Tyttebær

Både bærene og plantens blader har blitt brukt på forskjellig vis i folkemedisinen.
Image
Bilde av tyttebær som vokser vilt

Både bærene og bladene fra tyttebærplanten (Vaccinium vitis-idaea L) har blitt brukt med medisinske formål lenge, med mange bruksområder opp gjennom. 

Både på grunn av likheten i bærenes utseende, samt mange lignende navn - særlig på engelsk - som brukes på tyttebær og tranebær, kan man forveksle disse to. Selv om mange av bruksområdene er like, har plantene litt ulike profiler hva angår status for effekt og sikkerhet.

Virker det?

Den 4. juni 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskning på tyttebær.

Jepsen med flere tok i en Cochrane-oppsummering fra 2012 for seg forskningen på tranebær og tyttebær gitt i kombinasjon mot urinvegsinfeksjon, men man kan ikke ut fra denne si noe om eventuell effekt av tyttebær alene.

Dette betyr at det etter våre kriterier ikke finnes tilstrekkelig grunnlag til å kunne si om tyttebær har helseeffekt av betydning eller ikke for noen konkrete helseproblemer. Påstander om slik effekt mangler i slike tilfeller solid støtte i forskningen.

Er det trygt?

NB: Vær oppmerksom på at det engelske cranberry brukes om både tranebær og tyttebær. Plantenes risikoprofiler er noe ulike.

Natural Medicines vurderer tyttebær til å være sannsynligvis trygt å innta i de mengder man vanligvis bruker i mat. Oralt intatt synes tyttebær å være godt tolerert blant de fleste, men kan forårsake hodepine, kvalme og oppkast hos noen. Dette forklares med bærenes høye innhold av tanniner. 

Sikkerheten ved inntak av plantens blader i ulike former (oppmalt/ pulver, flytende ekstrakt, i naturell form etc) er mindre dokumentert. Man vet at bladene inneholder et stoff som ved høye doser/ langvarig bruk kan gi leverskade (hepatotoksisk effekt), og dette gjør at kilden råder til å unngå slik bruk.

Det er ikke rapportert om at tyttebær påvirker effekten av medisiner, andre urter eller kosttilskudd, eller påvirker resultatet av medisinske prøver. 

Ved graviditet og amming

Forskerne er bekymret for om tyttebær kan hemme menns fertilitet, og slik gjøre det vanskeligere for par som ønsker å bli gravide.

Natural Medicines vurderer det som sannsynligvis utrygt for gravide og ammende å innta tyttebær i medisinske doser/ over tid, fordi det inneholder stoffer med kjent mutagen effekt. Disse stoffene skilles ut i morsmelken. Dette kan forårsake genetiske endringer og hemme utviklingen av fosteret/ babyen. Kilden fraråder derfor gravide og ammende å bruke tyttebær slik under svangerskapet og i perioden man ammer.

Lactmed inneholdt på søketidspunktet ingen informasjon om tyttebær ved amming.

For barn

Barn er mere utsatt for hepato-toksiske effekter (skade på leveren) og bør derfor ikke gis tyttebær-blader eller produkter av slike.

Ved allergi

Planten kan gi ulike allergiske reaksjoner. Den som har kjent allergi / overfølsomhet for tyttebær, plantens bestanddeler, eller for andre medlemmer av lyngfamilien bør være varsom med å bruke tyttebær i medisinske doser/ over tid.

For personer med leversykdom

På grunn av den hepatotoksiske effekten bør alle med påvist eller kjent risiko for leversykdom/ skade unngå å bruke tyttebær-blader eller produkter av slike.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi visse stoffer i slike midler kan påvirke blødninger under operasjoner.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende sådanne. Les mer om dette her.
Bakgrunn

Tyttebær vokser over hele Norge. Det fins også tilgjengelig som handelsvare som juice/ saft, og som kosttilskudd.

Både bærene og tyttebærplantens blader har blitt brukt på forskjellig vis i folkemedisinen. Uttrekk av tyttebærblader har blitt drukket som te, mot halsvonde, astma og pleuritt. I samisk folkemedisin har det vært vanlig å bruke tyttebær ved diaré. Andre steder har tyttebærsaft blitt brukt mot blodstyrtning, og mot blødninger etter fødsler.

Tyttebær har også vært brukt mot urinveisinfeksjoner (UTI), gikt/ slitasjegikt, revmatoid artritt (RA), forkjølelse og nyrestein.

Norske navn: tyttebær, tyting, tutling, tytebær, tutling, tyta, tysling, tytling, typpbær, tippbær, tittebær.

Samisk navn: Jokŋa

Latinsk navn: Vaccinium vitis-idaea L. 

Engelske navn: Cowberry, Cranberry (Alpine/ Dry Ground/ Lowbush/ Moss/ Mountain/ Rock/ Shore),  Foxberry, Lingonberry, Partridgeberry , Redberries, Red BilberryRed Whortleberry 

Familie: lyngfamilien (Ericaceae)

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: