som "større mengder".

Det er ikke kjent at tyttebær påvirker effekten av medisiner. Du bør likevel alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Dette fordi ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.
Bruk av tyttebær bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Tyttebær vokser over hele Norge, og både bær og kosttilskudd med tyttebær omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.  Bærene er dypt røde, kulerunde, og kan lett forveksles med tranebær.

Både bærene og plantens blader har blitt brukt på forskjellig vis i folkemedisinen. Uttrekk av tyttebærblader har blitt drukket som te, mot halsvonde, astma og pleuritt. I samisk folkemedisin har det vært vanlig å bruke tyttebær ved diaré. Andre steder i har tyttebærsaft blitt brukt mot blodstyrtning, og mot blødninger etter fødsler.

Norsk navn: tyttebær, tyting, tutling
Latinsk navn, på tyttebær: Vaccinium vitis-idaea L.
Latinsk navn, på tyttebærblad: Vitis-idaeaefolium
Engelske navn: Alpine Cranberry, Mountain Cranberry, Red bilberry, Red whortleberry, Lingonberry, Foxberry
Familie: lyngfamilien

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: