- Sjamaner må også følge loven

Sjamanisme er knyttet til det overnaturlige, eksotiske og mystiske. - Likevel må en sjaman forholde seg til lover og regler, sier informasjonssjefen ved NAFKAM.

Image
Bilde av en afrikansk sjaman som utfører et rituale

Sjamanisme brukes om det en sjaman gjør for å mane fram ånder, og hevdes å fungere som bindeledd mellom mennesker og åndeverdenen. Tradisjonene med sjamaner og sjamanisme har eksistert lenge innenfor mange religioner og folkemedisinske tradisjoner. Ritualer, påstander og lovnader innen religiøs virksomhet har stort sett ingen grenser eller forbud.

- Sjamanisme,  healing, helbredelse, håndspåleggelse og forsåvidt forbønnstjenester glir over i hverandre. Grensene er flytende, og de tilbys i et krysningsfelt mellom behandling, selvutvikling og religiøsitet, sier Ola Lillenes, informasjonssjef ved NAFKAM. 

Det er vanskelig å komme med noe mer konkret beskrivelse fordi slike tilbud er langt ifra «standardiserte», men tvert imot preges sterkt av den enkelte utøver.  

Når slike tjenester tilbys med mål om å forebygge, lindre eller kurere sykdom, kan vi forholde oss til dem som «helserelatert behandling utenfor helsevesenet». Dette reguleres av Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

–Trolig ufarlig, men kan være etisk betenkelig

Lillenes sier det er lite sannsynlig at sjamanistiske ritualer og lignende tilbud kan skade, så lenge pasienter ikke velger bort nødvendig medisinsk behandling.

- Men hvis behandleren ikke har tilstrekkelig kunnskap om kropp og sykdom, kan han eller hun imidlertid overse eller feiltolke pasientens symptomer, og dermed bidra til at viktig behandling forsinkes. Dette gjelder for så vidt for alle typer alternativ behandling, siden vi i Norge ikke stiller kunnskapskrav til de som vil tilby slik behandling, sier han.

Noen behandlere knytter effekt til pasientens åpenhet og villighet for å motta behandlingen. Lillenes sier at dette kan bli en ekstra belastning for pasienten.

- Vi mener at en slik ansvarliggjøring av pasienten er både overdrevet og etisk betenkelig, sier han.

Lover og regler for helserelatert behandling

Når sjamaner tilbyr tjenestene sine for å hjelpe pasienter med helseproblemer, må de forholde seg til de begrensinger, ansvar og plikter som regelverket angir.  

-For eksempel har alternative behandlere verken lov til å reklamere med at tjenestene deres kan kurere alvorlig sykdom, eller å behandle alvorlig syke med slik hensikt. Medieoppslag den siste tiden gir oss grunn til å minne utøvere av sjamanisme og andre åndelige behandlinger om dette, sier Lillenes.

- Kan gjøre det lettere å leve med sykdom, men kurerer ikke

Finnes det noe forskning som antyder at sjamanisme kan føre med seg noe positivt for folk som er syke?

- På oppsummert nivå kan vi si det er forskning som tilsier at slike behandlingstilbud trolig kan gjøre det lettere å leve med sin sykdom, ved at pasienter rapporterer om forbedret livskvalitet samt demping av angst, uro og lignende, sier Lillenes.

Men han sier at forskningen ikke gir støtte for de påstandene som er kommet fram gjennom media om effekt av sjamanisme mot konkrete kroppslige plager.

- Vi ved NAFKAM anser det som problematisk å forske på mulig klinisk effekt av slike tilbud. Den gode kraftens eksistens og anvendelighet er metafysiske faktorer som ikke kan kontrolleres for i klinisk forskning, sier han.

Les mer: Sjamanisme

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: